7
Melkisedeko pris tokwae téremp kar
Am Melkisedek te taun Salem mekamp king, tá Narek Karaok Yaknámp Kwaromp prisono. Wokwaek Abrahamo king fákáreran yorowarrá yárakria yénképia pwatea koropánko maok, Melkisedeko mwaeaok kɨkɨpria maok, man ourour sánkámpon. Aenko maok, Abrahamo ankank ponankor fére-sámpramp fi kákea pwateyakrá Melkisedekén ankwap fi sánkámpon. Am ‘Melkisedek’rá sénap e fi te “Yae-párák Kare Nɨnɨk i konámp Kingono.” Mao te taun Salem mekamp kingono. Am takrá sénap te ‘Yonkwae Porokweráp Nɨnɨkamp Kingono’rá sénapon.” Maomp éntupwar naropwaromp e te buk fek yak mo, tá maomp appeyaenáp fi e yak mo, tá éntupwaro man sámpámp yae arop mér mo, tá mao sumpwimp yaerao kor buk fek yak mono. Mao te ankár Kwaromp Táráp niampia pris yaká yakámpon.
Yumo te ankár Melkisedekomp e tokwae táman nɨnɨkenke. Mao te kárákáre tokwaeráp arop, tá nomp appe fi kare Abrahamo yorowarrá yárakria kokwapwe kare ankank tirá yárakimp fére-sámpramp fi kákea maok, fére má Melkisedekén sánkámpon. Livai firao saráp pris tére konapon. Aenapo maok, loao arakrá sér, “Ankwap Israel fi te ankank fére-sámpramp fi kákea, fére te Livai firan nénkenke.” Israel fi te Livai firént mwearoria am fárákapao kuri Abrahamomp tárápu napao maok, am fére-sámpramp fi kákeanap ankank fére fek yak námp te am fárákapan nénkapon. Melkisedek te Livai fi mekamp moan maok, Abrahamo ankank fére fek yak námp am man sánkámpon. Melkisedek te Kwaro ‘Warko sánk nanamp’rá sérinámp arop táman ourour sánkámpon. Nomo te wae mér námpon: Arop ankwapan ourour sánknámp arop te mao te arop tokwaenono. Aeno am ourour sámpnámp arop te maomp yae ankore mek yak námpon. Livai firao am Israel firao nénknap ankank fére-sámpramp fi kákea nap ti nap te sumpwi mwanap aropono. Aeno am arop Melkisedeko Abrahamoinámp ankárankamp fi ankank sámpámp te Kwaromp Buk fek te, ‘Mao te oukoumwan yiki yak námp’rá sénámpon. Tá nomo fwap arakrá sér, ‘Kare, Livai kor am fére fek yaknámp ankank sámp konámpan maok, wokwaek Melkisedeko Abrahamoinámp ankank sámpámp te Livai firaoi napan sámp námp támaono. 10 Livaimp éntupwar man oukoumwan fárákap mo, mao te Abrahamomp pourou mek yakánko, Melkisedekén am ankank sánkámpon.
Pris wourékam wokwaekamp prisan kwe-pwarnámp kar
11 Kwaro Israel firan lo sánkámp te Livai firao pris yakáprá Israel firan taokeyakápnap ke fekimpon. Am pris tére nap támao arop fwapokwapia yae-párák kare kák nánkoria te, apaerá warko pris ankwap Aron yak námp niamp mono, ‘Melkisedeko yak námp niamp pourouráp pris yakano’rá sénaenámpon? 12 Pris manénkɨrkamp pwar napo, ankwap am éri mek koropea yakáp nap te, loao kor taknámp naenámpon. 13 Kwaro ‘Pris yaká yak naenámp’rá sénámp arop am te Livai fi mekamp mono. Mwar ankwap fi ara, alta fek pris tére moiapono. 14 Nomo te wae mér námpon: Nomp Tokwae Kar korop námp te Juda fi mekampono. Tá Moseso kor am fi ‘Pris yakápenk’rá sér moimpon.’
