10
Nomwan Israel firaoi nap yénkép námp mér mwanámp kar
Ononamp fákáre, yumo aran mérenke: Moses yakámp ke fek, nomp appeyaenáp Kwaro taokeyaknámp koumwe ankore meaok, pu kor fek saráp Kwaro yénképnámp mwae-páraok solwara Retsi tápamprá tukupapono. Tá am fárákap koumwe ntia solwara mek baptais sámpap te, Mosesomp wakmwaek tukup napan yénkép námpon. Tá am fárákap ponankor am Kwaromp Spiritao nénkámp fɨr fáriapono. Tá am fárákap ponankor Kwaromp Spiritao sánkámp ént fépériapono. Ye. Mao am Spiritamp yumwi mekamp ént am fárákapént akwapámpan fáriapono. Am yumwi te Kraisono. Aeapan maok, am ou mekamp kápae kare koumteouráp aropamp nɨnɨk te Kwaro warákár moimpon. Aenko am fárákap kwar saráp mek surumpwiapo, maomp yákáre te ampok tankápimpon.
Aeapan am ankank ponankor te nomwan yénkép nánko, nomo nkea am fárákapao kwatae ankankan kɨkiankiap, am te nomo kor takantá mér mwanámpon. Tá yumo kwekár Kwaromp nɨnɨkaoki kwapono. Ankwap fárákap am ou mek yakápap takiapono. Kwaromp Buk fek am fárákapan arakrá sénámpon: “Koumteouráp arop fárákap tankáprá fɨr fépérrá ént fépéria, wakmwaek poumou tárápu fárámpea tukuprá koumteount kokoporiapon. Tá yumo ankwap fárákap am ou mekamp kokoporiapnámp taknámp yumo kor kokopori kwapono. Am fárákap takria ankárankamp yae fek 23,000 surumpwiapono. Tá nomo Tokwae Karamp yopor te mokopon nke mwarria nkwak mak mwareano. Wokwaek am arop fárákap ou mekamp ankwap fárákap takapo, fou-tákamao yourounkwe nánko, am fárákap surumpwiapono. 10 Tá wokwaek Israel fi mekamp ankwap fárákap Kwarén kokwarokiapnámp yumo kor Kwarén takrá kokwaroki kwapono. Am fárákapan te arop paok i konámp ensel koropea paoki pwaránko surumpwiapon.
11 Mámá ponankor ankank Israel firan koropámp máte, arop mér mwanapono. Tá amiap kar Buk fek yak námp, nomo oukoumwan mámá ke fek pwar naenámp yae wonae fik nánko, yakápnámp arop nomwan nɨnɨk sáp námpon. 12 Aenámpara, arop, námoku waeman kárákáre yak namponorá nɨnɨk námp kwamp te, mao ankár mér kuno: Takria mao pɨká párákapantáno. 13 Yumwan mokop nap nke naeria koropnámp ankank te mwar pourouráp mono. Waeman ponankor aropan mokop naprá nke naeria korop konámp wuri popwarono. Tá Kwaro yumwan kwaporok pwate nánko, am ankankao yiráp kárákáre kwe-pwar mono. Táte yumwan mokop nap nke naerianámp ankank korop námpan kor, Kwaro yumwan yaewour naenámp mwae kup yoro naeria námpon. Am mwae kup te aráno: Mao yumwan kárákáre sánk nánko, am koropnámp ankank yumwan apárok tirá nér mono.
Kwarén loturia kwatae Spirit méntér lotu i konap kar
14 Aenámpara, onomp nouroup fárákap kare, yumo ankár kwekár kwarén lotu i konap nɨnɨk te younkwe sánk kipo. 15 Yumo te wae mérapara, ono yumwan sénampon: Yumoku ankár onomp kar mámá youroukoup kipo. 16 Mámá kap te waeman Kwaromp ourour yak nánko, nomwan Kwaro Kraisomp yɨrirént tapokwapeanánko, nomo fár mwaria ‘Aesio’rá sér i konámpon. Tá am pan nomo fopwar i konámp te, mao nomwan Kraisomp pourourént tapokwapá pwar konámpon. 17 Waeman ankárankamp pan saráp námpara, nomo kápae kare koumteouráp arop, nomo ankárankamp pourou saráp yakáp námpon. Am te apae riteanápe, nomo ponankor am ankárankamp pan táman saráp sámp konámpara námpon.
18 Yumo Israel fákáreran nɨnɨkenke! Arop fárákap te alta fek yankapnap ofa ankwapmwaek fári konap te, am támao am alta poukeyaknámp Kwarént tapokwap napon.
