4
Ankankou épérnap wounáp kar
Jisaso warko ént aokore Galili fik akwapea koumteouráp aropan Kwaromp kar yénkrá farákáp. Aeria maok, koumteouráp arop kápae kare koropea koupoukour napantá maok, mao ént mek tanknámp bot mek pokea tank. Aenánko, ponankor koumteouráp arop am ént fik táman néntép. Aeria maok, mao am fárákapan kápae kare wounáp kar farákápria am fárákapan arakrá sér, “Ono kar sénae. Yumo wawenke. Arop ankárankao akwapeaka yopwaraok ankankou yɨrɨr. Am te épér nánko maok, ou ankwapmwaek pɨkia mwaeaok tankáp. Aenámp te, antao koropea fépér. Tá ankwapmwaek yumwi tokwae ankore mek yak nánko, kwar worare fek yumuntuk yak námp mek pɨká tank. Aenámp te, am te wae koupour páre kwapwe námpao maok, arák yumwi fek tɨkɨpeyak nánko, yámar yokwapria, am ankankou páre yonkwae pap nánko, yákáre námpono. Tá ankankou ankwapmwaek paok wi ou mek pɨká tank nánko maok, am paok wi páre támao am páreran woukoupea pap. Aenánko maok, yao ki tank mo. Aeno ankankou ankwapmwaek kwar émi kwapwe kare mek pɨk námp te, kwapwe kare párea tokwaeria maok, wae ki tankria maok, ankwap aopwe 30 tank, táte ankwap aopwe 60 tank, tá ankwap aopwe 100 tank.” Makrá séri pwarará, Jisaso am fárákapan sérrá, “Arop woupwiráp te má kar má fwapia wa kuno.”
Jisaso wounáprá sénámp kar fi
Matyu 13:10-17; Luk 8:9-10
10 Wakmwaek Jisas námoku nápar yak. Aenko maok, am arop éntér-sámpramp, tá ankwap fárákap Jisasént yakáp napao kor man wounáp kar táman turunk. 11 Tá mao am fárákapan sérrá, “Kwar te maomp fákáreran taokeyaknámpamp mek-wouroumpeyaknámp kar fi kor yumwan wae yénkép námpono. Aeno am arop kwaporok yakáp nap te, wounáp karan saráp wawi konapono. 12 Aenapara,
‘Am te wae énounkoupapan maok,
am ankank te ankwap wuri nke mo,
tá kar te wa napan maok,
am fi te fwapia mér mono.
Aenapara, am fárákapao Kwaronámpok tukup napo,
Mao am fárákapamp kwatae nɨnɨk
tirá épérantáno.’ ”
Am ankankou wounáprá sénámp kar fi
Matyu 13:18-23; Luk 8:9-15
13 Tá Jisaso am fárákapan sérrá, “Yumo mámá wounáp kar te mér mo nap nie? Ae te yumo ponankor ankwap wounáp kar mokopia mér mwanapon? 14 Am arop ankankou yoro námp te Kwaromp karan yoro námpon. 15 Tá kar mwaeaok pɨká párákap námp te, koumteouráp aropao kar wa napan maok, am ke fek táman Satan koroprá am Kwaromp kar am fárákapamp nɨnɨk mek yak námp ti-akwap konámpan sénámpon. 16 Tá koumteouráp arop ankwap fárákap am te ankankou apár yumwi kor tárankápnámp mek pɨk námp niamp námp te, am fárákapao kar wawia koupour sámpria maok, am táman warákár. 17 Aenapao maok, am fárákapao Kwaromp kar te nɨnɨk mek sámpá yak mo. Aenapo, arák mek pɨk monámp taknámp, wakmwaek arop ankwap fárákapao Kwaromp kar sámpá anámprá paprá, am koumteouráp aropan nkwakwe make kar sénapo, am fárákapao koupour Kwaromp kar pwar napon. 18 Tá koumteouráp arop ankwap fárákap te ankankou paok wi mek kuk pɨká tank námp niamp taknámp, am fárákap te kar wa napao maok, 19 tá apárokamp ankankan nɨnɨk kápae kare, mani tokwaeantá nɨnɨkrá paokopria maok, tá nkwakwe make ankankantá kɨkiankrá paokoprá, mak napo maok, am ankankao Kwaromp kar oupouri pap. Taknámp arop te maomp nɨnɨk mek te ki tank mono. 20 Aeno ankankou ankwapmwaek kwar émi kwapwe mek pɨká tankria páreanámp te, ki tankria ankwap 30 tank, ankwap 60 tank, ankwap 100 tank. Aenámp te, koumteouráp arop ankwap fárákap kar wawia sámpea nɨki paokop napan sénámpon.”
