7
Mélkisadek u danêmbum
Mélkisadek Salem tpémi yi king ngê doo ya, kpêê yiyé pyu ngê myedoo ya. Yâpwoni u pi mudu y꞉i a tóó, vyîlo yi yâpwo ka dpîmo kpêê yiyé. Dini ghi n꞉ii ngê Epîlaham u yoo knî yi k꞉ii king páádi knî yi p꞉uu dnyen꞉aa l꞉êê, yi king yoo, yi yoo knî yi k꞉ii, woni vya tumo. Dini ghi n꞉ii ngê p꞉o dnye diyédiyé, Mélkisadek ngê Epîlaham maa p꞉uu a pyódu ngê, Chóó Lémi u pi mbêmê wêdêwêdê kalê ngê. * Kn꞉aa lede knî y꞉oo tpileni mwiyé a t꞉âmo tumo, Epîlaham ngê l꞉êê têdê yi kêlê mîmênê pwaa too. Yi tpile dyuu dyuudyuu a pyódu ngê, dyuu y꞉a ngê pyódu too, yononi dyuu Mélkisadek ka y꞉ângo. Mélkisadek u pi u nt꞉u alanté, King n꞉ii p꞉uu dyââpe daa t꞉a. Mye Salem tpémi yi king, u nt꞉u alanté, N꞉ii ngê l꞉êê dpî chedê, yoo dpo kââdî. Mélkisadek u pye mî yi pi dê daa d꞉êê dumo, u kn꞉ââ yoo yi pi dmi myedaa d꞉êê tumo, wéni n꞉ii ngê a ta, wéni n꞉ii ngê a pwene, yi pi dê myedaa d꞉êê dumo. Na a ka Chóó Lémi Tp꞉oo ntee pini, kpêê yiyé pyu ngê a tóó, chedê ngê daawa pyódu. *
Ala kópu nmyi lama choo a ya, Mélkisadek u pi ndîî, nmî kn꞉ââ Epîlaham u pi têdê. K꞉omo tpile Chóó Lémi ngê Epîlaham a ngmidi ngê, ngmênê Epîlaham ngê tpile dyuu yononi Mélkisadek ka y꞉ângo. Lipi u yoo vy꞉o yélini kpêê yiyé pyu ngê a pyede, yi yéli ye Yisîléli tpémi y꞉oo yi tpile dyuu yononi ye a yémî tumo, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi u dêêpî kópu dyuu yedê yi kópu a tóó. K꞉omo tpile kpêê yiyé pyu yoo, Yisîléli tpémi woni knî yi k꞉ii, yi kn꞉ââ mu ngmidi, Epîlaham, ngmênê kpêê yiyé pyu knî ye tpile dyuu yononi ye a yémî tumo. * K꞉omo tpile Mélkisadek daa Lipi u tii ńedê pini ngmê, ngmênê Epîlaham ngê tpile dyuu yononi u kwo y꞉ângo. K꞉omo tpile Chóó Lémi ngê Epîlaham mwiyé a ngmidi ngê, u l꞉êê dîy꞉o u pi ndîî, ngmênê Mélkisadek ngê mê wêdêwêdê kwólu. Nmî lama ka tóó, n꞉ii ngê pi a wêdêwêdê kîgha too, yi pini u pi mudu y꞉i a tóó. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Epîlaham u pwo Mélkisadek u pi mîmî tóó. Myenté kpêê yiyé pyu yoo yi pwo, Mélkisadek u pi myimî tóó. Kpêê yiyé pyu yoo a vy꞉enevy꞉ene nyédi, mye pwopwo nyédi, ngmênê Mélkisadek na a ka daa pwene, a tóó, mu kópu u dîy꞉o u pwopwo u pi daa tóó, puku yedê. Epîlaham ngê u tpile dyuu yononi Mélkisadek ka ntee y꞉ângo, Yisîléli tpémi y꞉oo yi tpile dyuu yononi kpêê yiyé pyu knî ye yinté mye yémî tumo. Myenté kpêê yiyé pyu yoo yi kn꞉ââ Lipi ngê yi kópu mye d꞉uu ngê. 10 Na a ka u tpile dyuu yononi Mélkisadek ka mye y꞉ângo, mu kópu u dîy꞉o dini ghi n꞉ii ngê Epîlaham ngê u tpile dyuu Mélkisadek ka y꞉ângo, yi ngwo u maka Lipi dêpwo ya, Epîlaham ngê u maka u l꞉êê dîy꞉o d꞉uu ngê.
Yesu ngê kpêê yiyé pyu yoo yi d꞉aa dmi u ngwo a kââdî ngê
11 Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê Lipi u tii ńedê pini ngmê, Alon, a ngmidi ngê, kpêê yiyé pyu ngê a pyódu ngê, yi ngwo Yisîléli tpémi ye dêêpî kópu dyuu mye y꞉ângo. Alon u tii ńedê yéli vyîlo dé ye kpêê yiyé té, awêde u dî. Kpêê yiyé pyu knî y꞉oo yoo yi dono yilî wo chedêchedê tumo, ye Chóó Lémi ngê kpêê yiyé pyu kamî daamupêdê ngmidi ngê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi ngê Yesu kpêê yiyé pyu ndêndê ngê pyódu ngê, Alon u tii ńedê yéli yi d꞉aa dmi a kââdî ngê, Mélkisadek ntee pini ngê a tóó. 12-14 Nmî lama ka tóó, nmî Lémi Yesu Njuda u tii ńedê pini ngmê, ngmênê Mósisi ngê puku yedê ala kópu a d꞉êê ngê, apê, Lipi u tii ńedê yéli kpêê yiyé pyu ngê vyîlo dé yidny꞉oo pyodopyodo, daa Njuda u tii ńedê yéli yi pi dmi yi d꞉êê ngê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o ala kópu nmo w꞉ee ngê, Chóó Lémi ngê yi dêêpî kópu dyuu dê ngmêê, Yesu ngê kpêê yiyé pyu yoo yi d꞉aa dmi da kââdî.
