14
Nomo ankwapamp yárakan kwatae youroukoup mo mwanámp kar
Arop Kwarén méria, nkwakwe make lo mént tia yárakria te, Kwaro onan warákár námpan mpwe nɨnɨk nánko te, yumo man yiki mwaek akwapnámp nɨnɨk táman yopori kwapono. Sánánkar porokwe fek sios mek warámp-sankorop kip. Arop ankwap Kwarén mér kárákáre námp te, mao fwap ponankor nkwakwe make ankank fári konámpon. Aeno arop ankwap, Kwarén mér namp saráp pwi monoria ankwap tére méntér tapokwap nanampan mpwenámp arop te, fɨr émi fár mo i konámpon. Tá arop fɨr ponankor fwap fári konámp aropao, fɨr émi fár monámp aropan nkea nɨnɨkrá wouroump-séri kwapono. Tá nopok fɨr émi fár mo i konámp aropao fɨr ponankor fwap fánámp aropan nkeaka, mao lo ták-sɨnámponorá nɨnɨki kwapono. Mono, Kwaro waeman am aropan kor warámp námpono. Amo te wa nap kwamp, ankwap tére aropamp tére nkea youroukoup nanapon? Táte mao kárákáre fek fokopeyakria tére námp, tá mao pɨká párákap námp, am te mao námokuráp arop tokwaerao saráp youroukoup naenámpon. Aeno mao fwap kárákáre fek fokopeyak námp te, waeman Tokwae Karao námoku kárákáre sánk nánko, fokopeyak námpon.
Ankwap fákárerao nɨnɨkrá ankárankamp yae fek saráp Kwarén lotu i konapono. Ankwap fákárerao nɨnɨkrá, ankár kumur méntép kor fwap Kwarén lotu mwanámpria nɨnɨk i konapon. Arop ponankor ankákárankrá námoku karerao fwapia nɨnɨkia méria, námoku nɨnɨk namp te yae-párákonoria ampaok tukup kipo. Arop ankwap fárákap ankárankamp yae fek saráp tokwae kar yaenoria lotu nap te, Kwar Tokwaeran nɨnɨkrá lotu napon. Ankwap fárákap fɨr ponankor fánap te, tá Kwarén nɨnɨkrá waeman warákár fek Kwarén aesioria fánapon. Tá ankwap fárákap fɨr émi wuri nap te, Kwarén nɨnɨkria waeman warákárria Kwarén aesioria wuri konapon.
Nomo wae mér námpon: Nomo ou mekamp arop ankwap yiki yak te námokuráp ankankonorá nɨnɨk naeane. Tá sumpwiran kor taknámp námokuráp ankankonorá nɨnɨk mono. Nomo yiki yakáp námp te ankár Tokwae Karampono. Tá nomo sumpwi námpao kor Tokwae Karamp sarápono. Aenámpara, nomo yiki yakáp námp, tá nomo sumpwi námpao kor, nomo te Tokwae Karamp sarápono. Am te apaeria Kraiso kor sumpwia fárámpea yiki yak námp te, mao te sumpwinap arop, tá yiki yakápnap arop fárákapamp Tokwae Karono.
10 Aenámpara, amo te apaeria waráp ankwapwarápomp yárak nkeaka amo man ‘Kwatae námp’rá sénapon? Táte arop ankwap amo apaeritea waráp ankwapwarápén wouroump-sénapon? Yumo te waeman mér napon: Nomo ponankor te Kwaro kot námp fek foukouri yakáp mwanámpon. 11 Aeria Kwaromp Buk fekamp karao am kot mwanap kar táman sérrá:
“Tokwae Karao arakrá sénámpon:
‘Ono yiki yak nampao waeman kare kar sénampon:
Arop ponankor kwaráp torokomprá me woukouria
onan loturia maok,
arop ponankor onan sérrá,
“Mao te Kwar kare támaono”rá sér mwanapon.’ ”
12 Ae mwanapara, nomo wae mér námpon: Kwaro nomwan kot naenámp yae fek nomo ponankor ankákárank, nomoinámp ponankor fi kor nɨnɨk Kwarén sér mwanámpon.
