10
‘Woukouroukamp ofa te kwatae nɨnɨk sámp-sɨr mono’rá sénámp kar
Am Mosesomp lo kar te wakmwaek korop naenámp ankank kwapweramp wounáp karan nomo nke námpono. Aeno mao te am ankank nomwan fwapnae karia érik yénkép mo námpon. Loao sérrá, ‘Yopwar méntép ankár ankárankamp aopwe ofaran sánk kip’rá sénámp te, am lo te Kwaronámpok korop mwarianap aropan te fwapokwapia kwapwe karerá kák mono. Tá lorao fwapokwapianánko, yae-párák kare yakápria te, warko apaerá ofa sánk mwanapanáp. Táte am ankárankamp ofa támao Kwaromp lotu nap mek koropnap koumteouráp aropamp nɨnɨk yiki kukarrá páte nánko te, kwatae nɨnɨki námp yak námprá nɨnɨk mono. Ae mwanapan maok, mono. Yopwar méntép am ofa táman sánkriaka nke napo, náráp kwatae nɨnɨk oukoumwan yak námprá nɨnɨkitea mér i konapon. Amnap fi kor te ará: Bulmakau youroupamp yɨri, memeramp yɨri te ankár kwatae nɨnɨk te tirá épér mo karenono.
Aenámpantá maok, Krais apárok ékiaka Kwarén sérimp kar Buk Song fek yak námp te arakrá sérimpon:
“Amo fɨr yankopea ofa sánk te monoria napon.
Aeno amo te pourou ankwapan maok onan sáp naeria
nánap napon.
Am fárákapao fɨr énénki kor yaomwi mek yankapria,
kwatae nɨnɨk tirá épér i konap ofa te
amo warákár mo kare napon.
Aeno oukoumwan te ono arakrá sér:
‘Kwar, ono wae ék nampono.
Am te wokwaek kar ono nanampan buk fek kumwiap niampono:
Oukoumwan te ono wae waráp nɨnɨkaok nanampria ék nampono.’ ”
Manénkɨr sérinámp kar te ará: “Lo karaok térenap ofa te, fɨr yénképrá, nkwakwe make ofa nénkrá, tá nkwakwe make fɨr yaomwi mek ponankor yank i konap ofa, tá kwatae nɨnɨk tirá épér i konap ofaramp nɨnɨk, am te amo warákár mo napon.” Tá wakmwaek mao arakrá sér: “Ono wae waráp nɨnɨkaok nanampria ék nampono.” Aeria maok, Kwaro am manénkɨrkamp ofa sánk konap nɨnɨk te sámp-sɨrarrá, am éri mek wourékam ofaran pap námpon. 10 Jisas Krais te Kwaromp nɨnɨkaokria ankárankamp por náráp pourou ofanámp sánkámpon. Am meknámp nɨnɨk támao nomwan Kwaromp koumteouráp arop kare yoroi papeanánko, yiki kukur yakáp námpon.
Kraisomp ofa kwatae nɨnɨk tirá épér naenámp pwinámp kar
11 Pris fákárerao tére saráp yakápria kumur-kumur tére nap te, ankár am i konap ofa táman saráp tére napan maok, am taknap ofa te kwatae nɨnɨk te tirá épér mo karenono. 12 Aeno Kraiso ofa ankárank sánk námp fek kwatae nɨnɨk tirá épéri námp te, ankár kápae kare por takrá yakrá akwap naenámpon. Mao te takia pwarará, Kwaromp yae-párák mwaek tank námpon. 13 Tá mao te Kwaro maomp yopor arop maomp yae ankore mek kák tenánko, yakáp mwanap keran yépékrá tank námpon. 14 Am koumteouráp arop fárákap te mao ankárankamp ofa fek fwapokwapia yiki kukarrá ankár kwapwe kare napara, am fárákap te fwap ankár yae-párák kare yakápá yakáp mwanapon.
