6
Yesu u yoo vy꞉o ló dini nmyinê ghê dniye, yi kópu u l꞉êê dîy꞉o kópuni yi ngwo nmye ndê tumo, yi p꞉uu danê ngê kêê nmye daamunê t꞉oo. U ya a nga a kwo, Kn꞉aani kópu knî nmyi nuwo munînê kîgha. Kópuni nmyi lama a pyede, yi kópu ngomo k꞉ââ ntee tpile dé. U ya a nga daa kwo, K꞉ââ ghi kamî munî kââ, ngmênê ngomo nt꞉u p꞉uu n꞉aa dpodo. Nmye mêdaamonê vyi, Nmyi dono kópu a kuwo tóó, Chóó Lémi ka dmyinê kêlîmî, nmyi nuw꞉o dmi p꞉uu kaa yó. Yi kópu ló dini nmyinê d꞉uu ngópu. Pi ngê pi ntee a mbápitisîm kîgha ngê, kóó dê mbêmê dpî yé dê, Chóó Lémi u ghê Dmi u mênê u ngwo dpî kee, yi kópu p꞉uu kópu nmye daamunê vyi, nmyi lama wunê ka a yaa wo. Myenté, nmyi lama ka tóó, mu dini ghi ngê Chóó Lémi ngê pi yintómu wa a pyidu té, yoo dono wa kpada té, chedê ngê daawa pyódu. Yi kópu nmyi lama daamunê kwolo. Chóó Lémi ngê ada a ngêêpî nmo, yi k꞉ââmu ghi knî yi mbêmê ngomo nt꞉u mb꞉aamb꞉aa ngê anmî wó.
Chóó Lémi u maa ndêndê dpodombiy꞉e dmyinê kîgha, nangmê diyé, mu kópu u dîy꞉o n꞉ii yoo yi máádi p꞉uu wa diyé dmi, kópu dono amêdnyi d꞉uud꞉uu dé, doo u ntââ daanmo diyédiyé kalê té, myenté doo u ntââ yi dono vy꞉o mêdaanmo y꞉ee té. Wunê Chóó Lémi u maa p꞉uu dnya a paa, u wo myednya a paa. Chóó Lémi ngê ghê kamî ye y꞉ângo, u Ghê Dmi yi mênê kee wo. Chóó Lémi u kópu dyuu mb꞉aamb꞉aa ngê ye mwiyé pyaa dniye, yoo kamî yi wêdêwêdê myednyimo mumu. Yesu Kédisu lukwe dîy꞉o kpîpî ngópu. Yélini y꞉oo kîdosi ńedê mwiyé a t꞉ee ngópu, mye yinté yéli, na a ka kîdosi ńedê yinté myombó mye t꞉emî ngmê. Pi knî yi ngîma u pi a dyede ngmê, a mywenemywene kîgha ngópu. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o doo u ntââ mêdaanmo diyédiyé kalê té, Yesu u maa p꞉uu mêdaanmî kaa té. *
Yi yéli têpê ghi dono ntee yéli. Yâpwo têdê n꞉ii tpii wunê ghayghay yédi, nté nt꞉u mb꞉aamb꞉aa ngê dpî kaalî, yi têpê mb꞉aamb꞉aa. Yoo mb꞉aa mye yinté dé, Chóó Lémi ngê mb꞉aamb꞉aa ngê a ngêêpî too. Tpyé ngê yâpwo têdê n꞉ii dpî ma, y꞉i nté nt꞉u d꞉uudpî kaalî. N꞉ii knî y꞉oo Yesu dpî kpîpî ngmê, yinté dé, Chóó Lémi ngê ndiya wa kéé té.
