19
Yámar mek arop fárákap warákár tokwaenap kar
Am takianánko, wakmwaek ono wa nanko, yámar mek yakápnap koumteouráp arop ou tokwaeramp wumwi kar tokwae korop. Am fárákapao sérrá, “Nomo Kwaromp e narek sampok mwaro! Nomp Kwar te mao ankárankamp támao saráp námwan warko érékép námpon. Mao e tokwae, tá kárákáre tokwaerápono. Kot mek te Kwaro arop fárákapan kwapwe kare nɨnɨk fek yae-párák kare youroukoup i konámpon. Am kokopor yupu am te apárokamp kápae kare aropan náráp kokopor nɨnɨk fek kwataerá kák námpono. Aenámpantá, Kwaro nopok man touwe kwatae sánk námpono. Am yupu támao Kwaromp tére arop fárákap tirá wouri tae rinámpantá Kwaro nopok mao kwatae nɨnɨki námp fek érou námpono.”
Tá am fárákapao warko arakrá wumwi, “Nomo Kwaromp e narek sampok mwaro. Am némp tokwae wouroukournámp yaomwi souri yámar mek pok saráp yak námpon.” Tá 24 taokeyakáp konap arop ntia yiaworaopwe ankank yiki yakáp námp am fárákap Kwaromp wonae fik pourou méntér éntér mwaeknámp tukuprá Kwaro sia king fek tank nánko, man lotu. Aeria am fárákapao sérrá, “Kare karono. Nomo Kwaromp e narek sampok mwaro.” Tá Kwaromp sia king feknámp wumwinámp kar koropria arakrá sér, “Yumo Kwaromp tére arop, tá yumo párák kar yakápnap arop, ntia yumo e tokwaeráp arop fárákap yumo Kwarén apáp i konap, yumo ponankor Kwaromp e narek sampokenke!”
Sipsip Morokao yupu sámpria fɨr kékérounámp kar
Tá ono wa nanko te, koumteouráp arop kápae kare fi koupoukarrá yakáprá kar ounka wae nap niamp korop. Tá ént ounk kápae karerao souroukoup tokwae námp niamp, ta oukurér tokwaerao pourounka wae námp niamp. Am wumwi kar arakrá sér,
“Nomo Kwaromp e narek sampok mwaro!
Tokwae Kar te
mao nomp Kwar Ponankor Kárákáre Tokwaerápono!
Oukoumwan te mao King Tokwae yak námpon!
Oukoumwan te nomo fwap yonkwae kárámpria
warákára waerá maomp e narek sampok mwanámpono!
Sipsip Morokao yupu sámp naerianámp ke te
wae korop námpon!
Tá maomp yupuao kor wae nánapi yak námpon.
Tá Kwaro man waempyam wupwi korao
yiki kareria waentar kwapwe námp man sánk nánko,
maomp pourouk yirɨmp.”
Am kwapwe kare wupwi kor waempyam te Kwaromp koumteouráp arop fárákapaoinap yae-párák kare nɨnɨkan sénámpon.
Tá onan enselo sérrá, “Amo mámá kar kumwiae: Am arop fárákap Kwaro Sipsip Morokao yupu sámpria fɨr kékérou námp fek koropenkria wumwinámp arop fárákap te fwap warákár mwanapono.” Tá mao onan sérrá, “Mámá kar te Kwaromp kare kar karono.” 10 Aenánko, ono enselomp puk wonae fik pɨká párákapria man lotu naeria nanko maok, mao onan sérrá, “Amo taki kwapono! Ono te amo ntia waráp ankwapyaenáp Jisaso farákápnámp kar kárákáre fek sámp fákeyak nap, yumont ankárankamp tére aropono. Amo ankár Kwar ankárankan saráp lotuampo. Am kare kar kar Jisas námoku farákáp námp táman, Yiki Kor Spiritao sámpea profet fákáreran nɨnɨk nénk nánko, Jisasomp e érik farákáp konapono.”
