13
Korin amɨn nandaŋ gadatni dakon kɨla tagɨsi ani
+Abɨsok jikon opbo bɨsap kapbɨ asak. Piŋkop gen papiakon gen yaŋ tosok:
“Amɨn bamorɨ bo kapbɨ da amɨn kɨnda da suŋ aban kaŋek asi suŋ agɨt yaŋ yoni kaŋ, uŋun bamɨ yaŋ nandani.”
Nak mibɨltok opgum da ae uŋun da manjikon opbo egɨpgumaŋ bɨsapmon kalɨp yokwi awit amɨn gat ae amɨn dɨwarɨ kɨsi mama gen yoyɨgɨm. Ae abɨsok dubagɨkon egek aeno yaŋ yoyɨsat, aeno jikon tobɨl opbeŋ kaŋ, yokwi awit amɨn kobogɨ yomdɨsat. Kristo asi nak da gen kagakon da gen yosok bo dɨma ji uŋun kok do yoŋ, do uŋun aŋpak abo, nak Kristo dakon gen abɨdaŋek yosot yaŋsi nandakdaŋ. Kristo ji paŋmɨlɨp ak do tapmɨm wɨsɨk dɨma asak, jikon tapmɨmni madepsi. +Asi, Kristo kalɨp tapmɨmni mɨni naŋ tɨlak kɨndapmon aŋakgwit, mani abɨsok Piŋkop da tapmɨmon kalugɨ egɨsak. Nin uŋun gat gadagɨmaŋ ae tapmɨmninyo kɨsi mɨni, mani nin Piŋkop da tapmɨmon uŋun gat kalugɨ egek ji paŋpulugok do pi akdamaŋ.
+Ji nandaŋ gadat bamɨsi aŋ bo dɨma, yaŋ do dɨsi baŋ paŋkɨlɨgek pɨndatni. Yesu Kristo ji da butgwan egɨsak, ji uŋun dɨma nandaŋ? Uŋun jikon dɨma egɨsak kaŋ, nandaŋ gadatji bamɨ dɨma. Ae nin Kristo dakon yabekbini bamɨsi yaŋ dɨsi kokwinɨgek nindani do nandɨsat. Nin Piŋkop da ji paŋpulugaŋakwan yokwi kɨnda dɨma ani do bɨsit amaŋ. Ji da nin do Kristo dakon pi amɨn yaŋ nindani yaŋon da gen on dɨma yomaŋ. Ji da nin do pi amɨn toptopmɨ yaŋ tagɨ nandani, mani yo madep uŋun ji da aŋpak tagɨsi baŋgɨn ani do nandamaŋ. Nido nin gen bamɨ abɨŋ yɨp do yo kɨnda arɨpmɨ dɨma aneŋ. Nin gen bamɨ joŋɨt dogɨn pi amaŋ. Ji tebai agakwa nin dakon tapmɨm mɨni aŋ bɨsapmon nin uŋun do kɨsɨk kɨsɨk amaŋ. Ae ji nandaŋ gadat kalɨp tebai awit uŋun aŋkaluk aŋek aesi tebai atni do bɨsit amaŋ. 10  +Amɨn Tagɨ da pini kɨla abeŋ do nak tɨlak aŋek yaŋdagok aŋ namgut. Nak abɨsok ji da dubagɨkon egek papia on mandɨsat, nido jikon obɨŋ ji dakon aŋpak paŋmɨlɨp ak do gen tebai yok do dɨma galak tosot. Amɨn Tagɨ da ji dakon nandaŋ gadat paŋteban abeŋ do pi on namgut. Nandaŋ gadatji paŋupbal akeŋ do dɨma namgut.
Pol da galok gen yagɨt
11 Not kabɨ, nak gen wasɨp aŋek galok gen dayɨsat. Ji aŋpakji paŋmɨlɨp aŋek kɨlegɨsi egɨpni. Geno nandaŋek guramɨtni. But kaloŋon da yaworɨsi egɨpni. Yaŋ aŋakwa Piŋkop but dasi galaktaŋ damɨŋek but yawot damɨsak uŋun da ji gat egɨpjak.
12 Paŋmuwukbi notji gat domdom ani bɨsapmon but dasi tɨmɨtni. Piŋkop dakon telagɨ paŋmuwukbi ɨdon ekwaŋ uŋun da ji do gɨldat tagɨ yaŋ dayaŋ.
13 Amɨn Tagɨ Yesu Kristo dakon nandaŋ yawotni, ae Piŋkop dakon amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpakni jikon tosak, ae Telagɨ Wup da ji paŋpulugaŋban but kaloŋsi egɨpni dosi nandɨsat.
+ 13:1 GT 19.15; Mt 18.16; 1Ti 5.19 + 13:4 Pil 2.7-8 + 13:5 1Ko 11.28 + 13:10 2Ko 10.8