16
Fákánek dis mek Kwaromp yonkwae pwarámp yaknámp kar
Tá Yiki Kor Nap meknámp kar ankwap korop nánko, ono wa. Mao arakrá tékén am fákánek ensel táman wumwiria sérrá, “Yumo ankár tukupea am fákánek dis Kwaromp yonkwae pwarámp am mek yak námp tirá apárok kokorarenke!”
Aeránko, ensel ankárankao akwapea náráp dis sámprá apárok kwarákár. Aenánko, nkwakwe make kárákáre kor ankáráp kwatae kare yao pwae mekamp fɨr ntia maomp wunériran lotu i konap taok papnámp kumwi yaknámp aropamp pourouk koropánk.
Tá ensel anánkao náráp dis solwara mek kwarákár. Tá solwara sumpwi aropamp pouroukamp yɨri niampi akwap nánko, solwara mek yakápnap ankank ponankor surumpwi pwar.
Tá yinɨnk enselo náráp dis ént tokwae mek, tá ént oukurnámp mek kwarákár nánko, am ponankor yɨri niampi akwap. Tá ono wa nanko, am ént taokeyaknámp enselo sérrá,
“Amo oukoumwan yak nap,
tá wokwaek kar amo yakapono.
Amo yiki kareno.
Waráp kot te waeman pwi kare yak námpon.
Am arop fárákap te
waráp koumteouráp arop fárákapan,
tá profet fákáreran tirá wour napo,
am fárákapamp yɨri kwarákari námpono.
Aenapan, amo am kwatae arop fárákapan
am yɨri nénk napo,
mao fár mwanapono.
Am fárákap te waeman nopok kwatae ankank sámp napon.”
Tá ono wa nánko, alta fek yaknámp ensel arakrá wumwi:
“Kare! Tokwae Kar,
amo te Ponankor Kárákáre Tokwaeráp Kwarono.
Amo koumteouráp arop fárákapamp nɨnɨkan
youroukouprá kot nap,
tá waráp kot te kare kar,
tá ponankor yae-párák kareno.”
Tá yiawor enselo náráp dis yámaran kwarákár nánko, Kwaro am arop fárákapan yámaramp yaomwi touwe fek numwar nánakáranorianánko, tak námpon. Am yámaramp yaomwi tokwae te kéntia waeria am arop fárákapan nánakár námpono. Aenámpao maok, am fárákapao am Kwar kárákáre tokwaerápao am ankank kwatae tére námp man wouroump-séria, kwatae nɨnɨk pwarará Kwaromp e narek sampok mo napon.
10 Tá éntik enselo náráp dis yao pwae mekamp fɨramp sia king fek kwarákár. Aenánko, maomp yae ankore mek yakápnap arop firan kɨrɨkɨp tokwae korop. Aenánko, am fárákap touwe kwatae sámpria am táman námokuráp sérékam fek yourounkwe. 11 Am fárákapao náráp pouroukamp touwe, tá ankárápan nɨnɨkria yámar mekamp Kwarén wouroump sérar. Aenapao maok, náráp kwatae nɨnɨk nap younkwe sɨrarrá Kwaronámpok korop mono.
12 Tá tokwam enselo náráp dis ént tokwae Yufretis mek kwarákár. Aenánko, ént ponankor torokwari pok nánko, yámar aoknámp mekamp king ntia ami fákáre korop mwanap mwae kup nánapi yak. 13 Tá ono nke nanko, kwatae spirit yinɨnkaopwe péni niamp ankwap wunépɨramp táp meknámp korop, tá ankwap yao pwae mekamp fɨramp táp meknámp korop, tá ankwap kwekár profetomp táp meknámp korop. 14 Am kwatae kare spirit te nkwakwe make kárákáre yorororia, mao te apárokamp ponankor aropamp kingonámpok tukup. Mao te tukupea am fárákap ntia maomp ami fákáreran ankára mek koupoukarea pwate nánko, am ponankor kárákáreráp Kwaromp yae tokwae fek yorowar mwanaprianámpon.
15 “Wawenke! Ono arop mér monámp ke fek oukun naenámp aropao koupour korop konámp araknámp yumonapok korop nanae! Aenanko, táte arop amp moria, maomp waempyam fu fwapi poporakor karia yárak námp te, arop fárákapao maomp pouroukamp ankank nke moi napara, am arop te fwap warákár naenámpon.”
16 Tá am kwatae spirit fákáre king ntia ami fákáre éréképá koropea Hibru kar fek ‘Armagedon’rá sér i konap fek koupoukarrá pwar.
17 Tá fákánek enselao náráp dis sámprá ouwipár yak námp mek kwarákár. Aenánko, Yiki Kor Nap mek Kwaromp sia king feknámp kar ankwap tékén arakrá sér, “Oukoumwan te wae pwarane.” 18 Tá mékér wae pouri akwap nánko, tá pourounk tokwae korop nánko, oukurér tokwae párákap, tá némp yérur tokwae korop. Am némp yérur te yoporop tokwae, tá kápae kare por apárok yakápnap arop wokwaek take pourouráp koropámp nke moi napan korop námpono. 19 Aenánko, am taun tokwae yinɨnk mwaek torokopi akwap nánko, kápae kare arop firamp taun tokwae apárok torokopi pɨkria kwatae akwap. Tá Kwaro taun tokwae Babilonomp nɨnɨkan nɨnɨkria nopok man kap wain fáraeria fopwaoka wae námpono. Am wain te Kwaromp yonkwae pwarámp tokwae karono. 20 Tá solwara mekamp apár amor ke ént mek wae fopweri pɨkrɨnk. Tá faonkwe ankwap ankárank warko yak mono. 21 Tá warákam ais tokwae kar ékrɨnk. Ponankor am ais faokore ankákárankamp kápae te 50 kilogram niamp arakeno. Am yámar meknámp arop pourouk éká pépér nánko, arop fárákap am warákam ais fek tapek touwe kwatae sámp napon. Tak nánko, am arop fárákap námwan ais warákamao fupuknámp fek táman Kwarén wouroump-sérar napon.
16:1 Sef 3:8; Yé 16:17 16:2 Kis 9:10; Yé 13:11-17 16:3 Kis 7:17-21 16:6 Yé 17:6; 18:24 16:7 Yé 19:2 16:9 Yé 9:20-21 16:10 Kis 10:22 16:14 1 Ti 4:1; Yé 19:19 16:15 Lu 12:37-40; 1 Te 5:2; Yé 3:3 16:17 Yé 16:1 16:18 Yé 8:5 16:19 Yé 14:8-10 16:21 Kis 9:24; Yé 16:9,11