A tîdê mbwó yoo, k꞉omo tpile alanté nmye nînê danêmbum, ngmênê dp꞉ee yinté yéli. A lama ka tóó, ndiya daanmy꞉uu ghêpê dmi, 10 mu kópu u dîy꞉o kópuni Chóó Lémi u l꞉êê dîy꞉o nmyee d꞉uud꞉uu dé, yi kópu u nuwo daawa a kuwo dmi. Chóó Lémi u nuu ghi nmyi nódo ndêndê ngê a tóó. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Yesu u yoo vy꞉o yéli nmyee a ngêêpî dé, awêde mwo anmyi ngêêpî t꞉oo. * 11 Mb꞉aamb꞉aa ngê u ya a nga a kwo, Yesu u dpodo p꞉uu mgeemgee ngê kêê kêdmyinêngê t꞉ee ngmê, mu kópu u dîy꞉o kópuni u yi nmye a kwo, Pêdê pyw꞉ee yó. 12 Nyââ, mgeemgee ngê kêê nangê t꞉oo, ngmênê yoo mb꞉aa yi nt꞉anê dpî yaa dmyeno, yélini yi kêlîmî chedê ngê d꞉uudpî pyódu. Kópuni Chóó Lémi ngê yi pi dmi ye mwiyé a vyi too, yi yéli y꞉oo yi kêlîmî mbêmê yi kópu wunê pyw꞉êmî t꞉oo.
Chóó Lémi u kópu ndêndê
13-14 Nmî lama ka tóó, Chóó Lémi ngê Epîlaham ka kópu ndêndê ngma a vyu, kwo, Dînî k꞉omodanê. Kwo, Mb꞉aamb꞉aa ngê ana a ngêêpî ngi, dîyo ṉyoo yilî ngê wa pyódu. Dini ghi n꞉ii ngê yi kópu u kwo a vyu, u kwo mye kpaa wo. Chóóchóó u ngwo a kpaa wo, mu kópu u dîy꞉o u pwo pini daa tóó, n꞉uu ngê mêpî kpaa wo. * 15 Epîlaham yi kópu ka kêlîmî mbê wo, u kêlîmî chedê ngê daa pyodo, yi kópu myedoo t꞉âât꞉ââ, u dî yi kópu mînê pyw꞉ângo. 16 Pi chóó u pi ngê d꞉uudpî kp꞉aa, ngmênê nmî pwo pini u pi ngê dpî kp꞉aa, dnyengi dnyeng꞉aa machedê ngê u ngwo dpî pyódu. 17 Yi kópu ndêndê nmî l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ngê Epîlaham ka a vyu. U yi u ngwo doo kwo, nmî lama ndêndê ngê yaa we, Chóó Lémi ngê u nuw꞉o daawa ngmêê, kópuni a vyu, ntênê wa d꞉uu. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o u kópu ndêndê Epîlaham ka a vyu, chóóchóó u ngwo myedê kpaa wo. 18 Chóó Lémi ngê yi kópu dê Epîlaham ka ntênê a vyi doo, doo u ntââ daawa a ngmêê dê, myedaadî k꞉omodanê. Vyîlo yi yâpwo p꞉uu nmî nuw꞉o dmi nmî kaa too, daawa dóó nmo. Yi kópu dê yi mbêmê nmî lama ndêndê ngê a tóó, Kópuni nmo mwiyé a vyu, ntênê wa d꞉uu, kóó k꞉oo wa kaa nmo, mêdaawa kéé nmo. * 19 Anka nt꞉u ngê nkéli u ché ntee wunê tpee ngê, kópuni ka nmî kêlîmî mbê dniye, yi kópu mye yinté, nmî anka, Chóó Lémi p꞉uu u pye wunê tóó. Yi kópu ngê nmî ché dmi kîyedê tpee, doo u ntââ daanmî ntéé dmi, Setan ngê nmî anka daawa a pêêdî, myedaawa t꞉âmo nmo. Chóó Lémi kwéli wunê tóó, yâpwo ghi ndêndê ghê, yi anka y꞉i wunê tóó. * 20 Yesu nmî kada y꞉i ghê wo, nmî l꞉êê dîy꞉o kpêê yiyé pyu ndêndê ngê mî pyodo. Mélkisadek ntee pini ngê mî pyodo, chedê ngê daawa pyódu.
* 6:6 Hipîlu 10:26-29 * 6:10 Hipîlu 10:32-34; 1 Kódin 15:58 * 6:13-14 Gen 22:16-17 * 6:18 Num 23:19 * 6:19 Lev 16:2-3; Hipîlu 9:3