HIPÎLU
Yesu p꞉uu kópu dyuu Nju tpémi ye
Nkéli dnye ngê ala puku dmi u pi Hebrews, nmînê nmo Hipîlu. Ala puku dmi pini n꞉ii ngê d꞉êê ngê, chóó u pi daa d꞉êê ngê. Wunê Yesu u yoo vy꞉o yélini a ghê dniye, yi nuw꞉o dmi alanté doo a ya, apê ngmênê, Póól ngê yinê d꞉êê ngê. Yélini ye ala puku dmi dy꞉ââ ngê, yi yéli Nju tpémi, n꞉ii dé Yesu u yoo vy꞉o ghê dniye. Yi ngwo Nju tpémi y꞉oo enjel yoo dnyimo chââchââ dé, Mósisi u kópu dyuu dnyimo chââchââ, Chóó Lémi ka kpêê yiyé ndîî kópu ngê ye myedpîmo ya. U yi y꞉e dêpwo kwo, Yoo Yesu ka dny꞉oo kêlîmî. N꞉ii ngê ala pweepwee pee d꞉êê ngê, u yi u ngwo dêpwo kwo, Nju tpémi y꞉oo Yesu u yoo mêdê diyédiyé kalê téne. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o ala pweepwee pee ye dy꞉ââ ngê. Lóma lede knî y꞉oo Njedusalem ghêlî dêpê pw꞉oo ngópu, yi ngwo ye dy꞉ââ ngê.
1
Kópu kamî n꞉ii Chóó Lémi ngê nmî dye ghi ngê d꞉uu ngê
A tîdê mbwó yoo, nmî lama ka tóó wunê n꞉ii knî y꞉oo Chóó Lémi u komo dnyimo a kapî, yi yéli y꞉oo nmî kn꞉ââ knî ye daa kópu ngmidi dnyimo a tpapê, ye dnyimo a mgongo, ntênê ye myednyimo a danê, ngmênê nmî dye ghi ngê Chóó Lémi ngê Tp꞉oo nmo a dy꞉ââ ngê, u Mî komo nmo yinê mî kââ. Vyîlo yi pini Chóó Lémi k꞉ii tpile yintómu nipi l꞉âmo ngópu. Kuwókuwó wéni ngê tpile yilî yintómu yi kada pini ngê vyîlo ayi pyódu. * Tp꞉oo p꞉uu nmo w꞉ee ngê, nê, Chóó Lémi u pi ndîî, dyââpe p꞉uu daangma a t꞉a. Chóó Lémi ntee a tóó, Tp꞉oo ndêndê mye yinté. Tpile yilî yintómu knî ye vyîlo yiwunê vyuwo, chóó u kópu mbêmê wunê mbêpê kîgha té. Dini ghi n꞉ii ngê nmî dono chedê too, u Mî ka mê diyé wo, u che p꞉ââ pee ngê mî pyodo. *
Enjel yoo yi pwo, Chóó Lémi Tp꞉oo a tóó
Pi woni knî y꞉oo enjel yoo mb꞉aamb꞉aa ngê a chââchââ tumo, ngmênê nmî Mî Tp꞉oo u pi ndîî, enjel yoo yi pi dmi têdê. Nmî Mî Tp꞉oo kada mê tóó, enjel yoo kuwó mê pyede. * Chóó Lémi ngê Tp꞉oo u pi ndîî ngê pyódu ngê, kwo,
Nyi a tp꞉ee,
ngmênê enjel ngmê ka daa vyu,
Nyi a tp꞉ee, awêde m̱î ngê dî pyódu.
Myenté enjel ngmê p꞉uu daa vyu,
A tp꞉ee ngê wa pyódu, u mî ngê anî ya. *
Tp꞉oo Kaa dyámê mbêmê ghêlî dêpê dy꞉ââ ngê, Mósisi ngê komo alanté a kââ, ala kópu a d꞉êê ngê, apê,
Chóó Lémi u enjel knî y꞉oo ntênê dny꞉oo chââchââ.
Chóó Lémi u kópu enjel knî yi p꞉uu puku yedê alanté a tóó,
Yópu lîmî ntee a dpodo nódó,
enjel yoo Chóó Lémi p꞉uu yinté a dpodo nyédi. *
Ngmênê Tp꞉oo p꞉uu Chóó Lémi u kópu puku yedê alanté a tóó,
Yâpwo ndêndê, dye ghi yintómu ṉyoo anyi y꞉enê, chedê ngê daawa pyódu.
Ṉyoo ntênê anyi y꞉enê. *
L꞉êê ghi mb꞉aa ṉuu u l꞉êê ghi dé, yoo dono u yi ṉga daa kwo.
Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o yâpwo ndêndê, ṉyâpwo ngê a ngmidi nyoo,
ṉga mb꞉aamb꞉aa ngê a pyódu ngê, w꞉aa u ngwo nyinê pyw꞉ângo,
m̱yipe knî y꞉oo yintoo w꞉aa dêpê pyw꞉ee ngópu.
10 Ala kópu mye tóó,
A Lémi, mwiyémwiyé dini ghi ngê dyámê pê nyi l꞉âmo ngê,
ṉgêê dê y꞉oo mbóó nyi l꞉âmo ngê. *
11 Yi tpile yilî yintómu chedê ngê wa pyaa dmi, ngmênê chedê ngê daanyi pyódu.
Kpîdî ntee mbwee ngê dpî pyódu,
mbóó dyámê yinté mbwee ngê amye pyaa knî.
12 Pi ngê u kpîdî ntee dpo kmongo, ntee myoo ngmêê,
tpile yilî yintómu yinté am꞉ii ngmêê té,
ngmênê ntee nye tóó, dye ghi yintómu yinté anyi ya, daanyi dyênê.
13 Chóó Lémi ngê enjel ngmê ka daa vyu,
M̱i ndîî ngê n꞉aa pyépi, a wéni pee dpî yey, pi yintómu chi y꞉enê dé.
Yélini m̱꞉uu a l꞉êê té, dîyo anî vya té,
ṉyi yodo u maknopwo wanî yé té. *
14 Tp꞉oo ka yi kópu u mo vyu, enjel ngmê ka daa vyu. Tp꞉oo kada a tóó, enjel yoo kuwó a pyede. Enjel yoo ghê dmi dé, Chóó Lémi p꞉uu a dpodo nyédi. Yi dpodo têdê dpodo têdê dpî dy꞉ââ té, yélini yi mbwámê ngê Tp꞉oo pyodo, y꞉oo a ngêêpî tumo. *
* 1:2 Njon 1:3; Kîlosa 1:16 * 1:3 2 Kódin 4:4; Kîlosa 1:15 * 1:4 Pilipay 2:9 * 1:5 Psalm 2:7; Hipîlu 5:5 * 1:7 Psalm 104:4 * 1:8 Psalm 45:6-7 * 1:10 Psalm 102:25-27 * 1:13 Psalm 110:1 * 1:14 Psalm 91:11; Dpodo 12:7