15 Yi kópu ndêndê ngê kîd꞉o w꞉ee. Nmî Lémi Yesu Mélkisadek ntee pini ngê a tóó, kpêê yiyé pyu ndêndê ngê dê pyódu. 16 Daa yoo yi dêêpî kópu dyuu mbêmê kpêê yiyé pyu ngê pyodo, ngmênê chóó u ghê mbêmê, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu. 17 Yi kópu puku yedê alanté a tóó, Chóó Lémi ngê kwo,
Nyi kpêê yiyé pyu ngmê, chedê ngê daanyi pyódu,
Mélkisadek ntee pini ngê anyi ya. *
18 Kpêê yiyé u dêêpî kópu dyuu Chóó Lémi ngê chedê ngê pyódu ngê, mu kópu u dîy꞉o kpêê yiyé têdê yoo yi dono dnyinté dnyimo chedêchedê. 19 Mósisi u dêêpî kópu dyuu ngê yoo kamî ngê daa pyódu too, ngmênê kópu kamî mbêmê nmî lama ka tóó, dîyo Chóó Lémi ka wanmî lee dmi.
20-21 Yesu ngê kpêê yiyé pyu yoo yi d꞉aa dmi a kââdî ngê, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi chóóchóó u ngwo a kpaa wo, Yesu kpêê yiyé pyu ndêndê ngê u ngwo a pyódu ngê. Dini ghi n꞉ii ngê Lipi u tii ńedê yéli kpêê yiyé pyu ngê a pyódu too, chóóchóó u ngwo dêpê kpaa wo. Ngmênê Tp꞉oo ka a kpaa wo, ala kópu puku yedê a tóó,
Nmî Lémi chóóchóó u ngwo da kp꞉aa,
u nuw꞉o daawa ngmêê, kwo,
Nyi kpêê yiyé pyu ngmê, chedê ngê daanyi pyódu. *
22 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Yesu ngê Chóó Lémi ka mb꞉aamb꞉aa ngê a kââdî nmoo. Nmî lama ka tóó, Ntênê daawa dóó nmo. *
23 Kpêê yiyé pyu yilî a tóó. Ntee a pyede, Yesu daa yinté. Dye ghi yintómu yinté daamu ya nyédi, a vy꞉enevy꞉ene nyédi, a pwopwo nyédi. 24 Ngmênê Yesu chedê ngê daawa pyódu. Dye ghi yintómu kpêê yiyé pyu ndêndê ngê adî ya, pi ngê u d꞉aa daawa a kââdî. 25 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o daa dêê wo, ndêndê ngê nmî Mbwámê ngê pyodo. N꞉ii knî y꞉oo Yesu p꞉uu yi nuw꞉o dmi dpî kaa t꞉oo, yi yéli dpî ngee té, Chóó Lémi u yoo vy꞉o dpî kaa té, mu kópu u dîy꞉o dye ghi yintómu Chóó Lémi ka a tpapê ngê, kópu, Yi yikî dmi a pwo ghay wo, nangê kpada té. *
26 Yesu nmî kpêê yiyé pyu ndêndê, u mâlo a tóó. Dyââpe p꞉uu daa t꞉a, u dono myedaa tóó. Yoo dono yi nt꞉anê daa yaa wo, u Mî ka mê kee wo, u che p꞉ââ pee ngê mîmî pyodo. * 27 Kpêê yiyé pyu yoo ntee dé, Yesu daa yinté pini. Yi yéli wonêwodiyédiyé yi chóó yi dono knî yi l꞉êê dîy꞉o mwiyé a kpêê yiyé nyédi, yoo yi dono knî yi l꞉êê dîy꞉o kuwó a kpêê yiyé nyédi. Yesu ngê yinté kópu daa d꞉uud꞉uu ngê, ngmênê kpêê ng꞉êêntómu yó, chóóchóó kpêê ngê u ngwo pyódu ngê, yi kópu mêdaawa d꞉uu. * 28 Mósisi u dêêpî kópu mbêmê yélini kpêê yiyé pyu ngê a pyépi tumo, dye ghi knî ngmê ngê dpî kn꞉aadi ngmê, ngmênê Chóó Lémi chóóchóó u ngwo a kpaa wo, chóó Tp꞉oo kpêê yiyé pyu ndêndê ngê u ngwo a pyódu ngê, pini n꞉ii p꞉uu dyââpe daa t꞉a, chedê ngê myedaawa pyódu. Mósisi ngê u dêêpî kópu dyuu mwiyé a d꞉êê ngê, Chóó Lémi chóóchóó u ngwo a kpaa wo. Yi kópu ngê Mósisi u kópu u d꞉aa a kââdî ngê. *
* 7:1 Gen 14:17-20 * 7:3 Hipîlu 7:15-17 * 7:5 Num 18:21 * 7:17 Psalm 110:4 * 7:20-21 Psalm 110:4 * 7:22 Hipîlu 8:6; 12:24 * 7:25 Lóma 8:34; 1 Njon 2:1 * 7:26 Hipîlu 4:15 * 7:27 Hipîlu 10:10 * 7:28 Hipîlu 5:1-2,9