2
Ng꞉aa t꞉emî, nmî Mbwámê p꞉uu
A tîdê mbwó yoo, daa enjel ngmê nmî Mbwámê ngê vyîlo yi pyodo, ngmênê Chóó Lémi Tp꞉oo vyîlo yi pyodo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o kópuni ndêndê nmyi ny꞉ee tumo, mb꞉aamb꞉aa ngê dmyinê nuw꞉onuw꞉o dé, kminté maa ndêndê wanmyi kn꞉aadi ngmê. Dêêpî kópuni dyuu enjel knî y꞉oo Mósisi ka a ńuw꞉o tumo, doo u ntââ nmî kn꞉ââ knî y꞉oo daapî kéé tumo. N꞉ii ngê yi dêêpî kópu dyuu dêdpîmo chââchââ, pi knî y꞉oo yi pini dnyimo kpadakpada. * Enjel yoo yi pi dmi têdê, nmî Mbwámê u pi ndîî. Nmî Mbwámê daanmo châpu knomomê, ye angênté wanmî pyaa dmi. Nmî Lémi yoo vy꞉o dpîmo a kwo, chóó p꞉uu ye dpîmo a danêmbum. N꞉ii knî y꞉oo u kópu dyuu a ny꞉ee tumo, yi kópu dyuu ndê kópu ngê nmo y꞉oo pyódu tumo. Chóó Lémi u wêdêwêdê mbêmê mbwudu yilî nmî vy꞉o dnyimo chapî, Chóó Lémi ngê yi kópu dyuu ndê kópu ngê nmo u ngwo myedê pyódu ngê. Nmî vy꞉o n꞉ii yoo nmî Mbwámê ka a kêlîmî té, Chóó Lémi u Ghê Dmi mbêmê dpodo dyêêdî daa ngmidi a dódó tumo. Chóó Lémi chóó u pono a vyápê yédi, u yoo yi dpodo ńedê dpodo ńedê dpî kaa té. *
Yesu nmî Mbwámê ndêndê, nmo ntee pini
Chóó Lémi ngê nmî Mbwámê nmî kada pini ngê pyódu ngê, enjel yoo nmî kada pini ngê daa pyódu too. Puku yedê alanté a tóó,
A Lémi, tpileni nyi l꞉âmo too, ndîî dé, pi têdê, lukwe dîy꞉o yi p꞉uu nyinê nuw꞉o.
Pi têdê, lukwe dîy꞉o ye nyinê vyuwo. *
Yoo yi pi dmi ndîî ngê nyi pyódu too,
enjel yoo yi maknopwo chono nyi yé too.
Yoo yi pi dmi nyi km꞉êê too,
tpile yilî yintómu yi y꞉enê pyu ngê nyi pyódu too.
Kópuni puku yedê a tóó, yi kópu p꞉uu dmyinê nuw꞉o, Chóó Lémi ngê yoo tpile yilî yintómu yi y꞉enê pyu ngê pyódu too, tpile dêpêngmê kuwo ngê. Ngmênê ala ngwo yoo yi maknopwo tpile woni daa pyede, nmî dnye dmi daa yi ng꞉aa. Ngmênê Yesu p꞉uu dmyinê nuw꞉o. Daa dye ghi daadîî u pi têdê ngê doo a ya, enjel yoo yi pi dmi yi maknopwo, nmî l꞉êê dîy꞉o u ngwo pwene, ngmênê ala ngwo u pi ndîî ngê maa pyódu. Doo wélîlî mgînî vyîmî, pi yintómu yi l꞉êê dîy꞉o pwene, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ka nmo ch꞉anê dniye, Tp꞉oo u ngwo nmo a dy꞉ââ ngê. *
10 Chóó Lémi ngê tpile yilî yintómu kî l꞉âmo ngê, yinê a mbêpê kîgha té, chóó u l꞉êê dîy꞉o a pyede. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o u ntââ mbêmê kmungo, Yesu mgînî vyîmî têdê dy꞉ââ ngê. Yi mgînî vyîmî têdê Chóó Lémi ngê Yesu u ntââ mbêmê a yó, tp꞉oo módó tp꞉oo mââ yoo yi Mbwámê ngê u ngwo pyódu ngê. * 11 Yélini yi k꞉ii Yesu ngê nmî dyââpe pwaa too, Chóó Lémi tp꞉oo módó tp꞉oo mââ ngê u ngwo pyódu nmoo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Yesu u k꞉ii nmî Mî mu ngmidi, ngmênê u kwo nmo u tîdê mbwó yoo, doo u mywenemywene u kópu. * 12 Yesu u kópu puku yedê alanté a tóó, Chóó Lémi ka kwo,
A tîdê mbwó knî ye m̱꞉uu anîn꞉aa danê,
yi vy꞉o anîn꞉aa chaa kîgha ngi. *
13 Myenté apê,
Yoo yi nuw꞉o dmi Chóó Lémi p꞉uu ntee a kwo,
A nuw꞉o yinté p꞉uu mye kwo.
Myenté apê,
Ala nê, tp꞉ee dmââdî n꞉ii yoo Chóó Lémi ngê a ka a kê too, yi vy꞉o anî kwo. Ntee dé my꞉aa yinté. *
14 Nmo Chóó Lémi tp꞉oo módó tp꞉oo mââ yoo, mbyuu too ntee nmî p꞉uu a kaa knopwo, Yesu p꞉uu yinté mye kaa knopwo, nmo ntee pini ngê mye pyodo. Pi ntee dpî pw꞉onu, yinté mye pwene, ngmênê mêdê pii wo, mu kópu u dîy꞉o u yi u ngwo doo kwo, Pwopwo u kada pini Setan nî dyênê. * 15 Dyámê mbêmê tpémi kudu ngmê u yoo, pwopwo ka a nkîngê té. Dini ghi n꞉ii ngê Yesu mêdê pii wo, u ngwo mê pywálî nmoo, pwopwo ka mêdpîno nkîngê té. 16 Yesu daa enjel yoo yi Mbwámê ngê pyodo, ngmênê nmo Epîlaham u yoo nmî Mbwámê ngê pyodo. 17 Nyââ, nmo u tîdê mbwó yoo, ntee nmo pyede, yinté d꞉ud꞉umbiy꞉e mye pyodo. U l꞉êê dîy꞉o ntênê u kwo nmo ch꞉anêch꞉anê nyédi, nmî lama ka tóó, Kî nmî kpêê yiyé pyu ndêndê, daawa dóó nmo, myedaa dîpedîpe yédi, Chóó Lémi ka ntênê wunê kââdîkââdî nmoo. Tp꞉oo u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ngê nmî dono u kuwó dpî kéé té, mêd꞉uuwodê ngî té. * 18 Dini ghi n꞉ii ngê Setan ngê wunê tókótókó nmoo, u ntââ Yesu ngê dpî ngee nmo, mu kópu u dîy꞉o Setan ngê Yesu myedpîmo a tókótókó, Yesu myedoo mgînî vyîmî.
* 2:2 Hipîlu 12:25 * 2:4 Mak 16:20; 1 Kódin 12:4,11 * 2:6 Psalm 8:4-6; 1 Kódin 15:24-27 * 2:9 Pilipay 2:8-9 * 2:10 Hipîlu 5:8-9 * 2:11 Mak 3:35 * 2:12 Psalm 22:22 * 2:13 Is 8:17-18 * 2:14 1 Njon 3:8 * 2:17 Hipîlu 4:15; Luukî 4:1-13