20
Satan 1,000 yopwar fek fákapá yak naenámp kar
Tá ono nke nanko, ensel ankwap yámar mek pwarará apárok ék. Mao te me fi tɨkɨpnámp yak monámp ménkiramp ki, tá sen tokwae makia yaek sámpá ék námpon. Mao am wunépɨran sámpea yarokwap námp am te wae wokwaek karkamp tákamono. Am arop támao kápae kare aropan kot i konámp mao te Satan nono. Tá ensel man sen fek 1,000 yopwar fek yak naenámpria yarokwapea pap. Enselo man fi tɨkɨp monámp me tokwae mek sámp-sɨrarrá yumuntuk ménki kéria kárákáre fek farákapea pwar. Aetenánko, Satan te warko koumteouráp arop fárákap poupwekáp mono. Mao te nánkár yépékia 1,000 yopwar pwar nánko, wakmwaek man aokor-pwar napo, mao fae tákáre ke fek saráp yárak naenámpon.
Tá ono nke nanko, sia king ankwap yakáp nánko, am fek arop ankwap fárákap tankáp. Kwaro am fárákapan arop youroukouprá kot mwanap kárákáre nénk. Tá ono nke nanko, kápae kare Jisasén méria maomp e érik farákápria Kwaromp kar kárákáre fek farákáp napo, am fek yápare kor fápákárrá épériap aropamp waemp yakáp. Am fárákap te yao pwae mekamp fɨr ntia maomp wunérian lotu mo, tá maomp taok papnámp kumwi am fárákapamp yépe kor fek ntia yaek yak monap arop fárákap támaono. Am sumpwinap arop fárákap warko yiki yak sámpea Kraisént king yakáprá tukupea 1,000 yopwar fek napon. 5-6 Am te manénkɨr arop fárákap apár me meknámp warko ferámpnap keno. Am arop fárákap manénkɨr ferámp nap te fwap Kwaro námokuráponorá nánkáráp námpara, fwap amwar kar yakáprá warákár mwanapono. Anánk por sumpwi te am fárákapan apárok tirá nér naenámp kárákáre yak mono. Waeman Kwar ntia Kraisomp pris fákáre yakápria, waeman Kraisént am 1,000 yopwar fek king yakáp mwanapon. (Aeno ankwap sumpwi arop fárákap te am ke fek ferámp mono. Nánkár am 1,000 yopwar yépékia pwar nánko mwanapon.)
Satan touwe tokwae sámp naenámp kar
Wakmwaek am 1,000 yopwar wae pwar nánko, am kalabus nap ménki kɨkɨr akwap nánko, Satan fákapá yaknámp wae pwar naenámpon. Tá mao érik aokea ponankor apár mekamp yakápnap arop fárákap Gok ntia Magokomp arop firan poupwekáp naenámpon. Satan te am fárákapan akwapea koupoukarea éréképea yorowar naenámpon. Am fárákap te kouroump mwanap pourou mono, ént mekamp kárák niampono. Tá am fárákapao kápae kare apárok mwaek koropánkria Kwaromp koumteouráp arop fárákap ntia am Kwaro warákár konámp taun sámp-saokarrá souroumpour mwanapono. Aenapan maok, yaomwi yámar meknámp ékria am ami fárákapan ponankor wouroukoump naenámpon. 10 Satano am fárákapan poupwekápianámpara, Kwaro man me aokore tokwae mek salfa yumwi fek yurunknámp yaomwi touwe mek sɨnaenámpono. Yao pwae mekamp fɨr, tá kwekár profet am yawor wae am mek yak nepan, am yinɨnkaopwe te wae fek, tá kumuruk kuri, ankár touwe tokwae sámprá yakápi-yakáp mwanapon.
Kwaro kot tokwae naenámp kar
11 Tá ono nke nanko, wupwi kor sia king tokwae tank nánko, am fek Kwaro tank. Tá apár ntia yámar me wokwae farákap akwap teria, warko yak mo. 12 Tá ono nke nanko, sumpwi arop fákáre yakáp nap te, am arop fárákap te e tokwaeráp arop fárákap, tá kwaporok yakápnap arop fárákap, takia sia king wonae fik foukouri yakáp. Tá arop sia fek tank námpao, mao buk ankwapmwaek tia aokop. Mao buk ankwapan kor aok-pwar námp, am te yiki yak sámp mwanap aropamp eráp bukono. Tá mao tankrá ponankor sumpwi aropaoinap Buk fek yak námp am kumwi nkerá am fek maoianap ankank puri fek youroukoup námpono. 13 Solwara warko am mekamp sumpwi arop yakáp nap tirá kérép, tá apár me ntia Waempomp Némp te am mek yakápnap waemp warko tirá kérép. Aenánko, youroukoup i konámp arop am fárákapan ponankor maoinap ankank puri fek yurukup námpon. 14 Mao Sumpwi ntia Waempomp Némp am yaomwi tokwaeráp me tokwae éri mek tirá épér námpon. Am yaomwiráp me tokwae mek pɨk námp te anánk sumpwino. 15 Táte arop ponankor maomp e yiki yakáp mwanap aropamp eráp buk fek tank mo nánko te, am aropan yaomwiráp me tokwae mek tirá épér mwanapon.
20:1 Yé 9:1 20:3 Ju 6; Yé 12:9 20:4 Dan 7:27; 1 Ko 6:2; Yé 6:9; 13:16-17 20:5-6 1 Pi 2:9; Yé 2:11 20:12 Ap 17:31; 2 Ko 5:10; Yé 13:8; 19:5 20:13 Ro 2:6; Yé 22:12 20:14 1 Ko 15:24-26,54-55 20:15 Mt 25:41