2
‘Kwaro nomwan warko érékép námp te tokwae kar ankankono’rá sénámp kar
Jisaso Kwaromp nɨnɨk farákáprá sénámpara, nomo oukoumwan am kar wawia méria am karaok paokop mwanámpon. Nomo fwapia wa moitea ankwap ankankan nɨnɨkria poporokwenáprá panek tukup mwareano. Wokwaek kar Kwaro nomp appeyaenápén enselomp top kor feknámp kar sánkámp te, am kar oukoumwan kárákáre yak námpon. Aenámpan maok, arop ponankor am kar ták-sɨrarea, am fek touwe kwatae sámpapono. Aeno oukoumwan Kwaro nomwan warko érékép naeria tére námp te tokwae kar ankankono. Aenámpara, nomo am Kwaromp térean younkwe mwaek sɨrarea paokop námp te, nomo te mokopia Kwaromp yonkwae pwarámp wouroukoup mwanámpon? Tak mwanámp pourou mo karono. Manénkɨr te Tokwae Karao námoku nomwan warko érékép naeria, kar farákáp námpon. Tá maomp kar wawinap arop fárákapao nomwan arakrá sér, “Mámá kar te waeman kare karono.” Kwaro náráp Tárápamp kar am te kare karonoria yénkép námp te ará: Koumteouráp aropan nkwakwe make kárákáre yororo, tá Yiki Kor Spiritamp ourour námoku nɨnɨknámp puri fek yénkimpon.
‘Jisas te nomwan warko éréképnámp arop ankárank támaono’rá sénámp kar
Nomo wourékam apár Kwaro wakmwaek yoro naenámpria nɨnɨk námp kwamp te, nomo wae mér, Kwar te ensel fákáreran am apár taokeyakáp mwanapria pap mono. Wokwaek kar arop ankárankampao Kwaromp Buk fek arakrá sérimpon:
“Arop yino te apae ankankanánko, amo yinan nɨnɨk i konapon?
Yino te kánanke kwatae te,
apaeritea amo yinan yae-párák kare taokeyak konapon?
Amo yinan yoroi nap te,
fae tákáre ke fek saráp
ensel fákáreamp yae ankore mek
kák nanampria niapon.
Aeno wakmwaek amo yinan narek paprá,
kárákáre sápria, e tokwae sáp napon.
Amo te yinan amo yoroinap ponankor ankank
taokeyakáp mwanapria nánapi pwara napon.”
Mámá kar ‘Kwaro kápae kare ankank aropamp yae ankore mek kák tenámp’rá sénámp te, nomwan arakrá yénkép námpon: Mao te ankwap ankárankamp ankank maomp yae ankore mek yak mo, kwaporok yakanoria pwar mono. Aeno ponankor ankank maomp yae ankore mek yak námp te nomo oukoumwan nke mo námpon. Aeno nomo te Jisas e tokwae sámp námp wae nke námpon. Mao ankank kápae kare taokeyak námpon. Manénkɨr mao apárok ékia yakámp fek te, fae tákáre ke fek enselomp yae ankore mek yakámp te, Kwaromp aropomp yénképria, ponankor koumteouráp aropan ér-pwarará, sumpwi nanampria ninámpon. Am touwe sámpea sumpwi námp fek táman Kwaro man narek papria, kárákáre tokwae ntia e tokwae sánk námpon.
10 Kwar te mao támao námoku yoroinámp ponankor ankank fi korara, maomp nɨnɨk te náráp tárápu yámar mek éréképá pokeanánko, yae-párák kare yakáp mwanaprianámpon. Kwaromp nɨnɨk te Jisas numwar touwe sámpeanánko, am touwe sámp námp támao, koumteouráp aropan warko éréképnámp kwapwe kare kare arop yakanorianámpon. Am Kwaro takimp nɨnɨk te yae-párák kare nɨnɨkono. 11 Nomo te wae mér námpon: Ponankor koumteouráp aropan yiki kukarrá pap konámp arop, ntia am yiki kukur kare yakápnap arop te méntér ankárankamp Naropwaromp tárápunono. Aenapantá maok, Jisas te pwarápae mono, ankár ‘Onomp nánaeou’rá sénámpon. 12 Kwaromp Buk fek yaknámp kar te ará:
“Ono onomp nánaeou fákáre koupoukour napo,
am ou mek ‘Amo te arak i konapono’rá farákápriaka
waráp e sakap nanampon.”
13 Kwaromp Buk fek sénámp kar ankwap te ará:
“Amo ‘Nanamp’rá séri nap táman
fwap tak nae raponria mér nanampon.”
Tá warko sérrá,
“Ono te Kwaro onan ti-sápnámp tárápunt
máyak nampon.”
Jisas nomwan yaewour nanampria arop arákarámp kar
14 Am tárápu Jisaso sénámp te koumteouráp arop fárákap táman námpon. Aenámpara, Jisas kor arop arákarea, am fárákap niampimp te, mao fwap sumpwiaka koumteouráp aropan surumpwirá kák konámp kárákáre tokwaeráp Satanén kwatae pap nanampria nimpon. 15 Koumteouráp arop sumpwiantá apáp tɨrɨnk nap te, kápae kare por mámá apár mek yakáp napo, am fárákapamp apáp támao nánko, Satanomp fákapá kák tenámp mek yakápiapon. Aeapan maok, Jisas sumpwimp te am fákapá yakápnap mekamp érékép naeria nimpon. 16 Karenono, mao wokwaek téremp te ensel fákáreran yaewour naeria tére mono. Mao sumpwi námp te Abrahamomp appeyaenápén yaewour naeria nimpon. 17 Náráp nánaeounáp fákáre nomwan yaewour naeria námpara, ankár arop nomo niamp make kare yakria maok, Pris Tokwae yakriaka Kwaromp tére námpon. Takria maok, arop aropomprá, tá ankár yae-párák kare tére nánko maok, koumteouráp aropamp kwatae nɨnɨk tirá épér naenámpon. 18 Mao námoku Satano poupwekápnámp touwe sámprá kwe-pwarari námpara, fwap aropan kor Satano poupwekáp nánko, sámpnap touwe fwap yaewour naerámpon.
2:3 Hi 12:25 2:4 Mk 16:20 2:9 Fl 2:8-9 2:10 Hi 5:8-9 2:11 Mk 3:35 2:12 Sng 22:22 2:13 Ais 8:17-18 2:14 1 Jo 3:8 2:18 Mt 4:1-11; Hi 4:15