15 Yiki Kor Spiritao kuri nomwan kar arakrá farákáp námpon:
16 “Kwar Tokwaerao sérrá,
‘Wakmwaek ono am fárákapént
kontrak wourékam yoro nanamp te ará:
Ono am fárákapamp mér ntiaka nɨnɨk mek
onomp lo kumwiaka pwar nanampon.’ ”
17 Warko ankwap kar am feknámp kɨrɨmprá arakrá sér, “Ono te am fárákapamp kwatae nɨnɨk tirá épéria, warko nɨnɨk mo pwar nanampon.” 18 Tá Kwaro kwatae nɨnɨk wae tirá épéritenánko te, warko kwatae nɨnɨk tirá épér mwanap ofa sánk mwaria tére mono.
Nomo ankár mér kareria Kwaromp wonae fik tukup mwanámp kar
19 Kémpiyae tárápu, waeman Jisasomp yɨrirao nomp kwatae nɨnɨk tirá épéri pwate námpara, nomo te apáp mono. Fwap Kwaromp Nap Aokore Yiki Kor Kare mek yink mwanámpon. 20 Jisas námoku mwae kup wourékam kérémp námpon. Mao námoku támao am mwae kupria, mao yiki yak fi korara, nomo te fwap am waempyam pearákari námp mek mwaeknámp yoump mwanámpon. Am te Jisasomp pourouan wounáp námp támaono. 21 Nomo te wae Kwaromp firáp koumteouráp arop taokeyak konámp Pris Tokwae yak námpon. 22 Nomo nomp kwatae nɨnɨkan méria pwarápaenámp nɨnɨkan mao te námokuráp yɨri fek tirá épériaka, nomp nɨnɨkan yáráriaka yiki koriaka paprá, nomp pourouran kor yiki kor ént niamp fek éntupia pap námpono. Aenámpara, nomo ankár kwekár nɨnɨk te pwararea maok, Kwarén mér kareria maomp wonae fik tukup mwanámpon. 23 Nomo ‘Kwar te am sérinámpaokrá tére naenámponoria, maomp kwapwe kare ankankantá kárákáre fek yépék mwanámp’an sér i konámpon. Am te apae riteanápe, nomo te waeman mér námpon, Kwaro tére nanamprinámp ankank te ponankor kare kar tére konámpon. 24 Nomo ankákárank ankár Kwaromp koumteouráp arop ankwap fárákapan nɨnɨkria maok, tá am fárákapan sérrá, ‘Yumo te ankár arop ponankor warákár konap nɨnɨk fek yaewour kip’rá sér mwanámpon. 25 Tá Kwaromp koumteouráp arop nomo te Kwarén lotu mwaria koupoukour konap nɨnɨk ankwap fárákapao i konapnámp araknámp pwar mwareano. Krais ék naenámp yae te waeman fápae námpara, nomo te ankár kárákáre fek téreriaka nonopok Kwaromp karan farákáp nánko, am támao arop ankwap fárákapamp nɨnɨk mek kárákáre nénk naenámpon.
‘Kwaromp Tárápan younkwe sánk kwapono’rá sénámp kar
26 Nomo waeman Kraisomp kar kare wawi námpao, am nɨnɨk wampweri pwarará warko kwatae nɨnɨk fek paokop nánko te, am kwatae nɨnɨk tirá épér mwanap ofa ankwap te yak mono. 27 Aenámpara, nomo te ankár apáp kareria kot mwanámp yae táman yépékrá yakáp mwanámpon. Tá Kwarén yorowarnap arop te ponankor yaomwi tokwae touwe fopokornámp mek épér naenámp nánapi yak námpon. 28 Nomo te waeman mér námpon: Arop ankárankao Mosesomp lo kar kwe-pwaránko te arop anánkaopwe, tá yinɨnkaopwe, arakerao mao sokoroinámp kar wawia sénapo te, am aropan te aropomp mono, mao te ankár sumpwi naenámpon. 29 Yumo te Kwaromp Tárápan younkwe sánknámp aropan te mokoprá nɨnɨk rape? Am kontrak te karenorá yénképnámp yɨrirao am aropan torokoria páte nánko, yiki kor kwapwe kare námpao maok, am arop te warko Kraisomp yɨri am te kwatae niampia pap námp te yonkwae touwe konámp Spiritan mékia kwatae pap námpon. Aenámpara, mao te Mosesomp kar kwe-pwarap aropao sámpap touweran kámákár akwapnámp sámp naenámpon. 30 Nomo te waeman mér námpon, Kwaro sérrá, “Nopok i konap nɨnɨk te onokump térenono. Onoku támao nopok am fárákapan nénk nanampono.” Aeria maok, ankwap kar sérrá, “Nánkárap Tokwae Karao námoku kotria náráp arop ponankor younkoup naenámpon.” 31 Yiki yak konámp Kwaro arop ti-fákeyakrá kot naenámp te, am te kwatae kare ara, nomo te ankár apáp tokwae mwanámpon.
