6
Nomo Kwarén mér námp fwapia kárákáre fek sámpea paokop mwanámp kar
1-2 Nomo te Kraisomp manmékɨr wawimp kar kánanke táman saráp sérar mwareano. Nomo te oumpwaran kápae kare por yɨmp saráp yakáp konap niamp mwareano. Nomwan yiki yak mo i konámp wokwaekamp nɨnɨk te ankár younkwek pwararea maok, Kwarén mér i konap nɨnɨk, tá nkwakwe make ént mek nérrá kák konap kar, tá arop ént mek nérrá pourouk yae pap konap nɨnɨk, tá sumpwianámp arop warko fárámp naenámp kar, tá kwatae nɨnɨk fek yakápnap arop fárákap kotiaka fákapea yaká yakáp mwanap kar, ará kar táman saráp farákáp mwareano. Oukoumwan te nomo ankár Jisasén mér kareria am kar te kámá-pwarará mér kárákárean farákáp konap kar fek farákáprá tukup mwanámpon. Kwaro nomwan am takenkrianánko te, am te pwararea maok, nomo ankár Jisasomp kárákáre kor kar farákáp mwanámpon.
‘Arop ankwap fárákap te waeman Kwaromp wae kwapwe sámpria, tá yámar meknámp koropnámp kwaporok sánknámp fɨr niamp sámp, tá wae Yiki Kor Spirit sámp napara, am arop fárákap warko Kwarén younkwe sánk nap te, warko Kwaronámpok koropria kwatae nɨnɨk younkwek sɨr mwanap mwae kup yak mo kareno. Am fárákapao Kwaromp kar te kwapwe karenoria wae mér napon. Aeria Kwaro arop ponankor nánkárap taokeyak naenámp kárákáre tokwae kwapweran wae mér napao maok, Kwarén mér nap pwarará kwatae nɨnɨk fek tukup nap te, warko kwatae nɨnɨk pwarará, Kwaronámpok arákarrá korop mwanap mwae te yak mono. Am fárákapao taknap nɨnɨk te Kwaromp Tárápan warko yaopwae porokopramp fek pukup napo, arop ankwap fárákapao man nkea wouroump nap niamp napon.
Kápae kare por warákam ék saráp yak nánko, apár porokwe kwapwe nánko maok, am apár mek aropao yopwar yororia fɨr yoro napo, kápae kare tankápria maok, arop yaewour i konámpon. Am tak námp te, Kwaro am apáran kárákáre sánk nánko námpon. Aeno nkwakwe make paok wi, tá fok kápae forokornámp apár te Kwaro nke námp fek am apár te kwatae námpara, yae amp mono, Kwaro sénánko, koupour kar yaomwirao fánaenámpon.
Kémpiyae tárápu kare, oukoumwan yino yumwan má kárákáre kor kar sénámpan maok, yino te waeman mér námpon: Yumo te take pourouráp sámp mono, kwapwe kare mwaeaok tukup napo, fwap Kwaro yumwan yaewouria warko érékép naenámpon. 10 Kwar te kwataenámp aropao yumo térenap tére kwapwe nɨk mo, pwar naenámpanápe? Yumo waeman Kwarén warákár napara, am nɨnɨk táman maomp koumteouráp aropan yaewour mwanap nɨnɨk sánk námpon. Aenánko yumo te ankár takrá yakáp i konapon. 11 Yinomp nɨnɨk te, yumo ponankor ankár kárákáre fek takrá térerá tukupria maok, Kwaro yumwan warko éréképea fwapokwap naenámp ke yépék nap, mér kárákáre fek sámp-fákeyakápenkria námpon. 12 Yumo kokwae kwapono. Yumo ankár arop fárákapao wokwaek Kwaro ‘Náráp tárápuan nénk nanamp’rá sérinámp ankank sámp mwanámpria méria yépékria koupour kokwae moi nap niamp kipo.
Nomo Kwaro sérinámp kar táman mér kárákáre mwanámp kar
13 Wokwaek kar Kwaro Abrahamén ‘Wakmwaek ankank sánk nanamp’ ria sérimp kar te, arop ankwap tokwae kar Kwarén kámákár akwap námp te yak nánko, Kwaro maomp e fek fou e sénaenámp te mo námpantá, Kwaro námokuráp e fek fou e sérimpon. 14 Aeria maok sérrá, “Ono waeman amwan kárákáre kor kare kar sér rae: Ono ourour kwapwe kare sánk tenanko, nánkár waráp appeyaenáp fekamp kápae kare arop forokor naenámpon.” 15 Aerámpantá maok, Abrahamo kuri táman wawi pwatea koupour kokwae mono, am yae táman yépékrá akwapea Kwaro wakmwaek nénk nanamprimp ankank ponankor sámpámpon.
16 Fou e sér i konap nɨnɨk te ará: Arop ankárank wa mokop tokwaean nkea maomp e fek fou e sénapo, am támao am aropamp e te tokwae karia ankwap fárákapan kámákár akwap námp yénkép konámpon. Am támao mao sénámp kar kárákáre sánk nánko, ankwap fárákap wawia ‘Kare námpono’rá sér i konapon. 17 Wokwaek kar Kwaro maomp tárápuan yaewour nanampria sérimp kar te am ke fek érik karaok yénkép naeria, mao kar mwar séria pwar mo i konámpara, náráp kar kare karonoria fou e sérimpon. 18 Aemp te oukoumwan kor Kwaro ‘Yaewour nanamp’ ria sérimp kar, tá fou e sérimp kar makia má anánk kar oukoumwan yak námpon. Kwar te am ankank anánkaopwe te kwekária pwar mono. Nomo pɨrɨkɨmpá koropea Kwaromp wonae fik yakáp námpara, am kar anánkaopwe támao nomp nɨnɨk mek kárákáre sáp nánko, nomp nɨnɨk te Kwaro sérimp ankank máte, fwap sámp mwanámponoria kárákáre fek yépékrá yakáp námpon. 19 Am Kwaro sérinámp ankankantá yépék námp te paok perao yao yowe fek térea kárákáre yak konámpnámp taknámp nomp nɨnɨk mek taki yak námpon. Am paok pe te Kwaromp Nap Aokore Yiki Kor Kwapwe Kare mek tokorop tenap, waempyam éntér mek youmpá térea kárákáre yak námpon. 20 Jisasomékɨr nomwan yaewour nanampria am aokore mek youmpea Pris Tokwae Melkisedek yakámpnámp taknámpia ankár yaká yak námpon.
6:6 Hi 10:26-29 6:10 Hi 10:34; 1 Ko 15:58 6:11 Hi 3:14 6:14 Stt 22:16-17 6:18 Nam 23:19 6:20 Wkp 16:2; Hi 9:3