Arop wupwi kor hos fek narek tanknámp kar
11 Tá ono nke nanko, yámar me kɨkɨr akwap nánko, wupwi kor hos ankárankamp yak. Arop am fek tank námp maomp e te ará: ‘Arop námoku térenámp ankár pwar mo i konámp’, tá ‘Kwapwe kare nɨnɨk fek saráp i konámp Arop’. Táte mao koumteouráp aropan kotrá youroukoup námp, tá mao yorowar naerianámp, mao te ankár yae-párák kare nɨnɨk fek saráp i konámpon. 12 Maomp yi te yaomwirao yurunk námp niamp, tá mao te kingamp kump kápae kare maomp yépe kor fek yakáp námpon. Maomp pourouk e kumwi tenapo yak námp, am te mao námoku saráp mér námpono. Arop ankwap te mér mono. 13 Maomp waempyam éri te yɨri forokwap rámpan yirɨmp námpono. Tá maomp e te ‘Kwaromp Kar’. 14 Yámar mekamp ami fákáre te náráp wupwi kor hos fek tankápria, am fárákap maomp wakmwaek tukup. Am fárákapamp pourouk yirɨrinap waempyam te wupwi korria yink kwapwe námpono. 15 Maomp táp meknámp bainat wiráp kare yak námp, am bainat ek oukur korop. Aenánko, mao ponankor arop firan am bainat fek tapek yorowaria kwe-pwar naenámpono. Tá mao ain yaopwae sámpea koumteouráp aropan kárákáre fek poukeyak. Mao yumwi fekamp wain ki fákap konap tang mek pumpurékamprá wain ént fákap naenámpono. Am te Ponankor Kárákáre Tokwaeráp Kwaromp yonkwae pwarámp tokwaeran wounáprá sénámpono. 16 Mao te maomp e maomp waempyam fu fek, tá maomp punampore kor mwaekamp waempyam fek e kumwi tenap yak námpono. Am e te ará: “Ponankor kingamp King, tá ponankor tokwae kar yakápnap arop fárákapamp Tokwae Karono.”
17 Tá ono nke nanko, ensel ankwap yámar yokor námp mek fokopeyak. Mao ant fákáre amorik furukarea paokop napan tékén wumwia sérrá, “Yumo koropea Kwaromp fɨr kékérou tokwae fek koupoukourenke! 18 Aeria yumo fwap king fákáreramp pouroukamp émi fár, tá ami kepten tokwae, tá kárákáre kor aropamp émi fár, tá hos fákáre ntia am fek tankápnap arop fárákapamp émi fár mwanapono. Yumo ponankor aropamp émi fépéria amwar yakápnap arop farákáp ntia slev térenámp arop fárákap, tá kwaporok yakápnap arop fárákap, ntia e tokwaeráp arop fárákapamp émi fár mwanapon.”
19 Tá ono nke nanko, yao pwae mekamp fɨr, tá apárokamp king fákáre, ntia am fárákapamp ami fákáre wae koupoukour yakáp. Am fárákap te am hos fek tanknámp aropan yorowarrá, tá maomp ami fákárerént yorowar mwarea napon. 20 Aenapan maok, mao am yao pwae mekamp fɨr ntia kwekár profetén ‘Fápákampi kák námpon. Am profet mao te wokwaek yao pwae mekamp fɨrao nke námp fek nkwakwe make kárákáre yororia koumteouráp aropan poupwekáp námpono. Aenánko, arop fárákap te manénkɨr yao pwae mekamp fɨramp e fek náráp pourouk kumwi tiria, maomp wunérian lotuiapon. Yao pwae mekamp fɨr ntia kwekár profet, am yawor te oukoumwan yiki yak nep fek yumwi salfa fek yaomwi yurunk nánko, kéntia waenámp me aokore mek épéri pwar napono. 21 Tá am hos fek tanknámp arop, mao am yao pwae mekamp fɨramp wunérian lotunap ami fákárean am bainat éri maomp táp meknámp korop námp am fek paoki pwar námpon. Aetenánko, ant fákáre am arop fárákapamp émi fépéria yare tokwae napon.
19:2 Yé 6:10 19:3 Yé 14:11 19:4 Yé 4:9-11 19:6 Yé 11:15-18; 14:2-3 19:7 Yé 21:2,9 19:8 Ais 61:10 19:9 Lu 14:15 19:10 Yé 22:8-9 19:12 Yé 1:14 19:13 Jo 1:1,14 19:15 Yé 1:16 19:16 Yé 17:14 19:19 Sng 2:2 19:20 Yé 13:11-17; 20:10 19:21 Yé 19:17-18