19 Aeno yumo takria, onan, mao te ankwap fi aropao kwekár kwarén ofa sánk konap fɨr támao kare kar ankankrá sénámpan mpwe mwanape. Tá ono, am kwekár kwar fárákapan kare kar ankankonorá sér mono. 20 Mono! Ono te arakrá sénampon: Ankank Kwarén mér monap ankwap fi aropao ofa i konap te, mao kwatae spirit fárákapan ofa sánk napono. Am fárákap te Kwarén ofa sánk mono. Tá onomp nɨnɨk te yumo kwatae spirit fákárerént tukupá tapokwap te monoria nampon. 21 Yumo te Tokwae Karamp kap mek fárrá, tá kwatae spiritamp kap mek méntér fár mwanap pourou mono. Yumo Tokwae Karamp kákánar fek tankáprá fépéria, kwatae spiritamp kákánar fek méntér tankáprá fépér mwanap pourou mono. 22 Yumo tak nap te, Tokwae Karao nomwan kokwarokria yoporanoria nape? Nomp kárákáre te maomp kárákáreran kwe-pwar námp nie?
Nomo ankár nomp Kristen ankwapnápén nɨnɨk mwanámp kar
23 Kare, kápae kare ankank nomo fwap tak mwanámpan maok, am kápae kare ankank te nomwan yaewour mono. Kápae kare ankank nomo fwap tak mwanámpan maok, am kápae kare ankank te nomwan kárákáre kor Kristen yoroi pap mono. 24 Nomo, námoku támao saráp fwapi yakáp mwarrá nɨnɨk mwareano. Nomo ankár arop ankwapan fwapi yakanoria nɨnɨkrá yaewour mwanámpon.
25 Yumo maket mekamp fɨr émi mani fek sámp nap kwamp te, ‘Kwekár kwarén ofai nap ni mo nie?’rá turunkupi kwapono. Yiráp nɨnɨk sánánkar porokwe fek yak naenámp fekono. 26 Am te apae riteanápe, nomo wae mérámpon: Mámá apár ntia kápae kare ankank am mek top-pwarámpá yak námp te, Tokwae Karamp sarápono.
27 Táte arop ankwap Kwarén mér mo námpao, mao yumwan ‘Nomont fárenk’ ria wumwi nánko te, yumo tukup mwaria nap kwamp te, am te fwapono. Kápae kare ankank yumwan nénk nap te fwapono, fár kipo. Yumo nɨnɨk tokwaeria turunkupi kwapono. 28 Aeno táte yumo tankáprá fánap arop ankwapao yumwan arakrá sér, ‘Mámá te kwekár kwarén ofainap fɨr émino’rá sénánko te, yumo am sénámp aropan wawia man nɨnɨk napara, yumo fári kwapono. 29 Ono te yumo kareao kwatae nɨnɨkantánoria sér mono. Ono sénamp te, am arop ankwapao yumwan, kwatae nɨnɨk naprá nɨnɨkantánoria sénampono.
Ono waeman fwap am fɨr fánanamp te, apae ritea am arop ankwapamp nɨnɨkao onan taokor naenámpon? 30 Táte ono Kwarén ‘Aesio’rá fánanko te, ankwap arop te apaeritea ono ‘Aesio’rá sénamp táman ‘Amo kwatae nap’rá sénaenámpon?
31 Aenámpara, táte yumo fɨr fépérrá, ént fépérrá, tá yumo ankwap apae ankank nap, am te ponankor ankár Kwaromp e narek sampok mwaro. 32 Yumo te ankár Juda fi, Grik fi, tá Kwaromp sios mekamp koumteouráp arop fárákap aran nɨnɨkria, arop yumonap nɨnɨk fek pɨká párákap naeane. Fwapnae karia paokop kipo. 33 Ono kuri kápae kare ankank tére namp te, arop ponankor fwap nɨnɨkrá tére namp warákár mwanap námpan tére konampon. Ono te onoku, onan yaewouranoria tére mono. Ono kápae kare aropan yaewourrá tére nanko, Kwaro fwap am fárákapan warko érékép naenámpria tére nampon.
10:7 Kis 32:6 10:8 Nam 25:1-2 10:9 Nam 21:5-6 10:10 Nam 16:41-49 10:11 Ro 15:4 10:13 Hi 4:15 10:17 Mt 26:26-28; Ro 15:5 10:19 1 Ko 8:4 10:21 2 Ko 6:15-16 10:24 Ro 15:12 10:26 Sng 24:1 10:29 1 Ko 8:4-13 10:31 Kl 3:17 10:32 Ro 14:13 10:33 1 Ko 9:20-22