Hibru Firampor Kumwimp Pas
Mekia Akwapnámp Kar
Nomo mámá pas kumwinámp arop te mér mono. Arop ankwap fárákap te Polo kumwi námponrá nɨnɨk napon. Judamp kar te ‘Hibru kar’rá sér i konapara, am fárákapan kor ‘Hibru arop’rá sénapon.
Am te Jisas pok tenánko, 35 yopwar niamp arake fek mámá pas kumwi nap te, Juda mekamp Kristen ankwap fárákap arop fárákapao sámpá yampourou napo, Kristen yakápnap pwar mwaria napan yaewourrá kumwi napon.
Mámá buk fek sénámp te, wourékam kontrak Jisaso yoroi námp te épi kontrakan kámákár akwap námpon. Am te ará: Jisasomp e te ensel fákáreramp eran kámákár akwap námpon. Tá Kraisomp tére te Mosesomp téreran kámákár akwap námpon. Tá Jisasomp pris tére te wokwaekamp pris fákáreamp téreran kámákár akwapria ankár yaká yak námpon. Wokwaekamp pris fákáreramp ofa te nape fɨran kápae kare por ofa i konapon. Aeno Jisasomp ofa te námokuráp pourouran ofa sánkeanánko, am ofa te ankár arop ponankorampor yaká yak námpon.
Tá mámá buk fek ankwap kar sénámp te, Jisasén mér nap am te ankár fwapia kárákáre fek sámp-fákeyakáprá ‘Jisasén tokor samp-tukupenk’rá sénámpon.
1
Kwaromp Tárápao nomwan kar sápnámp kar
Kwaro wokwaek kar kápae kare por tá kápae kare nkwakwe make nɨnɨk fek nomp appeyaenápén profet fákáreramp top kor feknámp kar sánkámpon. Aeno oukoumwan mámá ke fek wae pwar naenámp yae fek te, Kwaro náráp Tárápamp top kor fek nomwan kar farákáp námpon. Kwar te wokwaek kar Jisasomp yae kor fek apár ntia yámar yoroia pwarará, ankár am Táráp námoku am ankank ponankor sámp naenámpria nánapi pwara námpon. Táráp te Kwaromp wae tokwae ara, nomp pourouk wae tákapa wae námp te, mao ankár Kwar niamp kareno. Maomp kar te kárákáre korara, kápae kare ankank te ponankor ti-fákeyak nánko, am yakápnap puri fek yakáp napon. Mao te arop kápae kareamp kwatae nɨnɨk tirá épéria, maomp yɨri fek yáráriaka yiki kukarrá kákea pwatea, narek karaoki yaknámp King Tokwae Karamp yae-párák mwaek tank námpon.
Kwaromp Táráp ensel fákáreran kámákár akwapnámp kar
Naropwaro náráp Tárápan sánknámp e te kwapwe kareria ensel fákáreramp eran kámákár akwap námpon. Aeria mao námoku tokwae kari yak nánko maok, ensel fákáre te maomp yae ankore mek yakáp napon. Wokwaek kar Kwaro námokuráp Buk fek náráp Táráp táman sérrá,
“Amo te onomp Tárápono.
Oukoumwan te ono waráp Naropwar yak nampono.”
Tá warko arakrá sér,
“Ono maomp Naropwar yak nanko,
mao onomp Táráp yak naenámpono.”
Aeno Kwar te ensel ankwapan makeniamp kar sérimp nie? Mo karono.
Mao náráp Táráp ankárank apárok sámp-kérépámp ke fek te Kwaro arakrá sérimpon:
“Kwaromp ensel fákáre ponankor te
ankár man lotu mwanapono.”
Kwaromp Buk fekamp kar ankwapao ensel fákáreramp téreran arakrá sér,
“Mao te náráp ensel fákáreran
ouwi mɨrɨnk niampi pap konámpono.
Mao te náráp tére aropan
yaomwi yurunknámp fupukur pokrá kák konámpono.”
Aeno Tárápan te arakrá sér:
“Kwar e! Amo te yaká yak konap kingono.
Amo te koumteouráp aropan
yae-párák kare nɨnɨk fek saráp taokeyak konapon.
Amo te kwapwe kare nɨnɨkan saráp warákárria maok,
kar ták-pwar konap kwatae nɨnɨk te amo
warákár mo kare napon.
Aenapria maok, waráp Kwar námoku
amwan warákár nanap wel kwarákár tenánko,
waráp ankwapyaewarápén kámákarea
narek e tokwaeráp arop niampi yak napon.”
10 Tá Kwaro Tárápan warko arakrá sér,
“Tokwae Kar e! Wokwaek kar te amo mámá apár yoroia napo
kárákáre yak námpon.
Tá amoku waráp yae kor fek yámar me yoroiapon.
11 Yámar me ntiaka apár te moyak naenámpon.
Aeno amoku kare te yaká yak nanapon.
Yámar me ntiaka apár te warko ponankor
waempyam épi niamp araknámp moyak naenámpon.
12 Nánkár amo am ankank aropao waempyaman
i konámpnámp araknámp, yoropwarápia paprá,
arop warko waempyam wourékam sámp konámpnámp araknámp
amo wourékam yoro nanapon.
Aeno amoku te warko tékénou mono,
ankár taki yak nanapon.”
13 Wokwaek kar Kwaro Tárápan sérrá,
“Amo te onomp yae-párák mwaek tank napo maok,
nánkár wakmwaek ono amwan yoporap arop te
waráp yae ankore mek párakop tenanampon.”
Aeno Kwar te mae ke fek ensel ankwapan make pourouráp kar sérino? Ankár mo karono. 14 Ensel te wunéri mwarria Kwaromp tére konapono. Kwar warko érékép naerianámp arop fárákapan yaewouranáponoria am ensel fákáreran tirá kérép konámpono.
1:2 Kl 1:16; 1 Pi 1:10 1:3 2 Ko 4:4; Kl 1:15; Hi 8:1-2 1:4 Fl 2:9 1:5 Sng 2:7; Hi 5:5 1:6 Lu 2:13-14 1:7 Sng 104:4 1:9 Sng 45:6-7,10-12; 102:25-27 1:13 Sng 110:1 1:14 Sng 91:11; Ap 12:7