9
Polo kwaporok aposel tére námp fek warákárnámp kar
Ae te lo ankwapao, tá ankwap kwatae nɨnɨkao onan sámp-fákeyak námp nie? Mo karono. Ae te ono aposel mo nie? Ae te ono nomp Tokwae Kar Jisasén nke moi namp nie? Ono Tokwae Karamp tére nanko, yumo am tére fek saráp Kristen moi nap nie? Ankwap fárákapamp nɨnɨk te onan, mao te aposel monorá napan maok, wampweno. Yumo waeman onan te, aposel karenorá mér napon. Ono Tokwae Karamp aposel kare yak namp te yumo Kristeni yakáp nap támao yénkép námpon.
Arop ankwap fárákap onan kot i konap te, ono am fárákapan nopok arakrá sér i konampon: Ae te yino yinomp tére fek mwaek fɨr fépérrá ént fépérrá mak námp te kwapwe kare mo nie? Ae te yino Kristen yupu sámpea méntér ankwap aposel, tá Tokwae Karamp nánaeounáp, tá Pita, arao i konapnámp éréképea paokop mwanámp te kwatae nie? Ae te Barnabas yino mwar yinokump pourou taokeyak nenemp mani tére nenko, ankwap aposel fárákap te mo nie? Apae aropao soldia téreria námokuráp fɨr oupourounk i konámpon? Apae aropao yopwar yororia námoku fánaenámp fɨr sámp mo i konámpon? Tá apae aropao bulmakau taokeyakria maomp mom wouri fár mo i konámpon?
Ae te ono arop fárákapamp nɨnɨkaok sarápria, ono takrá sénamp nie? Mono. Kwaromp lo támao kor takrá sér i konámpono. Moseso lo fek kar arakrá kumwi námpono: “Bulmakau wit yɨpi aokop naeria pumpurékamprá yárakria, am fekamp sámpá fánaerianánko te, amo maomp top kor fek sérémékéri kwapono.” Ae te Kwar te bulmakauan saráp nɨnɨk námp nie? 10 Mono. Waeman nomwan kor nɨkia sénámpon. Ye. Am kumwi yak námp te yinan sénámpon. Kwar te arake nɨnɨkan warákár námpon. Arop yopwarampor kwar nánaprá párakop námp, tá arop fɨr noumourinámp tinámp arop te, am tére nemp fek fwap fɨr ankwapmwaek sámp nenemprá nɨnɨk nepon. 11 Aeno yino te Spiritamp ankank yumo ou mek ankankounámp yoro námpon. Aenámpara, táte yumo yinan pourouamp ankank ti-sáp nap am te kwatae nie? Am te yino yoroinámp ankankou támao wae ki tank námp niamp námpon. 12 Táte arop ankwap fárákap yumonap ankank fwap sámp mwanapan nánko te, yino fwap kápae kare sámp mwanámpon.
Aenámpan maok, am ankank yino fwap sámp mwanámp am te yino sámp mo i konámpon. Yino te Kraisomp Kwapwe Kare Kar akwap naenámp mwae kup taokor te monoria námpon. Aeria námp kwamp, yino nkwakwe make nɨnɨk tokwaeran kor sámpea fokopeyakáp konámpon. 13 Pris fárákap Kwaromp nap mek tére nap te, am Kwaromp nap mekamp fɨr sámpá fári konapon. Tá arop fárákap alta fek tére nap te am alta fekamp Kwarén ofa sánk konap fɨr émi tirá fári konapon. Ae te yumo am mér mori kwapono? 14 Tá taknámp Tokwae Karao mámá lo pap námpono: Arop fárákap Kwapwe Kare Kar farákáp konap te, am Kwapwe Kare Kar wanap aropaoinap pourouran yaewour naenámp ankank ti mwanapon.
