Jon Anánkan Kumwimp Pas
Mekia Akwapnámp Kar
Mámá pas te Jono warko ankwap por kumwimpon. Mao náráp e érik sér mono, párák ‘Sios taokeyak konámp arop’rá sénámpon.
Mao te koumteouráp aropan ‘Yumo fwapia ankwap aropan warákár kip’rá farákáp. Aeria ‘Kwekár kar sér i konap arop te Kwaromp Kar sámpá yampourou napono. Aenapara, yumo am fwapia yérék kor kip’rá sénámpon.
1
Yupu * o! Ono sios taokeyak konampao, Kwaro amwan náráponoria nánkáráp námpantá, amo ntiaka waráp tárápuampor mént má pas má kumwi nampon. Ono waeman kare kar yumwan warákár kare nampon. Tá ono saráp warákár mono. Kwaromp kar kare mérnap arop fárákapao kor yumwan warákár kare napon. Am Kwaromp kar kare te nomont yakria, ankár yaká yak naenámpara, am fek táman yino yumwan warákára wae námpon. Ono nɨnɨk namp te, Naropwar Kwar ntia maomp Táráp Jisas Kraiso nomwan kare kar nɨnɨk ntia nouroupnámp nɨnɨk fek aropompria námokuráp nɨnɨk fek yonkwae porokwe ti-sáp kiponoria nampono.
Nomo nonopok nounouroup i konap nɨnɨkaok mwanámp kar
Ono waráp tárápu ankwapmwaek Naropwar Kwaro nomwan ampaokenkrá sérinámp kare kar karwaok tukup naprá sénap wawiaka warákár kare nampon. Yupu o! Ono amwan arakrá sér rae: Onomp nɨnɨk te nomo ankár nomp ankwapyaenápént nonopok nounouroup mwanámpan ampaokamporia sér rae. Mámáte apae oukoumwan wourékam loan amwan sénampanápe. Wae manénkɨr sámpámp lo kar táman sénampon. Nonopok nounouroup i konámp nɨnɨk te ará: Nomo ankár Kwaromp lo karaok paokop mwanámpon. Wokwaek kar yumo má lo kar wawiap te arakrá sénámpon: Yumo ankár yiráp ankwapyaenápént nonopok nounouroup mwanap nɨnɨkaok saráp paokop kipo.
Nomo Kraisomp karan kárákáre fek sámp-fákeyakáp mwanámp kar
Wawenke! Nomwan poupwekáp mwarianap kápae kare arop apárok má paokop napon. Am fárákap te, Jisas Krais te arop kare arákára námponorá mér mo napon. Taknap arop te poupwekápria Kraisén yopornap aropono. Aenapara, yumo te ankár fwapia mér kipo: Yumo takrá am kwekár kar waria Kwaromp kwapwe kare ankank nopok sámp mwanámpria térea wae nap pwar mwanape. Yumo ankár kárákáre fek fokopeyakria maok, fwap ponankor ankank sámp mwanapon. Aeno arop ankwap Kraisomp kar kárákáre fek nɨki-samp moria am pwarará ankwap kar fek akwap nánko te, Kwar te mént yak mono. Aeno arop ankwap Kraisomp kar kárákáre fek nɨki-samp nánko te, Naropwar Kwar ntiaka Táráp Jisas te am aropént yak nenepon. 10 Táte arop ankwap yumonapok koropea Kraiso sénámp kar pwarará ankwap karan yumwan farákáp naerianánko te, ‘Gude’rá sériaka, yiráp nap mek warámpá tukup kwapon. 11 Am taknámp aropan ‘Gude’rá sénámp arop te am kwatae tére táman yaewournámp aropono.
Ankwap kar kánanke
12 Ono yiráp por kápae kare kar sénanampan maok, warko pepa fek te wampwenoria pwararae. Nánkár onoku yumwan koropá nkeaka nomoku énénki tankáprá warákárrá kar sérar mwanámpon.
13 Kwaro nárápria nánkárápnámp waráp naenápomp tárápurao amwan ‘Gude’rá sénapono.
* 1:1 ‘Yupu’rá sénámp te siosén sénámpon. 1:1 ‘Waráp tárápu’rá sénámp te, am sios mek yakápnap koumteouráp aropan sénámpon. 1:10 Mt 10:13-14; Ro 16:17 1:11 1 Ti 5:22 1:13 ‘Naenáp’rá sénámp te, Jon yaknámp siosao yaewour napo, forokarinap siosén sénámpon.