Jisas te Pris Tokwae Melkisedek niamp yaká yak konámp kar
15 Nomo wanámp kar fi kor érik yak námp te: Pris wourékam Melkisedek niamp yak námp te, 16 pris yakáp i konap lo karao ‘Amo fwap pris yakae’rá sénámpanápe. Ankár náráp yiki yaká yak konámp kárákáre fek Kwaro man ‘Pris yakae’rá sénámpon. 17 Kwaro náráp Buk fek sérrá:
“Amo te ankár Melkisedeko yakámpnámp taknámp
pris yaká yak nanapono.”
18 Wokwaekamp lo kar te kárákáre moria nomwan yaewour naenámp mo námpantá Kwaro wae sámp-sɨrari námpon. 19 Lo kar fek te ankwap ankank yae-párák kare yak moimpon. Aenámpantá maok, Kwaro ankwap kwapwe kare mwae kup kɨk-pwaránko maok, am mwae támao kwapwe kareriaka lo kwe-pwaránko maok, nomo oukoumwan fwap Kwaromp wonae fik tukup námpon.
20 Kwaro Jisasén ‘Pris yakae’rá sérimp te kwaporok párák ‘Yakae’ ria sér mono, fou e sériaka ‘Yakae’rá sérimpon. Pris fákáre wokwaek yakápap te, arop ankárankao fou e séria ‘Yumo pris yakápenk’rá sér moimpon. 21 Kwar námoku Jisasén ‘Amo pris yak nanap’ ria fou e sérimp kar maomp Buk fek yak námp te arakrá sér,
“Kwar Tokwaerao fou e séria,
‘Amo ankár pris yaká yak nanapon’rá sérimp te,
warko am sérinámp kar pwarará ankwap kar sér mono.”
22 Kwaro fou e sérimpara, Kraiso tére námp te, am kontrak te wokwaekamp kontrak kwe-pwararea, ankár yae-párák kare yaká yak naenámpon.
23 Pris fi te ankárankamp fi támao mwar yakápá yakáp mono. Manénkɨrkamp kápae kare wourrá tukup napo, wakmwaek am mek-am mekrá yakáprá tukup konapono. 24 Aeno Jisas námoku mao pris térerá yak námp te pwar nánko, ankwap pris am éri mek korop mono. Ankár yaká yak námpara, 25 arop Jisasén mér námp fek Kwaronámpok korop mwaria napo te, mao te am fárákapan ankár warko éréképeanánko, yakápá yakáp mwanapono. Am te apaerianámpanápe, mao ankár yaká yakria kumur méntép Kwaro ‘Am fárákapan yaewourano’ ria Kwarén sér i konámpon.
Pris Tokwae Jisas te kárákáre korara, fwap nomwan yaewour naenámp kar
26 Take pourouráp Pris Tokwae te nomwan fwap yaewour naenámpon. Mao te yiki kareria, nkwak mo mak mo, kwatae nɨnɨk yak mo, kwatae nɨnɨkráp aropént yak mo, amwar kar yak nánko, Kwaro man warámpeaka yámar mek narek karaok pap námpon. 27 Pris Tokwae wokwaek téreap te, kumur méntép námokuráp kwatae nɨnɨkanénkɨr ofa sánktea yakáprá maok, tá wakmwaek koumteouráp aropamp kwatae nɨnɨkan ofa sánk konapon. Aeno Jisas te kwatae nɨnɨk yak mo námpara, takrá tére mono, ankár námokuráp pourouran ankárankamp por Kwarén sánkámpon. 28 Lorao manénkɨr yakápap aropan ‘Pris Tokwae yakenk’rá sérimp te, kwatae nɨnɨkráp aropara, kárákáre mono. Am loaomékɨr akwap tenko maok, Kwaro wakmwaek fou e sérimp te, náráp Táráp ‘Pris Tokwae yak naenámp’ ria sérimpara, Kwaro sánkámp tére ponankor wae yae-párák kare térea pwate nánko, am tére te ankár yaká yak námpon.
7:2 Stt 14:17-20 7:3 Hi 7:15-17 7:5 Nam 18:21 7:14 Mt 2:6 7:17 Sng 110:4 7:19 Ro 8:3-4; Ga 2:16 7:21 Sng 110:1 7:22 Hi 8:6 7:25 Ro 8:34; 1 Jo 2:1 7:26 Hi 4:15 7:27 Ef 5:2; Hi 10:10 7:28 Hi 5:1-2,9