15 Aerimpan maok, ono te take pourouráp ankank ankwap sámp moi nampon. Tá oukoumwan kuri ono ankank ankwap sámp naeria mámá kar kumwi mono. Takria te ono pwarápae tokwaeria manénkɨr sumpwi nanampono. Ono tére namp fek fwap yiráp yaekamp mani sámp nanampan maok, sámp moria, táman warákár nampon. Am te, arop ankwapao taokor te monoria nampon. 16 Ono Kwapwe Kare Kar farákáp konamp te, onoku táman warákárria ‘Ono te kwapwe kare nɨnɨk namp’rá sér mono. Am Kwapwe Kare Kar farákápnamp tére te Tokwae Karao onan sáp námpara, ono ankár takrá tére nanampon. Táte ono Kwapwe Kare Kar farákáp moria te, ono waeman kwatae yak naerampon. 17 Táte ono onokump nɨnɨk fek ono am téreria te, ono fwap nopok mani sámp nanampon. Aeno am tére fek mani sámp mo námp te, am te apae riteanápe Kwaro sápnámp tére onokump nɨnɨk fekamp tére monoria nampono. 18 Aenámpara, ono te apaeran nopok sámp nanampon? Onomp nopok sámp nanamp te aráno: Ankank ono am tére namp fek fwap sámp nanampan, ono sámp mo nampon. Ono Kwapwe Kare Kar farákáp namp te, arop fárákapan kwaporok nénk nampon. Kwaro onan takampria sáp námpara, ono kor tak tére nampan warákárampon. Tak namp táman maok, nopok ankank sámp namp niampon.
Pol aropamp kwaporok tére konámp arop niamp yaknámp kar
19 Ono te arop ankárankampamp kwaporok tére konamp arop yak mo nampao maok, onokump nɨnɨk fek ponankor aropamp kwaporok tére konamp arop niamp yakria, ono fwap kápae kare arop Kwaronámpok éréképá korop nanampria nampon. 20 Aenampara, Juda firao nke nap fek te, ono Juda niampi yakria, fwap Juda fi érékép nanampon. Onoku kare te loamp yae ankore mek yak mo nampao maok, loamp yae ankore mek yakápnap aropao nke nap fek, ono loamp yae ankore mek yaknamp arop niampi yakria, loamp yae ankore mek yakápnap arop fárákap érékép naeria nampon. 21 Lo monap arop fárákap nke nap fek te, ono lo monamp arop niampi yakria, lo monap arop fárákap érékép naeria nampon. Aenampao maok, ono te apae Kwaromp lo pwar nampanápe, mono. Ono Kraisomp loaok nampon. 22 Kárákáre monap arop fárákapao nke nap fek te, ono kárákáre moráp arop niampi yakria, kárákáre monap arop fárákap érékép naeria nampon. Ono ponankor aropao i konap nɨnɨk sámpea, arop ankwap fárákap érékép nanamp ponankor mwae kup oupourounk nampon. 23 Ono mámá kápae kare tére tak i konamp te, Jisasomp Kwapwe Kare Kar am fárákapaonapok akwap nánko, arop fárákap kwatae nɨnɨk pwarará Kwaronámpok korop napo, ono kuri warákár tokwae sámp nanampon.
Nomo Kristen kárákáre fek yakáprá tukup mwanámp kar
24 Arop fárákap foporakor nap te kámá-pwar akwapnámp arop ankárankampao saráp ankank sámp konámpono. Yumo am te mér mo nie? Yumo kuri ankár ankank sámp mwanámpria kárákáre fek foporakor kipo. 25 Tá arop ponankor ankwapan kwe-pwarará ankank sámp mwaria te, námokuráp pouroukamp nɨnɨk ponankor tirá nér i konapono. Am arop fárákap mao tak nap te, kwatae akwap naenámp ankankan sámp mwanámpria ni konapono. Aeno nomo térerá tukupnámp ankank te kwatae akwap naenámp pourou mono. 26 Aeria maok, onoku te ono fárakop nampao maok, ono te nkwamek nke, mamek nkerá fárakop mono. Ono te arop yorowarria ni konapnámp, yae sɨrarrá akwap nampao maok, kwaporok nkwamek mamek yae sɨrarrá akwap mo i konampono. 27 Ono ankár onokump pourou fwapi poukwapea nanko, ankár akwap naeria nɨnɨk nampaok akwap konampono. Takria ono ankwap arop fárákapan saráp Kwapwe Kare Kar farákáp nampao, onoku kare te wakmwaek am ankank sámp moantáno.
9:1 Ap 26:16; 2 Ko 3:2-3 9:10 Lo 25:4; 1 Ti 5:18 9:11 Ro 15:27 9:13 Lo 18:1-3 9:14 Mt 10:10; Ga 6:6 9:24 Fl 3:14 9:25 Je 1:12