2
Mér koumteouráp aropan sénámp kar
Aeno amo te ankár koumteouráp aropan ponankor Kwaromp karwaok akwapnámp nɨnɨkan tére kiprá arakrá sérampo: Mér arop te mánmán ént tokwae kar fáriaka mánmán mwanape. Yae-párák kare nɨnɨkria námokuráp nɨnɨk fwapnae karia taokeyakáp mwanapon. Ankár mérnap kwapwe kare yakápria, yonkwae touwe konap nɨnɨkan sámpea, nkwakwe make ankank korop námpan kuri kárákáre fek yakáp mwanapon.
Amo ankár mér koumteouan kor sénapo, Kwaro warákárnámp nɨnɨk fek paokop mwanapon. Aropan kánánkámp kar sérar mwanape. Mánmán ént fári konámp nɨnɨkao tokwae kari yak naeane. Mao te ankár wakmwaek fápárámpnap koumteouan kwapwe kare nɨnɨkan yénk mwanap tisa yakáp mwanapon. Mao farákápria te arakrá sér mwanapon: “Yiráp poumarop, tá yiráp tárápuan kor warákár kar kip. Tá yumokuráp nɨnɨk fwapia taokeyakria maok, yiki kukur kare yakáp kipo. Tá yiráp nap fwapia taokeyakria, yiráp poumarop, tá yiráp tárápuan kor yaewour kipo. Tá yiráp poumaropamp yae ankore mek yakáp napo maok, mér monap arop ponankor amnap nɨnɨk táman nkeria, Kwaromp karan kor wouroump mo mwanapon.”
Ménki-tárápuao mwanap kar
Ankár taknámp menkou-tárápuran kor takrá séramp: Am fárákap te nɨnɨk fwapia taokeyakáp kour mwanapon. Amoku támao mekia akwap napo, arop fárákapao amonapaokria, nkwakwe make kwapwe kare nɨnɨk fek paokop mwanapon. Arop kar yénkrá farákáp naeria te kwataenámp kar mént farákáp kwapono. Ankár kwapwe kare nɨnɨk kour fek sarápria, yae-párák kare kar yénkrá farákápampo. Amo te ankár yae-párák karenámp karan saráp sénapo maok, am mek kwatae nɨnɨk yak námp nke mo mwanapon. Tak napo maok, yopornap arop fárákapao kor nomwan wouroump mono, amwan yopornap nɨnɨkan pwarápae mwanapon.
Kwaporok tére konap aropan sénámp kar
Amo te kwaporok tére konap aropan * arakrá sérampo: Mao náráp poukeyakáp konap aropamp yae ankore mek yakápria, ponankor nkwakwe make ankank am fárákapao warákár mwanap nɨnɨk fek tére mwanapon. Poukeyakápnap aropao kar kwatae sénapo kor, nopok kar pwarokwaprá sér mwanape. 10 Mao te ankár am fárákapamp ankank kánanke oukun sámp mwanape, mono. Mao ankár maomp karwaokria yae-párák kare tére napo maok, náráp poukeyakáp konap arop fárákapao nkea warákárria nomwan warko éréképnámp Kwaromp kar farákáp námp táman warákár mwanapon.
Nomo ankár yiki kukur yakáprá Kraisomp Yae yépék mwanámp kar
11 Nomo te wae méron: Kwaro námokuráp nɨnɨk fek nomwan aropompnámp nɨnɨk te wae érik korop námpon. Aenámpara, mao te fwap ponankor koumteouráp arop warko érékép naenámpon. 12 Kwaromp am aropomp támao nomwan Kwarén younkwe sɨtea paokop i konámp nɨnɨk, tá apárokamp ponankor kɨkiank nɨnɨk máte pwarará, oukoumwan má ke fek táman ankár nomo fwapia nɨnɨk kouriaka Kwaromp nɨnɨkaok saráp kwapwe kare paokop mwanámp yénk námpon. 13 Karenono, nomo Kwar Tokwaeran yépékrá yakáp námp, tá arop nomwan warko érékép konámp arop Jisas Krais, mao érik korop námp fek te, Kwaromp mopor ntiaka wae kwapwerént korop naenámpon. 14 Kraiso námoku wampwe pwarará sumpwi námp te, nomo ponankor lo kar kwe-pwar konámp mekamp warko yamokwapea érékép naeria ninámpon. Mao te nomwan yárária yiki kukarea páte nánko, námokuráp arop fákáre yakáp námpara, nomo te ankár kárákáre fek kwapwe kare nɨnɨk fek paokop mwanámpon.
15 Amo te ankár má kar táman koumteouráp arop fárákapan farákáp saráp yakampo. Amo mámá karwaok paokopanáponorá farákápria maok, kar ták-sɨr konap arop fárákapan kárákáre kor kar sánkria, am fárákapamp nɨnɨk fwapokwapampo.
2:5 Ef 5:22 2:7 1 Pi 5:3 2:8 1 Pi 2:15 * 2:9 ‘Kwaporok tére konap arop’rá sénámp te, “Juda Tére konap Nɨnɨk” Buk 2 kware 35,36 fek nkeampo. 2:9 1 Pi 2:18 2:12 Ef 1:4; 1 Jo 2:16 2:13 Fl 3:20 2:14 Ef 2:10; 1 Pi 2:9 2:15 1 Ti 4:12