Polo Taitusompor Kumwimp Pas
Mekia Akwapnámp Kar
Taitus te Grik fi mekamp aropono. Wokwaek mao te Polo tére námp yaewourimpan, Polo man ‘Apár amor ke Krit mekamp siosén taokeyakrá téreae’ ria pwate nánko, am mek térerá yakámpono.
Polo Timotimpor pas kumwimp ke fek táman, má pas kumwia Taitusompor kor sámp-kérépámpon. Am te mao sios taokeyakáp mwanap arop nánaprá párakop, tá ‘Kwaromp kar kareran sámpá yampourou mwanap aropan yoporampo’rá sér, tá ‘Sios koumteouráp arop fárákapan Kristen paokopnap nɨnɨkan yénkrá farákápampo’rá sénámpon.
1
Ono Pol, Kwaromp tére konamp arop, Jisas Kraisomp aposelono. Mao onan, náráponoria nánkárápnamp koumteouráp aropan mér nap mek kárákáre sánkea, am fárákapan yaewour napo, kar kare mériaka Kwaro i konámp nɨnɨkaok tukup mwanapria sámp-kérép námpon.
Ono tére namp te, arop fárákap mér kárákáreria, Kwaro am fárákapan yiki yaká yak nénk naenámp yépékanáponoria yaewourrá tére nampon. Wokwaek kar Kwaro oukoumwan ankank yoro mo fek nomwan yiki yak mwanámp nénk nanamp rimpon. Mao te kwekár mo i konámpon. Koropea oukoumwan kar am séri tarimp ke fek Kwaro náráp kar farákáp mwanap arop kák tenánko, am fek táman maomp kar érik farákár námpon. Nomwan warko érékép konámp arop Kwaro onan ‘Kar farákápae’rá séri tenánko, ono am tére sámpea kar farákáp nampon.
Taitus e, ono Kwaromp kar farákáp nanko, amo wawiaka ankár mántwaok akwap napantá, amo te ankár onokump táráp kare niamponoriaka, ono waráp por má pas kumwi rae. Amo te wae yino ponankor mér námp niamp napon. Ono nɨnɨk namp te, Naropwar Kwar ntia nomwan warko éréképnámp arop Krais Jisas amwan námokuráp nɨnɨk fek yaewouriaka yonkwae porokwe sánk nepo, yonkwae porokwe fek yakaeria nampon.
Ono amwan Krit mek pwararamp te, amo tére ankwapmwaek oukoumwan yak námpantá, amo fwapokwapria, ono wokwaek amwan sériampnámp taknámp, amo am mekamp ponankor taun mek sios taokeyakáp mwanap arop yorororá kák nanapria nampon.
Amo ankár sios taokeyakáp mwanap arop yororá kák naeria te, arake pourouráp aropan kákampo: Koumteouráp arop nke nap fek kwatae nɨnɨkinámp yak monámp arop, tá ankárankamp yupuráp arop, tá maomp tárápu Kraisén méria, tá nkwakwe make sokoro mo, tá éntupwar naropwaromp kar ták-pwar moi konap. Amo te wae méron, sios taokeyak konámp arop te Kwaromp tére taokeyak konámp aropono. Ae konámpara, am arop te yae-párák kare yárak nánko maok, koumteouráp arop mao kwatae nɨnɨk námp nke mo mwanapon. Mao te námo arop tokwae namponoria, arop ankwap fárákapan poukwap naeane. Mao te koupour yonkwae pwarámp naeane. Mao te mánmán ént tokwae fária mánmán naeane. Mao te arop kwaporok fupuk naeane. Mao te mani tokwaerantá kɨkiank naeane. Mao te ankár náráp nap mek koropnap aropan yae-párák taokeyak naenámpon. Mao te ankár kwapwe kare nɨnɨkan ponankor warákárria maok, ankár am kwapwe kare nɨnɨkaok yárak naenámpon. Aeria maok, mao ankár náráp nɨnɨk Kwarén sánkea, yae-párák kare nɨnɨkaok naenámpon. Mao te ankár námokuráp yárak fwapi taokeyak naenámpon. Mao te má kar kwapwe kare má man farákáp nap, ankár fwapia kárákáre fek sámpea méria yárak naenámpon. Aeria maok, mao kor fwap arop méranáponoria am kare kar karan farákáp naenámpon. Aeria maok, arop kar ták-pwarnap fárákapan kárákáre fek sénánko, námokuráp kwatae nɨnɨkan pwarápae mwanapon.
Krit mekamp arop ankwapamp mér sámpá yampourounap kar
10 Ae mwanapara, amo sios taokeyakáp mwanap arop yororá kák nap kwamp te, fwapi nɨnɨkampo. Am te apae riteanápe, kápae kare arop sios taokeyak konámp aropamp karwaok mo i konap arop yakáp napon. Am fárákap te kar mwar saráp táman sérarrá paokopria, arop fárákapamp nɨnɨk mek kwekár i konapon. Tá Juda fákáre wae Kristeni yakáp napao kor kar ták-sɨria wae konapon. 11 Am taknap arop fárákap te nomo tak mo i konámp nɨnɨkan ‘Yumo tak kip’rá séria maok, am tak nap fek mani tirá paokopria maok, arop fiou kápae kareramp mér épérépi kák konapon. Taknap arop fárákapan te amo am kar taokorampo. 12 Wokwaek námoku mér tokwaeráp aropao námokuráp fi mekamp aropan nɨnɨkria arakrá sér, “Krit mekamp arop fákáre te kwekár i konapon. Tá yao pwae mekamp fɨr niamp kwatae kare arop yakáp napon. Tá fár tokwaerá paokoprá kokwae tákár i konapon.” 13 Má kar te kare karara, amo ankár fwapia mérenkria kar kárákáre fek sérria, am fárákapamp nɨnɨk fwapokwap napo, Kwarén mér kare mwanapono. 14 Am fárákap Juda firamp tékénou kar, tá nkwakwe make lo kákrá, kar kare pwatea paokop i konap aropamp kar woupwi pátea wa mwanape.
15 Arop fárákapamp nɨnɨk yiki kukur kwapwe námp te, arakrá nɨnɨk i konapon: Kwaro ti-sápnámp ankank ponankorao kor yiki kukur kwapwe námpon. Aeno arop ankwap fárákapamp nɨnɨk kwatae akwap námp te, Kraisén mér moria maok, ankwap ankank kánanke yiki kukur mono. Am te apae riteanápe, am fárákapamp nɨnɨk ntiaka námokuráp nɨnɨk yurukup i konap te ankár kwatae kare yak námpon. 16 Karan saráp sérrá, “Ono te wae Kwarén mér nampon.” Aerá sénapao maok, am fárákapao paokop nap támao Kwarén younkwe sɨtenap yénkép námpon. Aenapantá, Kwaro am fárákapan warákár mo kar námpon. Am fárákap te kar ták-sɨr konap aropara, ankwap kwapwe kare nɨnɨk mwanap pourou mo karenono.
1:4 2 Ko 8:23 1:6 2 Ti 2:24-26 1:7 1 Ti 3:2-7 1:16 2 Ti 3:5; 1 Jo 1:6; 2:4