3
Kristenao mwanap kwapwe kare nɨnɨkan sénámp kar
Amo ankár koumteouráp aropan sénapo, Gavman fákáreramp yae ankore mek yakápria, maomp karwaok tukupria yae-párák kare tére mwanap nánap mwanapon. Am fárákap te arop ankwapan wouroumprá sérria kar yorowar mwanape, mono. Am fárákap te ankár porokwe fek yakápria, arop ponankoran kwapwe kare nɨnɨk fek yaewour mwanapon.
Amo wae méron: Wokwaek te nomo kor Kwaro i konámp nɨnɨkan épépérépria, kar ták-sɨrirá paokopánko, Satano nomwan poupwekáp nánko, nomo Kwaromp mwae-páraok tukup moimpon. Aeria maok, nkwakwe make kɨkiank nɨnɨk ntia pourou fekamp ankankan warákár i konap nɨnɨkao nomwan sámp-fákeyakámpon. Aeria maok, nomo ankwapan kokwarokrá paokopria maok, ankwapamp ankank kɨkiankrá paokopimpon. Arop ankwap fárákap nomwan yorowarrá paokop napo, nomo kor nonopok yorowarrá yakáp námpon.
Aempan maok, nomwan warko érékép konámp arop Kwaro nomwan nouroup kareria yaewour kwapwenámp ke érik koropria, nomwan warko érékép námpon. Mao te nomp kwapwe kare nɨnɨkan nɨnɨkria, nomwan érékép mono. Námokuráp yonkwae touwe fek nomwan warko éréképámpon. Am takimp te nomwan yárárianánko, nomo táráp yink wourékam niamp nánko maok, Yiki Kor Spiritao nomwan wourékam yiki yak sáp námpon. Jisas Krais nomwan warko éréképámp arop téremp fek táman, Kwaro Yiki Kor Spiritamp ourour kárákáre nomp pourouk ponankor kwarákár námpono. Am takimp te Jisas Kraiso námoku nomwan nɨnɨkiaka yaewourrá fwapokwap nánko, Kwaro nomwan ‘Yae-párák kare arop’rá sénámpon. Mao nomwan yiki yak sámp mwanapria nánapi tenámpara, nomo man méria yépékrá yakáp námpon.
Mámá kar máte kare karara, am táman kárákáre fek farákáp napo, Kwarén mérnap arop fákáre am fek nɨnɨkiaka kárákáre fek kwapwe kare nɨnɨk sámpea yakáp napo maok, am kwapwe kare nɨnɨk támao ponankor aropan yaewour naenámpon.
Aeno nkwakwe make moumountukri nɨnɨk kákákrá kar yorowar, tá tékénouamp e kouroumprá, tá yoporrá, lo karan saráp kákkarrá yorowar fupukumprá paokop nap te, amo ankár am mek nke kwapono, pwarampo. Nomo te wae méron, am te nomwan yaewour nánko, kwapwe kare nɨnɨkaok paokop mwanámp pourou mono.
10 Arop siosomp ankárankamp nɨnɨk fek yakáp nap tirá pɨpɨrɨkɨrrá párakop nánko te, amo ankár maomp nɨnɨk ankárank por, tá anánk por, arake fek fwapokwap napo, waráp kar wa mo nánko te, man younkwe mwaek pwarampo. 11 Amo te wae mér napon: Am taknámp arop te mwae kup kare pwarará, korokore mwaek akwap námpara, námokuráp kwatae nɨnɨk támao waeman man kot naenámpon.
Pwarnámp kar kánanke
12 Nánkár wakmwaek te Artemas ni, Tikikus ni, man sámp-kérép nanko te, amo te koupour ononampok taun Nikopolis mek koropampo. Ono ‘Ouwi tokwae korop nánko, ént tokwae námp fek te Nikopolis mek yak nanamp’rá sériamp támaono. 13 Amo te lo mérnámp arop Senas ntiaka Apolosén fwapi taokeyakampo. Amo te ankár am arop yawor mwae akwap nenep ankank moantá, yaewourampo. 14 Tá nomp koumteouráp arop te fwapia méria kárákáre fek téreria maok, ankank ankwapmwaek tank nánko, monap aropan yaewour mwanapon. Takria maomp Kristen yakáp nap te yaoao ki tanknámp niamp mo, kwaporok yakáp mwanape.
15 Arop ponankor onont yakáp napao, amwan ‘Gude’rá sénap kar sámp-kérép napono. Aeno amo kuri yinomp ‘Gude’rá sénámp má yinomp tampokamp Kristen nouroupén sérarampo.
Ono nɨnɨk namp te, Kwaro yumwan ponankor námokuráp nɨnɨk fek yaewourria yumont yakanoria nampon.
3:1 Ro 13:1-7; 1 Pi 2:13-14 3:2 2 Ti 2:23-25 3:3 Ef 5:8-9 3:5 Jo 3:5-7 3:7 Mt 25:34 3:10 Mt 18:15-17 3:11 1 Ti 6:3-5 3:12 Ef 6:21-22 3:13 Ap 18:24 3:14 Ef 4:28