12
Yupu ntia wunépɨr wounápnámp kar
Tá yámar mek wunéri tokwae ankwap korop námp te arake: Yupu * ankárankamp yakria, yámar te mao náráp pourouk waempyamnámp yirɨmp. Tá yunk maomp pu ankore mek yak. Tá kump mek éntér-sámpramp térme yak námp maomp me korok woukwap. Mao te táráp yakria, táráp fárákap naenámp touwe tokwae sámpria tékén apánka wae. Aenánko, ankwap wunéri yámar mek korop. Am wunéri te ará: Wunépɨr niamp ankwap yak. Am te noumouri korao maok, fákánek me kor, tá fére-sámpramp souwe aokránkirámp, tá kump fákánek kingao woukour i konámp niamp am fákánek me korok yakáp. Maomp kore kor fek ankárank mwaek kɨrɨkɨri térme yámar mekamp yaokwampia apárok épér. Aenánko, anánk mwaek kɨrɨkɨrikamp térme mwar yámar mek yak. Tá am wunépɨr yupu-táráp sámp naerianámp, maomp wonae fik yakria am yupu-táráp sámpeanánko, man am táráp sámp-nonkorop nanampria yépékrá yak. Tá yupu poumou-táráp sámp. Am táráp te nánkár téképá yakria wakmwaek koumteouráp arop fárákap ponankor kárákáre fek poukeyak naenámp ain yaopwae sámp naenámpon. Am yupu wae táráp sámpeanánko, koupour kar am táráp sámpea narek pokea Kwaronámpok maomp sia king fek sámpá tukup. Aenapo, tá am yupu farákapea kwar saráp mek akwap. Ampok te wae Kwaro maompor némp nánapi pwate nánko, man ampok taokeyakápria man fɨr nénkrá tukupea 1,260 yae fek mwanapon.
Oukoumwan te yámar mek yorowar tokwae korop nánko, Maikel ntia maomp ensel fákáre wunépɨrént yorowar. Tá am wunépɨr ntia maomp ensel fákáre nopok kor yorowaria maok, mao te yorowar kwe-pwar mwanap kárákáre te yak mono. Aenapara, am fárákap te warko yámar mek yakáp mwanap pourou mono. Tá Kwaromp ensel fákáre am wunépɨr apárok far-sɨnapon. Mao te am wokwaek kar yakámp tákam Satan, ponankor aropan kot i konámp arop, tá ponankor koumteouráp aropan poupwekáp i konámp aropono. Man apárok far-sɨrarrá maomp ensel fákáreran kor méntér fárarámprá épér napon.
10 Tá ono wa nanko, yámar meknámp tékén arakrá wumwi: “Oukoumwan te nomp Kwaro nomwan wae warko érékép námpono. Maomp kárákáre wae érik korop nánko, mao King yak námpono. Tá maomp Krais wae kárákáre tokwae sámp námpono. Am te apae riteanápe, am nomp ankwapyaenáp fákáreran kot i konámp arop nomp Kwaro nke námp fek wae fek, tá kumuruk, am fárákapan kot i konámpan maok, oukoumwan te wae ensel fákárerao apárok far-sɨnapono. 11 Nomp ankwapyaenáp fákáre wae Sipsip Morokamp yɨri fek kárákáre sámpea, maomp kar kare farákápria amnap nɨnɨk fek yopor aropan yorowar kwe-pwararea yérépea pwar napono. Am fárákap te apárok kwapwe kare yakáp mwaria nɨnɨk mono. Numwar yopor aropao tirá wouranáponoria yénképá yakápi napono. 12 Aenapara, yámar me amo, tá yumo ponankor yámar mek yakáp nap, yumo te warákár kipo! Aeno amo apár, tá amo solwara yumo mér kipo! Yumwan touwe tokwae kwatae korop naeane. Satan te wae yumonapok pɨk tenámpono. Mao te náráp ke wae fae tákáre nánko, táman mér námp kwamp, yonkwae pwarámp tokwae námpon.”
13 Am wunépɨr te nke nánko, námwan apárok far-sɨnapantá, akwapá am poumou-táráp sámpnámp yupu táman yérépe. 14 Tak námpantá maok, am yupu furukarea náráp némpouk kwar saráp mek farákap akwapea am wunépɨr panek yak nánko, fwap yakanoria, tu tokwaeramp yowe pwae yawor nénk. Tá am ampok man taokeyakáprá fɨr nénkrá tukupea, yinɨnk yopwaria yawor táman amore mek. 15 Tá am wunépɨr táp meknámp ént ayam nánko, am ént tokwae am yupuamp wakmwaek kwarákarrá akwap. Am wunépɨramp nɨnɨk te éntao akwapea am yupu sámp nánko, yupu sumpwianoria. 16 Aenámpan maok, kwarao am yupuan yaewouria kwar mek tákár pɨk nánko, ént am mek pɨká pwar. 17 Tá am wunépɨr te am yupuan yonkwae pwarámpea yárakia maomp ankwap tárápuan yorowar naeria. Am koumteouráp arop fárákap te Kwaromp ponankor loaok tukupria Jisaso farákápnámp kar kárákáre fek sámp-fákeyakápnap arop fárákapono. 18 Tá am wunépɨr te solwara woupwi mek fokopeyak námpan.
* 12:1 ‘Yupu’rá sénámp te, Israel firan sénámpon. 12:2 ‘Táráp’rá sénámp te, Jisaso Israel fi mek ékianámpan warko yámar mek pokea Kwaromp sia king fek tank námpan sénámpon. 12:7 Ju 9 12:9 Stt 3:1; Yé 20:2-3 12:10 Jop 1:9-11; Sek 3:1 12:17 ‘Tárápu’rá sénámp te Jisasomp wakmwaek tukupnap arop fárákapan sénámpon. 12:17 1 Pi 5:8