Kwarén mér námp ankár kárákáre fek fokopeyakáp mwanámp kar
32 Yumo má kar máte ankár nɨnɨk kip: Wokwaek yumo te Kwaromp wae sámpap fek te, am ke fek táman yumwan nkwakwe make kar sérarapan maok, yumo kárákáre fek yakápria am kwe-pwararapon. 33 Ankwap ke fek yumwan arop nkeap fek kuk pátea nkwakwe make kar kwatae séraria maok, yumwan fupukrá touwe nénkapono. Tá ankwap ke fek te yumo napnámp touwe sámpnap aropan aropompria am fárákapan yaewouria, yonkwae porokwe sánkapon. 34 Arop ankwap fárákapao kalabus mek yakápapo, yumo aropompria yaewouriapon. Ankwap ke fek te, aropao ankank tirá, makapo kuri yumo wampwe kwae, kwaporok námoku mwar takanáponoria pwatea warákarrá yakápap te, yiráp yaká yak naenámp ankank kwapwe yak námp táman méri yakáp nap kwamp napon.
35 Yumo te ankár yumo wokwaekiap kwapwe kare nɨnɨk aran nɨkia, yiráp am mér kárákáre te pwar kwapono. Kwaro nopok yiráp por ankank kwapwe tokwae pátenámp sámp mwanapan kárákáre fek yénkép kipo. 36 Ae mwanapara, yumo te ankár kárákáre fek yakápria maok, Kwaro warákárnámp nɨnɨkaok tukupriaka Kwaro yumwan wokwaek kar sérrá, ‘Yiki yakáp mwanap kwapwe kare nénk nanamp’ ri námp fwap sámp mwanapon. 37 Karenono, Kwaromp Buk fekamp karao arakrá sér:
“Am arop ék naeria te wae faenámpara,
koupour kar ék naerámpon. Mao te yépék mono.
38 Aeno onomp yae-párák kare arop te
mao te wae mér námpara, yiki yak naerámpon.
Táte arop onan mér námpao
warko pwarará arákarrá akwap nánko te,
ono man te warákár mono.”
39 Tá nomo te apae Kwarén mérnámp pwarará arári tukupea, moyakáp mwanámp aropanápe. Mo karono. Nomo te Kwarén méri yakáp námpara, yiki yak sámp mwanámp aropono.
10:1 Kl 2:17 10:6 Sng 40:6-8 10:10 Hi 9:12 10:12 Hi 1:3 10:13 Hi 1:13 10:17 Jer 31:33-34 10:19 Hi 4:16 10:20 Mt 27:51-52 10:22 Ef 5:26; 1 Jo 1:7 10:23 Hi 4:14 10:28 Mt 26:27-28 10:28 Lo 17:6 10:29 Hi 6:4-8 10:30 Lo 32:35-36; Ro 12:19 10:34 Mt 6:20 10:36 Hi 6:12 10:37 Yé 22:20 10:38 Ro 1:17 10:38 Hab 2:3-4