PILIMON
Dini ghi n꞉ii ngê Póól ngê Yesu u kópu pi knî ye doon꞉aa tpapê, pi ngmê u pi Pilimon, Póól u kópu dyuu ka kêlîmî mbê wo, Yesu u yoo vy꞉o u ngwo ghê wo. U kuwó dini ghi ngê Póól p꞉aani p꞉aani loo, myenté Yesu u kópu pi knî ye doon꞉aa tpapê. Dpodoni doo dódó, Nju tpémi daa yi nuu u kópu ngê pyodo, wod꞉oo Póól mgîmî ngópu, u yi y꞉e doo kwo, Nmî vy꞉a. Lóma lede knî y꞉oo yi kêlê dyé ngópu, mbwa k꞉oo km꞉êê ngópu, u kuwó dini ghi ngê Lóma dy꞉ââ ngópu. (Dpodo 21-28)
Dini ghi n꞉ii ngê Póól Lóma doon꞉aa ya, pini n꞉ii Pilimon p꞉uu wop dpîmo dpodo, Onésimas, yi pini mbêpê wo, Lóma loo. Póól y꞉i mînê pyw꞉ângo, u kópu dyuu ka kêlîmî mbê wo, Yesu u yoo vy꞉o mye ghê wo. Póól ka yimî vyu, kwo, Pilimon ka kînî mbêpê wo, wod꞉oo Póól ngê pweepwee pee ngmê d꞉êê ngê, Onésimas ka y꞉ângo, kwo, Pilimon ka dpî ńuw꞉e.
Yi dini ghi ngê yi l꞉êê ghi alanté doo a ya, wop dpodo pyu n꞉ii dpîmo mbêpêmbêpê, u kada pini ngê mêdpîmo mumu knomomê, u ntââ d꞉ud꞉umbiy꞉e pî vyâ. Póól ngê u yi u ngwo dêpwo kwo, Pilimon ngê Onésimas vya ngê, u yi u ngwo doo kwo, U dono mbodo kn꞉ââ vyuwo kéé ngê, u lama choo ya, Kî nmî mbwó.
Pweepwee pee n꞉ii u kwo dy꞉ââ ngê, ala yi pweepwee pee.
1
Nê Póól, Yesu Kédisu p꞉uu dpodo u l꞉êê dîy꞉o mbwa k꞉oo al꞉ii anînê kwo, nmî mbwó Timoti k꞉ii al꞉ii anyinê tóó mo. A mbwó Pilimon, ala pweepwee pee ṉga nînê dyede. Yesu Kédisu p꞉uu ntee n꞉aa dpodo, yinté p꞉uu my꞉ee dpodo. Nmî tîdê Apiya ka a mb꞉aamb꞉aa dpî yéni, nmî mbwó Akipas ka a mb꞉aamb꞉aa myoo yéni, pini n꞉ii u k꞉ii Setan p꞉uu nipi nmo l꞉êê té. Yesu u yoo yélini ṉgomo k꞉oo wunê wuwó ngê, a mb꞉aamb꞉aa ye myoo yéni. Nmî Mî Chóó Lémi, nmî Lémi Yesu Kédisu u k꞉ii, dny꞉oo a ngêêpî nmyo, mb꞉aamb꞉aa ngê nmye myedny꞉oo a vyuwo.
Pilimon u l꞉êê dîy꞉o Póól ngê nmî Mî u ngwo doo kwunokwuno
A mbwó Pilimon, dini ghi n꞉ii ngê n꞉aa ngêpê yédi, ḻ꞉êê dîy꞉o nmî Mî n꞉aa kwunokwuno ngê, * mu kópu u dîy꞉o a lama ka tóó, nmî Lémi Yesu ka dpodombiy꞉e nye kêlîmî, myenté u yoo yi nuu ghi dmi ṉódo mye tóó. Ḻ꞉êê dîy꞉o alanté nînê ngêpê yédi, yélini yi k꞉ii nmî Lémi ka nmye kêlîmî té, u ya a nga a kwo, Yesu Kédisu u kópu mb꞉aa yintómu nmyi lama dny꞉oo ya. * A mbwó, nmî Lémi u yoo yi nuu ghi dmi ṉódo a tóó, yi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê nye pyépi ngê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o w꞉aa nê pyw꞉ângo, a nuu u kópu yinyinê d꞉uud꞉uu too.
Kópuni Póól ngê Pilimon ka dmy꞉ee ngê
8-9 Yesu u yoo yi k꞉ii nmî nuu ghi dmi ṉódo a tóó, u l꞉êê dîy꞉o kópu ṉga ngmênînê dmyinê. Yesu Kédisu ngê kada pini ngê a pyódu noo, u l꞉êê dîy꞉o kópuni yi kópu mbêmê ṉga anê vyi knomomê, doo u ntââ a wépi daanyinê puwâ. Ngmênê yi kópu mbêmê kópu ṉga dênînê tpapê. Nê Póól, vy꞉enevy꞉ene kêpa n꞉aa kwo, myenté Yesu Kédisu p꞉uu dpodo u l꞉êê dîy꞉o mbwa k꞉oo anînê kwo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nînê kwunokwuno ngi, 10 Mw꞉ââkó, a tp꞉ee Onésimas dpodombiy꞉e nangê kpada. Yi pini mbwa k꞉oo a ka a loo, u mî ntee pini ngê u ngwo nî pyodo, Yesu u yoo vy꞉o nî kââ. * 11 Wunê dnyinté m̱꞉uu doo a dpodo, ngmênê ala ngwo u nuw꞉o kêdê ngmêê, a p꞉uu mb꞉aamb꞉aa ngê ka dpodo, u ntââ mb꞉aamb꞉aa ngê m̱꞉uu amyedîn꞉aa dpodo.