Lam pounkouroupea pap konap wounáp kar
Luk 8:16-18
21 Jisaso ankwap kar am fárákapan sérrá, “Ae te arop lam sámpea korop námp te, baket mek pap konámp nie? Tá kákánar ankore mek pap konámp nie? Mono. Mao te narek kákánar fek pap konámpono. 22 Ponankor ankank mek wouroumpeyak námp, tá oupouroupá pwate nap te, nánkár wakmwaek érik korop naeria námpon. 23 Arop woupwiráp te mámá kar mámá wa kipo.”
24 Mao am fárákapan warko ankwap kar arakrá sér, “Kar yumo wa nap te fwapiaka nɨnɨk kour kipo. Yumo arop ankwapan mokope puri fek nénk nap te, Kwaro yumwan take pourouráp sánkria kánámpár ankwap yumuntuk kák naenámpon. 25 Táte arop Kwaromp kar kárákáre fek nɨki-samp nánko, Kwaro man warko nɨnɨk kwapwe méntér tapokwap naenámpon. Aeno arop am kar sámp-fákeyak mo nánko te, maomp mér kánanke te Kwaro maomp yaekamp pwarokwap naerámpon.”
Ankankou forokor konámp wounáp kar
26 Jisaso warko sérrá, “Kwaro náráp firan taokeyak konámp te arop ankárank ankankou kwar mek épéri pwatea, 27 kumur méntép am arop kumuruk amp i ko, wae fek fárámprá, námokuráp térerá yárak. Aenámpao maok, am ankankou te mokopia párea akwapea tokwae kar naenámpaoeanrá mér mono. 28 Kwar támao arákan wouri sánk nánko, párea téképea, wakmwaek ki tank konámpon. Manénkɨr te páre pokea, pwae fukarea, tá wakmwaek aopwe tokwaeria me ku mek ki tanka wae konámpon. 29 Tá am ki yápae nánko, fékér mwanap ke korop nánko. am arop akwapea fékér i konámpon.”
Mastet ouramp wounáp kar
Matyu 13:31-32,34; Luk 13:18-19
30 Jisaso warko arakrá sér, “Nomo Kwaro náráp firáp taokeyak námp te apae niamprá sér mwanámpon? Nomo mokope pourouráp wounáp kar sér mwanámpon? 31 Kwaro náráp firáp taokeyak námp te mastet ki kánanke niampon. Am te ankwap yao ki niamp mono. Kánanke kare námpono. Aropao am mastet ki kwar mek yoro i konapon. 32 Arop fárákapao yɨmp tenapo, pérea pokea tokwae karria te, yopwar mekamp ankankan kámákár akwapria yowe tokwaeri akwapránk. Aenánko, ant fákáre fwap am yao yowe néntékép mek koropá taok naenámpon.”
Jisas wounáp kar fek sénámp kar
Matyu 13:34-35
33 Jisaso koumteouráp aropan kápae kare wounáp kar farákáp námp te, am arop fákáreramp nɨnɨk mwanap puri fek farákáp námpon. 34 Am kar koumteouráp aropan farákápámp te érik farákáp mono. Wounáp karan saráp farákáp námpon. Aeria maok, námoku éréképá yárak i konámp arop fárákapao mwar yakáp nap fek saráp am kar fi kor érik farákáp konámpono.
Jisaso sénánko ouwi tokwae pwaranámp kar
Matyu 8:23-27; Luk 8:22-25
35 Takia pwarará am makár táman kumur mek, Jisas mao éréképá yárak i konámp arop fárákapan arakrá sér, “Nomo te ént aokore fik nkwamwaek fimwaek yink mwaro.” 36 Aerá séria pwarará maok, koumteouráp arop kápae kare am fek yakáp napo pwarará, Jisaso éréképá yárak i konámp arop fárákap Jisas am mek tank námp am bot mek kunkuria man warámpea tukup. Aenapo maok, tá ankwap fárákap bot tiaka wakmwaek tukup. 37-38 Aenapo maok, Jisas bot mek weaok mwaek tankria maok, pilo fek me tankoritea amp. Aenánko maok, ouwi tokwae koropria ént bot mek kupur naeria wae. Aenánko maok, am fákárerao man sérrá, “Tisa, nomo te wae ént mek pɨk mwanámp niamp námp te, amo yonkwae touwe mo rape?” 39 Aerapo maok, Jisas fárámprá ouwi ntia éntan yopor, “Wae támaono, pwarae!” Aeránko maok, ouwi wae pwaránko, ént wae fwap porokwe fek yak. 40 Aenánko maok, wokwae námoku éréképá yárak i konámp fákáreran sérrá, “Yumo te apaeritea apáp napon? Apaeritea onan mér mo napon?” 41 Aeránko korokoprá paokopria maok, námoku támao sérarrá, “Mámá arop máte wa nánko, ouwi ntia éntan sénánko, maomp kar wa námpon?”
4:11 1 Ko 2:10 4:12 Ais 6:9-10; Jo 12:40 4:17 Kl 2:7 4:19 Mk 10:21-22; 1 Ti 6:9-10 4:29 Yé 14:15 4:34 Jo 16:25 4:40 Mt 14:31 4:41 Sng 89:9