17
Kwaro kokopor yupuan kot naenámp kar
Ensel fákánek, fákánek dis fákeyakápnap ou mekamp ankwap ankárank koropea onan sérrá, “Amo koropae! Mámá kokopor tokwae konámp yupu, mao te narek kápae kare ént tokwae yumuntuk tank námp, nopok touwe kwatae sámp naerianámp, ono amwan yénkép nae rae. Apárokamp king fákáre méntér kokoporrá paokopi napon. Tá apárokamp arop ponankor mao kuri méntér kokoporrá paokopria, mánmán ént fépéria ni konapnámp épépérép napon.”
Tá Yiki Kor Spirit onomp pourou mek koropá kárákáreria onan kakapea kwar saráp mek sakwap. Aenánko, ampok ono nke nanko, yupu ankárankamp yao pwae mekamp noumouri kor fɨramp yumuntuk tank. Am yao pwae mekamp fɨramp pourouk te kápae kare e kárámpá top-pwarámpá yakáp. Am e ponankor te Kwarén nkwakwe make wouroump-sénap eno. Tá am yao pwae mekamp fɨr te fákánek me korráp, tá fére-sámpramp souwe fákánek me korok aokránki rámp. Am yupu te anánkaopwe pourouráp waempyam noumouri yirɨmpea, tá nkwakwe make gol fekamp mopor yirɨr, tá kwapwe kare yumwi ntia mani tokwae fekamp anani kor * yirɨmp. Tá mao gol fekamp kap yaek samp-tank. Tá nkwakwe make nɨnɨk Kwaro nke námp fek mákáre kare námp, tá nkwakwe make oumnámp ankank am yupuamp kokopor nɨnɨk fekamp, am ponankor am kap mek top-pwarámpeyak. Tá maomp e mao námokuráp yépe kor fek kumwi tenapo yak námp te am e fi te wounáp karono. Maomp e kare te ará: “Taun tokwae Babilon. Mao te ponankor kokopor koumteou, tá Kwaro nke námp fek mákáre kwatae konap apárokamp nɨnɨkamp éntupwar karenono.” Am yupu te Kwaromp koumteouráp arop fárákap, tá arop fárákap Jisasén méria maomp e farákápnap arop fárákapan tirá wouri námpon. Tá ono am yupuan nke nanko, am fárákapamp yɨri fária mánmán nánko nke nampono. Ono am nkea korokop tokwaeria ono nɨnɨk tokwae.
Tá enselo onan sérrá, “Amo apaeritea nɨnɨk tokwae rape? Ono amwan am yupuamp kar fi mek yak námp yénkép nae. Tá am yao pwae mekamp fɨr fákánek me korráp, tá souwe fére-sámprampráp mao am yupu sámpea akwap námp yénkép nae. Am yao pwae mekamp fɨran wae nkeapan maok, oukoumwan te yak mono. Aenámpan maok, nánkár wakmwaek am fi tɨkɨp monámp me éri tokwae pwarará narek aokea ponankor moyak naenámpon. Apárokamp arop ankwap fárákap Kwaro am fárákapan e wokwaek apár yoro mo námp fek yiki yakáp mwanap aropamp buk fek kumwi mo námp, am arop fárákap am yao pwae mekamp fɨran nkea nɨnɨk tokwae mwanapon. Am te apae riteanápe, mao wokwaek yakámpao maok, oukoumwan yak moitea, nánkár wakmwaek korop naenámpon.
Yonkwae kourráp arop te fwap mámá ankank mér kare naenámpon. Mámá fákánek me kor te fákánek faonkwean wounáp niamp nánko, am yupu narek fákánek faonkwe wi fek tank námpon. Tá am fákánek me kor te fákánek kingén wounáp námpon. 10 Éntik te wae moyakáp napo, ankárankamp mwar oukoumwan king yak nánko, ankwap ankárankamp te oukoumwan king yak mono, nánkár wakmwaek kánanke kwarok ke fek saráp king yakea pwar naenámpon. 11 Tá am yao pwae mekamp fɨr wokwaek yakámp, oukoumwan yak mo námp, am te yukupao yaknámp kingono. Aenámpao maok, mao te fákánek kingént ankárankamp fi ara, ponankor kwatae akwap naenámpon.
12 Tá amo fére-sámpramp souwe nke nap am te fére-sámpramp kingén wounáp námpon. Am fárákap te oukoumwan king yakáp mo napao maok, man kárákáre sánk napo, yao pwae mekamp fɨrént tapokwapea ankárankamp ke fek saráp king yakáp mwanapon. 13 Am king fárákap te námoku ankárankamp nɨnɨkráp sarápon. Am fárákap te e tokwae ntia kárákáre tokwae te am yao pwae mekamp fɨran ponankor sánk mwanapon. 14 Am fárákap te Sipsip Moroként yorowar napo, Sipsip Morokao am fárákapan kwe-pwar naenámpon. Am te apae riteanápe, mao te ponankor tokwae kar yakápnap arop fárákapamp Tokwae Kar, tá ponankor king fákáreramp Kingara námpon. Tá arop ponankor méntér yakáp nap te mao wumwiria nárápono ritenánko, am fárákap maomp karwaok kar tukup konap, am fárákapao kor Sipsip Moroként yorowar kwe-pwar mwanapon.”
15 Tá am enselo onan sérrá, “Amo wae nke napono, mámá kápae kare ént tokwae kokopor yupu am yumuntuk tank námp te, am te ponankor apár mekamp arop fi, tá tokwae kar arop fi koupoukarea yakáp nap, ponankor pourou yɨpiráp, tá ponankor karráp arakia yakáp nap támaono. 16 Am fére-sámpramp souwe amo nkenap, am te ponankor am yao pwae mekamp fɨrént tapokwapea kokopor yupuan ampwae sámp napon. Am fárákapao man sámpá yampourouria maomp waempyam ankank ponankor pouroukoup napo, pourou mwar yak naenámpon. Tá am fárákapao maomp pouroukamp émi fária man ponankor yaomwi mek yankap mwanapon. 17 Ye! Kwaro am fárákapamp nɨnɨk mek tak mwanap nɨnɨk nénk nánko mwanapon. Wokwaek tak mwanaprá séri tari námpan napon. Am fárákap te ponankor ankár pourouráp nɨnɨk fek saráp am kárákáre kingo námpan sámpea am ponankor yao pwae mekamp fɨran nénk mwanapon. Am fárákap te ankár takrá tukupea napo, Kwaro tak nanamprá sérinámp ankank pwi naenámpon. 18 Tá am yupu amo nke nap te, am taun tokwae apárokamp ponankor kingén poukwap námpan wounáp námpon.”
17:2 Yé 18:3 17:3 Yé 18:24 * 17:4 ‘Mani tokwae fekamp anani kor’rá sénámp fi te Matyu 13:45 fekamp kar fi nkeampo. 17:8 Yé 13:8 17:14 Yé 19:11-16,19-20 17:16 Yé 18:8