12 U nuu ghi a nódo dnyinté daa tóó, ngmênê ṉga mênînê dyede. 13 U ya a nga doo kwo, Nê mgîmî, a p꞉uu pîchoo dpodo, dini ghi n꞉ii ngê nmî Lémi u kópu dyuu u l꞉êê dîy꞉o mbwa k꞉oo anî kwo. Al꞉ii w꞉iin꞉aa tóó, ntee p꞉ee ngêêpî nê, u ya a nga doo kwo, Onésimas ngê yinté pêdoo ngêêpî nê. 14 Ngmênê kêle, daanê mgîmî, myenté u l꞉êê dîy꞉o dyaa ṉga daanê chedê. Yi kópu ṉ́yóó ḻama a tóó, a ka dpo vyi ngi, a ka anyinê dy꞉ââ, ó daanyinê dy꞉ââ? *
15-16 Onésimas ngê kópuni d꞉uu ngê, ndoo apê kópu mb꞉aa ngê ṉga wa pyódu. Mwiyé ṉmodo pyu ngê doo a ya, dye ghi daa daadîî m̱꞉uu dêpwo a dpodo, ngmênê ala ngwo m̱wó ngê dê pyódu, m̱꞉uu amaan꞉aa dpodo, u k꞉ii nipi adpîn꞉aa ya, chedê ngê daawa pyódu. A nuu u pi ngê ntee dê pyódu, ṉuu u pi ngê yinté amyimî pyódu, mu kópu u dîy꞉o m̱꞉uu adîn꞉aa dpodo, nmî Lémi u yoo vy꞉o m̱wó ngê amyedîn꞉aa ya.
17 A mbwó, nmî Lémi p꞉uu nipi nyipu a dpodo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o, ṉga wanê nî knomomê, ntee a ka anyin꞉aa a vyuwo, Onésimas ka yinté myecha a vyuwo. 18 Apê dono ṉga ngmê d꞉uu ngê, ó ṉapî ngmê t꞉âmo ngê, yi kópu a chóó wanî l꞉âmo. 19 Nê Póól, ala kópu dyuu a chóó a kêê ngê n꞉aa d꞉êêd꞉êê, yi ndapî a chóó m̱iy꞉e am꞉aan꞉aa wumo. Ngmênê a mbwó, kópu ndîî ḻ꞉êê dîy꞉o wunê ṉga ngmênê d꞉uu ngê, nmî Lémi u yoo vy꞉o n꞉uu kaa nyoo, ghê kamî u ngwo nyinê pyw꞉ângo. * 20 Nyââ, a mbwó, kópuni ṉga d꞉a dmyinê, dpo d꞉uu ngi, mu kópu u dîy꞉o nmî Lémi Yesu Kédisu p꞉uu nipi nye dpodo mo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o a gha mb꞉aamb꞉aa ngê wa pyódu.
21 Ala pweepwee pee ṉga d꞉a d꞉êê, mu kópu u dîy꞉o a lama ka tóó, kópuni ṉga d꞉a dmyinê, ntênê wanyi d꞉uu, kópu mê yilî amy꞉ii d꞉uu té. 22 Myenté ṉgomo k꞉oo ngomo ghi a l꞉êê dîy꞉o ngmêdpo l꞉âmo ngi, mu kópu u dîy꞉o a lama a tóó nmî Mî ngê nmyi ngêpê wa a ny꞉ee té, mbwa k꞉oo wa pw꞉ii nê, nmye wa a dy꞉ââ nê. *
Póól u nd꞉uu tpapê
23 Pini n꞉ii k꞉ii Yesu Kédisu u l꞉êê dîy꞉o mbwa k꞉oo nipi nye kwo mo, Epapîdas, u mb꞉aamb꞉aa ṉga da dy꞉ââ, * 24 myenté yélini yi k꞉ii nipi nmo dpodo té, Mak, Adistakas, Dimas, Luukî, yi tpóknî y꞉oo yi mb꞉aamb꞉aa ṉga myeda dy꞉ââ ngmê. *
25 Nmî Lémi Yesu Kédisu nmyi gha dmi knî ye mb꞉aamb꞉aa ngê choo a vyuwo.
Wu u dî.
* 1:4 Lóma 1:8-9 * 1:6 Kîlosa 1:9 * 1:10 Kîlosa 4:9 * 1:14 2 Kódin 9:7 * 1:19 Nkal 6:11 * 1:22 Pilipay 1:25 * 1:23 Kîlosa 1:7; 4:12 * 1:24 Kîlosa 4:10; 2 Tim 4:10-11; Dpodo 16:10