6
Yoo yi ngêêpî u dye ghi
Nmî Lémi u k꞉ii nipi nmo dpodo té, u l꞉êê dîy꞉o nmîno kwunokwuno nmyo, nmyenmîmo, Chóó Lémi ngê nmî l꞉êê dîy꞉o kópu ndîî ngmê d꞉uu ngê, u wépi nangê puwâ. Nmî Lémi u kópu puku yedê alanté a tóó,
Dini ghi n꞉ii ngê u ya a nga doo kwo,
Yoo nî ngee,
Yi ngwo nmyi ngêpê nî ny꞉ee too,
Nê, N꞉aa ngêêpî té, a kêê k꞉oo n꞉aa kapî té.
Kódin tpémi, ala kópu a ny꞉ee yó. Dini ghi n꞉ii ngê nmî Lémi ngê yoo a ngêêpî, ala yi dini ghi. Ala ngwo u yi u ngwo a kwo, A kêê k꞉oo nî kaa té. *
Nmî Lémi p꞉uu dpodo têdê kópuni dnyimo a vyîmî dé
U yi nmo daa kwo, Pi ngmê ngê nmî dpodo p꞉uu dono kópu ngmê vyi ngê, u l꞉êê dîy꞉o nuw꞉o ngê nmo dpodo té. U yi nmo a kwo, Pi knî y꞉oo nmî Lémi u maa dny꞉oo kîgha, u l꞉êê dîy꞉o lvêê kpî té yi máádi p꞉uu daanmî t꞉oo. U yi nmo a kwo, Pi knî y꞉oo mya nmîne, ala kópu nmî p꞉uu paa vyi y꞉e, Yâpwo ndêndê p꞉uu a dpodo té. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o, k꞉omo tpile ló dono kópu ndîî nmo a d꞉uud꞉uu tumo, ngmênê nmîno vyîmî tumo. Daa dono kópu ngmidi nmîno vyîmî ngê, doo u ntââ ngê nmo dpî pyaa dmi. Dpî mgîmî nmo, a kpakakpaka nmoo, mbwa k꞉oo a kmîmî nmoo. Dpodo ndîî yino dódó ngê, mgîdî vy꞉o nmo ngêpê nyédi, dye ghi knî ngmê ngê nmo dómudómu nyédi. Nmî Lémi u maa ntênê nmî lama a t꞉a, dono nmî p꞉uu daa t꞉a. Lîmîlîmî ngê dpîno nod꞉enod꞉e nyédi, pi knî ye mb꞉aamb꞉aa ngê nmo vyuwo nyédi. Nmî Lémi u Ghê Dmi mbêmê nmo dpodo té, yoo yi nuu ghi dmi nmî nódo ntênê a tóó. * Kópu dyuu ndêndê pi knî ye nmo tpapê ngê, Chóó Lémi u wêdêwêdê mbêmê mbwudu yilî nmo chapî ngê. Yi kópu yilî yi l꞉êê dîy꞉o pi knî y꞉oo dpî mya nmo, dpo, Yâpwo ndêndê p꞉uu a dpodo té. Lede knî y꞉oo yi kaa taa, káped꞉ê ntee a tpyé tumo, nmo my꞉oo yinté dé, kópu mb꞉aa nmo d꞉uud꞉uu too. Kópu mb꞉aa n꞉ii nmo tpapê too, yi kópu knî y꞉oo yoo dpo châpwo t꞉oo. Nmî Lémi p꞉uu dpodo têdê dye ghi knî ngmê ngê a chââchââ nmoo, dye ghi knî ngmê ngê dpî mb꞉ii nmo. Dye ghi knî ngmê ngê nmî p꞉uu a danê nyédi, dye ghi knî ngmê ngê a chaa kîgha nmoo. Yinê ye nmo k꞉omodanê pyu yoo, ngmênê ntênê nmo mbumu nyédi. Yinê ye nmo n꞉uu dé, ngmênê pi yilî yi lama nmo pyede. Yinê ye daa kêmakêma nmo pwopwo té, ngmênê anmî pyede. A kpakakpaka nmoo, ngmênê anmî pyede. * 10 Nmî nuw꞉o dmi dpî dyênê, ngmênê dye ghi yintómu w꞉aa nmîno pyw꞉êmî ngê. Nmo pinté yoo, ngmênê kópuni d꞉ud꞉umbiy꞉e mb꞉aamb꞉aa, pi knî ye nmo yémî ngê, ndáápi ntee pini ngê u ngwo dpî pyódu té. Tpile nmî ngópu daa tóó, ngmênê kópuni nmî Mî ngê nmo a kpo, doo u ntââ pi ngê nmî kêlê daawa a puwâ. Nyââ, yi kópu yilî yi mbêmê pi knî y꞉oo dpî mya nmo, dpo, Kî yâpwo ndêndê u dpodo pyu yoo. *
11 Mw꞉ââkó Kódin tpémi, kópu nmye d꞉oongmê wópu ngê, d꞉ud꞉umbiy꞉e a gha nmye myed꞉a kpêmî. 12 Nmyi nuu ghi dmi a nódo ntênê a tóó, ngmênê a nuu ghi nmyi nódo dnyinté a tóó. 13 A tp꞉ee yoo, nmyi nuu ghi dmi a nódo ntee a tóó, a nuu ghi nmyi nódo yinté myechoo a ya.
Póól ngê yoo dono yi k꞉ii kââdî té u ngwo ye kwódu ngê
14 Yélini nmî Lémi ka daa kêlîmî té, yi yéli yi k꞉ii nangê kââdî. Nuw꞉o mb꞉aa pini dê nuw꞉o dono angênté anyinê kââdî dê? Doo u ntââ. Wo pini dê mgîdî lónté anyinê kââdî dê? Mye doo u ntââ. * 15 Yesu Kédisu pini dê Setan yi nuw꞉o dê ngmidi ngê angênté anyi pyódu dê? Doo u ntââ. Nmî Lémi ka kêlîmî pyu pini dê n꞉ii u kwo daa kêlîmî, yi nuw꞉o dê ngmidi ngê angênté anyi pyódu dê? Doo u ntââ. 16 Chóó Lémi u ngomo, yâpwo ghi, angênté ngmidi ngê anyi pyódu dê? Doo u ntââ. Yâpwoni ghê a t꞉a, Chóó Lémi, nmo u ngomo. Yinté kópu Chóó Lémi ngê ló dini a vyu, puku yedê alanté a tóó, apê,
A yoo vy꞉o anî kwo,
a k꞉ii anmî paa,
yi yâpwo ngê anî ya,
a yoo ngê adnyi kwo.
* 17 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nmî Lémi ngê yepê,
Yoo dono yi vy꞉o a pwii dmyeno,
yi k꞉ii nangê kââdî.
Yepê, Tpile tupwótupwó p꞉uu kêê nangê yé,
a kêê k꞉oo u ngwo anî kaa nmyo. *
18 Yepê, Nmyi mî ngê anî ya,
a tp꞉ee dmââdîma ngê wanî pyódu nmyo.
Lémini u wêdêwêdê mu daa mu tp꞉ook꞉omo, vyîlo yi Lémi ngê yi kópu ye yinê vyu. *
* 6:2 Luukî 4:19-21; Is 49:8 * 6:6 1 Tim 4:12 * 6:9 2 Kódin 4:10 * 6:10 Kîlosa 1:24 * 6:14 Epeso 5:7-11 * 6:16 1 Kódin 3:16 * 6:17 Is 52:11 * 6:18 Hos 1:10