Jon Yinɨnkan Kumwimp Pas
Mekia Akwapnámp Kar
Jono náráp nouroup Gaiusompor mámá pas má kumwia sámp-kérépámpon. Mao te námokuráp e érik sér mono, párák ‘Sios taokeyak konámp arop’rá sénámpon. Gaius te ankwap Kristen fárákapan yaewour i konámpantá, man warákár konámpon. Tá mao Gaiusén ankwap kar sérrá, “Amo ankár Diotrefesomp kwatae nɨnɨk fwapia mérampo’rá sénámpon.
1
Onomp nánae Gaius e! Ono sios taokeyak konampao má pas má kumwiaka amonapok kérép rae. Ono waeman kare kar amwan warákár kare nampon.
Onomp nouroup kwapwe e! Ono wae mér nampon: Waráp waemp te waeman kwapwe kare yak námpara, amo nkwakwe make tére nap ponankor kwapwe kare nánko, amokuráp pourou kareao kor yae-párák yakanoria nampon. Wokwaek arop ankwap fárákapao koropea onan nkea, ‘Amo te Kwaromp kar kareaok saráp yárak i konapono’rá sénapo, ono am kar wawia warákára wae nampon. Kare karono, ono wae mér nampon: Amo te kare kar karaok saráp yárak i konapon. Onomp tárápuao Kwaromp kar wawiaka mántwaok paokop napan, ono am kar wanamp ke fek te warákár tokwae konampono. Mámá warákár tokwae te, ankwap ankankan warákár konampan kámákár akwap námpon.
Gaiuso kwapwe kare térenámp kar
Onomp nouroup kwapwe e! Amo waráp ankwapyaenápén yaewourrá tére nap te, yae-párák kare tére napon. Tá amo panekamp ankwapyae fárákapan kor takrá yaewour napon. Am mekamp arop ankwap fárákapao koropea mapekamp sios mekamp koumteouráp aropan waráp nourouprá yaewour i konap nɨnɨkan sénapono. Amo fwap Kwaromp nɨnɨkaok nap kwamp te, am arop paneknámp Kwaromp kar koropá farákápea tukup napo te mwaeaok mank, am fárákapan fɨr yaewour nap, am te kwapwe karenono. Am te apaeria, am arop Jisasomp kar farákáprá paokop nap fek te, Kwarén mér monap arop fárákapamp yaekamp ankank sámp mo i konapono. Nomo Kwaromp kar farákáprá paokopnap arop fákáreran yaewour námp te kare kar karan térenap yaewourrá énénki tére námpon.
Diotrefes ntia Demitrius
Ono kar ankwap wae yiráp siosompor kumwi nampan maok, Diotrefeso yiráp am sios námoku taokeyak naeri námp kwamp, námokuráp nɨnɨkaokria yinomp kar wa mo námpono. 10 Aenámpantá nánkár ono yumonapok korop namp kwamp te, mao kwatae tére námp am érik farákáp nanampon. Mao yinan nkwakwe make kar kwatae sérarrá yárak námpono. Am táman saráp mono. Arop Kwaromp kar farákáp mwaria korop napo, náráp nap mek éréképá akwap mo, tá arop ankwap fárákapao námokuráp nap mek éréképá tukup mwaria napo kor, monoriaka tárakwampriaka waráp sios mek youmpantá yéréperá kérép i konámpono.
11 Onomp nouroup kwapwe e! Amo te takeniamp kwatae nɨnɨkaok yáraki kwapono. Amo ankár kwapwe kare nɨnɨkaok saráp yárakampo. Arop kwapwe kare nɨnɨk fek yárak námp te, mao te Kwaromp aropono. Aeno arop kwatae nɨnɨk fek yárak námp te, mao te oukoumwan Kwarén nke moria námpon.
12 Arop ponankor te Demitriusomp nɨnɨkan érik farákáprá sér i konapon. Tá Kwaromp kare kar karao kor maomp kwapwe kare nɨnɨk érik sénámpon. Tá ono kor maomp kwapwe kare nɨnɨkan érik farákarrá sénamp te, ono waeman kare kar sénamp yumo wae mérapono.
Ankwap kar kánanke
13 Ono amwan kápae kare kar sénaeria nampan maok, wampweria pepa fek kumwi mo nampon. 14 Onomp nɨnɨk te, ono kareao koupour amonapok koropeaka nomo énénkér tankrá kar sénenempon.
15 Waráp nɨnɨk te sánánkar porokwe fek yak kuno. Waráp nouroup fárákapao amwan ‘Gude’rá sénapon. Amo kor onomp ‘Gude’rá sénamp kar má onomp nouroup arop fárákapan sérarampo.
1:4 1 Ko 4:14-15 1:5 Ro 12:13 1:6 Ap 15:3 1:7 Ap 20:33,35 1:8 Hi 13:2 1:9 Mt 20:27