3
Pwar naenámp yae fek mwanap kar
Aeno amo ankár yae fápae nánko te kápae kare touwe kwatae kare korop naeria námponorá mérampo. Am te arop fárákapao námoku saráp warákár, tá manian kɨkiank kare mwarea napon. Arop fárákapao námoku támao warákár sérarrá, tá nomoku saráp kwapwe kare námponoria wae, tá ankwapan wouroump-sér mwarea napon. Tá éntupwar naropwaromp karan kor kwe-sɨr, tá arop fárákapao námwan yaewour kwapwe napo, am fárákapan ‘Aesio’rá sér mo mwarea napon. Kwaromp kwapwe kare nɨnɨkan kor wouroumprá amomoránk mwarea napon. Námokuráp firan kor aropomp mo. Wokwaekamp ankankan nɨki sayakrá yorowar. Aeriaka e-poup sérarrá paokopria maok, námokuráp kɨkiank i konap nɨnɨkao tokwae kari yak nánko maok, námokuráp pourou fwapia poukeyak mo mwarea konapon. Ankár yonkwae pwarámpria aropomp nɨnɨk kánanke te yak mo kareria, kwapwe kare nɨnɨkan kor mént wouroump mwanapon. Aeria maok, námokuráp firan kor ankwapan outɨri mwanapon, tá námokunap nɨnɨk kápae kare kwataeran ti-paokopria maok, námoku támao nɨnɨkrá, ‘Yino te Arop Tokwaeno’rá warákár-séria, námokuráp pouroukamp nkwakwe make nɨnɨk táman warákáránkrá paokopria maok, warko Kwarén warákár mwarea napon. Aeria maok, Kwaromp nɨnɨkaok tukup nap te némpi párák pourouan sarápria maok, Kwaromp kárákáreran méria kare karonorá nɨnɨk mo. Amo taknap aropént yak kwapon.
Am taknap tisa fákáre te sánánkar porokwe fek tukupea, nɨnɨk fwapi kárákáre moria, náráp wokwaekamp kwatae nɨnɨkan nɨnɨk tokwae, tá náráp nɨnɨk mek nkwakwe make kɨkiank nɨnɨk koropánknámp koumteouramp nap mek tukupea, am fárákapan kar porokwerá sér i konapon. Am taknap koumteou yonkwae kour kwapwe ankár sámp mwaria napao maok, am kar mér mwanap pourou mo. Wokwaek Janes ntiaka Jambres Mosesén yorowarrá yárakipnámp taknámp am arop fákáreao kor má kar kare man kor yorowarrá paokop napon. Am fárákapamp kar yurukup mwanap nɨnɨk te kwatae akwap tenánko, maomp Kwarén mér napao kuri kwekár napon. Wokwaek kar Janes ntiaka Jambres arop nkeap fek takrá nɨnɨkrá yárakriaka tokwaeri ke fek yak moipon. Aempnámp taknámp am tak nap nɨnɨk te arop ponankor nke nap fek érik korop naenámpon.
Timoti ankár Kwaromp kar kárákáre fek samp naenámp kar
10 Aeno amo te wokwaek ono amwan warámpea yárakria aropan kar yénkrá farákáp konamp te am nɨnɨk wae mér napon. Aeria maok, onomp yárak, tá am fi kor nɨnɨk te amo wae mér napon. Ono Kwarén mér kárákáre namp, tá nkwakwe make kar korop námpan kor sánánkar nɨnɨk kárákáre sámpea akwap namp, tá arop nouroup namp, tá kárákáre fek fokopeyakria tére pwar mo namp, am te amo wae mér napono. 11 Antiok, Aikonium, Listra taun mekamp arop fárákapao onan sámpá yampourou napo, ono nkwakwe make touwe tokwae kwatae sámp namp te amo wae mér napon. Aenampan maok, Kwaro onan yaewour nánko, am kápae kare touwe kwatae korop námpan kor, fwap yakampon. 12 Karenono, arop ponankor Krais Jisasént yakáprá Kwaromp nɨnɨkaok paokopnap aropan te, Kwarén mér monap aropao nkwakwe make sokoro i konapon. 13 Aeria maok, kwatae nɨnɨkráp arop, tá kwekár profet fákáre, makia koumteouráp aropan poupwekáp mwarea napon. Satano kor am fárákapan kwekáránko maok, am fárákapamp nɨnɨkao kor kwatae kare naeria námpon.
14 Aeno amo wokwaek wawia mérinap kar máte kárákáre fek sámpea yárakampo. Tá koumteouráp arop yino am kar yénkrá farákápámp te, amo waeman mér kare napon. 15 Manénkɨr amo oukoumwan épérmou táráp yakap feknámpia Kwaromp yiki kor Buk fekamp kar mér sámpap te, amo wae mér napon. Am buk te amwan fwap nɨnɨk kwapwe sánk nánko, amo Krais Jisasén méria napo, Kwaro amwan warko warámp naenámpon. 16 Kwaromp Buk fekamp kar ponankor te Kwaromp Spiritao nɨnɨk sánk nánko kumwi napon. Am kar te nomwan yae-párák kare nɨnɨk yénkrá farákáp naenámp kwapwe karono. Tá koumteouráp aropamp nɨnɨk kwataenámp érik yénkria, nomp paokop fwapokwap i konámpono. 17 Aenámpara, am kar támao Kwaromp koumteouráp arop nomwan yaewourianánko, nomo ponankor kwapwe kare nɨnɨk pwi nánko, nomo fwap nkwakwe make kwapwe kare tére ponankor tére mwanámp nánap mwanámpon.
3:1 1 Ti 4:1 3:2 Ro 1:29-31 3:5 Mt 7:15,21; Ta 1:16 3:9 Kis 7:11-13 3:11 Ap 13:50; 14:5,19-20 3:12 Jo 15:20 3:14 2 Ti 2:2 3:16 2 Pi 1:21