Waráp ankwapnápo kwatae nɨnɨk naenámp nɨnɨk sánk kwapono
13 Ae mwanámpara, nomo te nonopok ‘Amo kwatae nɨnɨki nap’rá sér mwareano. Nomo fwapia arakrá nɨnɨk mwanámpon: Nomo nánko, arop nkeria kwatae nɨnɨk fek akwapantáno.
14 Ono Jisas Tokwae Karént yakria, arakrá mér kare nampono: Nkwakwe make ankank námoku te oumi yak mo i konámpon. Arop námokuráp nɨnɨk mek, am ankank oumi yak námprá nɨnɨk námp kwamp te, wampwe pwar kun. Am te apae riteanápe mao námoku nɨnɨk nánko te, am ankank te oum námpono. 15 Aenámp te waráp ankwapwarápo námoku, máte oumnámp fɨronorá nɨnɨk námpan amo fánapo, mao amwan nkea nɨnɨk kápae sámp námp te, am támao yénképrá: Amo warko waráp ankwapwarápén nouroup mo napon. Krais sumpwi námp te am aropan kor warko warámp naenámpara, amo fɨr fánap fek waráp ankwapwarápomp nɨnɨk kwatae pap kwapono. 16 Aeno amo fɨran fwaponorá nɨnɨk nap kwamp te, arop ankwapao ‘Am te kwataeno’rá sénaeria námpara, amo mérampo. 17 Am te apae riteanápe, Kwaro náráp firáp taokeyak konámp te fɨrráp ént fépér i konap lo fek koumpeyak mono. Kwaro náráp firáp taokeyak konámp nɨnɨk te yae-párák kare nɨnɨk, tá yonkwae porokwe konap nɨnɨk, tá warákár konap nɨnɨk mámá te Yiki Kor Spiritao nomp nɨnɨk mek kák námpon. 18 Arop am tak námp te Kraisomp tére tére nánko, Kwaro maomp nɨnɨk kwapweran nkea warákáránko, aropao kor nkeaka warákár mwanapon.
19 Aenámpara, nomo ankár nomwan yaewour nánko ankárankamp pourouráp nɨnɨk fek yakáp mwanámp nɨnɨkaokria maok, nonopok mér námp mek kárákáre sánk naenámpon. 20 Amo te fɨran saráp nɨnɨkria, Kwaromp sios fákáreran sámpá yampouroui kwapono. Fɨr te ponankor kwapwe karean maok, amo ankwap fɨr ankárank fánapo, am támao arop ankwap nkeaka kwatae nɨnɨk námp te, am te amo kwatae nɨnɨk napon. 21 Amo fɨr émi fánap, tá mánmán ént fánap, tá ankwap ankank fánapo, am táman waráp ankwapwarápo kor nkea mántwaokria kwatae nɨnɨk sámp nánko te, am ankank te warko taki kwapono. 22 Amo am ankank mériaka fánap kwamp te, ankwap aropan séri kwapono. Kwarént sarápampo. Arop ankank fánaeria nɨnɨkia Kwaro yonkwae porokwe sánk nánko te, am ankank te fwapara, warákár kuno. 23 Aeno arop fɨr émi ankank fánámp ke fek anánkaopwe nɨnɨk fek fánámp te, amnámp nɨnɨk támao mao kwatae nɨnɨk námp yénkép námpon. Am te apae riteanápe, am ankank te yae-párák kare nierá fwapia mér moria námpono. Táte nomo ankwap ankank nomo fwaponorá mér moria, tak námp te kwatae nɨnɨk námpon.
14:1 Ro 15:7 14:4 Mt 7:1 14:8 1 Te 5:10; Fl 1:21 14:10 Ap 17:31; 2 Ko 5:10 14:11 Ais 45:23; Fl 2:10-11 14:12 1 Pi 4:5 14:14 Ap 10:15 14:15 1 Ko 8:11-12 14:19 Ro 12:18 14:21 1 Ko 8:13