12
Piŋkop da yo morapmɨ Pol do dɨpmɨn yombemon yolɨŋban pɨndakgɨt
Nak naga dakon man awɨgɨkeŋsi. Asi, uŋun da nin tagɨ dɨma paŋpulugosak, mani Amɨn Tagɨ da dɨpmɨn yombem ae yo pasɨlɨ dɨ paŋalon aŋ namgut uŋun do dayɨkdɨsat. Nak Kristo yolyol amɨn kɨnda nandaŋ ɨmɨsat, uŋun bɨlak 14 mudaŋakwa Piŋkop da abɨdaŋ aŋaŋ Kwen Kokup 3 kon uŋudon awɨgɨ yɨpgut. Uŋun gɨptɨm walɨmbɨl wɨgɨgɨt, bo gɨptɨm yɨpmaŋek wɨgɨgɨt nak dɨma nandɨsat, Piŋkop dagɨn nandɨsak. 3-4 Nak nandɨsat, Piŋkop da uŋun amɨn aŋaŋ Paradais kon awɨgɨgɨt. Uŋun gɨptɨm walɨmbɨl wɨgɨgɨt, bo gɨptɨm yɨpmaŋek wɨgɨgɨt nak dɨma nandɨsat, Piŋkop dagɨn nandɨsak. Kwen Kokupmon egek nandaŋakwan gen ŋwakŋwarɨsi, amɨn da tagɨ dɨma yogogɨ nandagɨt. Nak uŋun amɨn dakon mani tagɨ awɨgɨkeŋ, mani naga dakon man dɨma awɨgɨkeŋ. Nak naga tapmɨmno mɨni yaŋsi nandɨsat, do mano awɨgɨkeŋ kaŋ, tapmɨmno mɨni do aŋek mano tagɨ awɨgɨkeŋ.
Nak naga dakon man awɨgɨkeŋ kaŋ, nak nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn da yaŋ dɨma yokeŋ, nido nak gen bamɨsi yokeŋ. Mani nak naga dakon man awɨgɨk do dɨma nandɨsat, nido amɨn da mano awɨgɨni do dɨma galak tosot. Uŋun da aŋpakno gat ae gen yogokno gat pɨndagek uŋun da tɨlagonjok mano awɨgɨni kaŋ uŋun tagɨ.
Yo kɨsɨgɨ toŋ yombem kɨnda da Pol sugagɨt
+Piŋkop da uŋun yo pasɨlɨ tagɨsi morap nolɨgɨt, mani uŋun yo morap do nandaŋek naga do kɨsɨk kɨsɨk dɨma abeŋ do Piŋkop da nandagɨt. Yaŋdo, yum kaŋakwan yo kɨsɨgɨ toŋ yombem kɨnda da gɨptɨm tɨmno sugagɨt. Uŋun Sunduk dakon oman monjɨni da nak do yo yokwi aŋ namɨsak. Nak bɨsap kapbɨ Amɨn Tagɨ da uŋun yo abɨdaŋ maban kɨsak do bɨsit tebai agɨm. +Mani yaŋ nayɨgɨt, “Nak dakon tapmɨm amɨn tapmɨmni mɨnikon pi tagɨsi asak, do nak nandaŋ yawok gamɨŋek tagɨ aŋpulugokdɨsat.” Uŋun da yaŋ nayɨgɨt, do nak abɨsok tapmɨmno mɨni da egɨsat uŋun do kɨsɨk kɨsɨk asat, nido Kristo dakon tapmɨmni nagon tosak do nandɨsat. 10 Yaŋdo, Kristo dakon pi aŋek tapmɨmno mɨni asak bɨsapmon, bo amɨn da yaŋba yokwi tok aŋ namaŋ, bo jɨgɨ mibɨlɨ mibɨlɨ da nak altaŋ namaŋ, bo amɨn da nak aŋupbal ak do pi aŋ bɨsapmon butno tagɨsi taŋakwan egɨsat. Nido tapmɨmno mɨni bɨsapmon Piŋkop da tapmɨm madep namɨsak.
Pol Korin amɨn dakon nandaŋ gadat paŋteban ak do nandɨsak
11  +Gen on yosot uŋun nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn dakon gen, mani dɨsi aŋpak aŋ uŋun pɨndagek yaŋ yosot. Asi, nak amɨn ɨsalɨ kɨnda, mani ji da nak do amɨn tagɨsi yaŋ yawit tam tagɨsi, nido uŋun yabekbi ji da nandaba wukwan yomaŋ nak uŋun dakon pɨŋbini dɨma egɨsat. 12  +Nak ji gat egɨpgumaŋ bɨsapmon pi morapmɨ agɨm uŋun da nak yabekbi bamɨsi yaŋ dolɨŋban dɨsi kawit. Nak tebai agek jɨgɨ guramɨgek tɨlak masɨ masɨmɨ, ae wasok tapmɨmɨ toŋ, ae pi tapmɨmɨ toŋ morapmɨ agɨm uŋun da nak Piŋkop dakon pi naŋ agɨm yaŋ dolɨgɨt. 13  +Jikon aŋpak agɨm uŋudeŋ gɨn paŋmuwukbi dɨwarɨkon yaŋ gɨn agɨm. Yo kaloŋɨ kɨnda gɨn jikon dɨma agɨm, ji da nak paŋpulugok ani do jɨgɨ dɨma damgum. Uŋun suŋ agɨm yaŋ nandaŋ? Yaŋ kaŋ dɨwarɨno yɨpmaŋ namni.
14 Nak abɨsok jikon opbo bɨsap kapbɨ akdɨsak, ae uŋun bɨsapmon kɨsi jɨgɨ dɨma dabeŋ. Nak ji dakon yo kabɨsi tɨmɨt do dɨma nandɨsat, nak dɨsi baŋ tɨmɨt do nandɨsat. Dɨsi nandaŋ, mɨŋat monjɨyo da meŋ datyo paŋpulugok do yo dɨma paŋmuwukgaŋ, meŋ datyo da mɨŋat monjɨyoni paŋpulugok do yo paŋmuwukgaŋ. 15 Nak but galak nandaŋek ji paŋpulugok do yo morapno gat ae egɨp egɨpno gat kɨsi dabeŋ. Nak ji do but dasi madepsi galak taŋ damɨsat, do ji mibɨlɨ nido nak do madepsi dɨma galak toŋ? Uŋun tagɨ dɨma!
16 Asisi, nak jɨgɨ dɨma damgum, mani amɨn dɨwarɨ da yaŋ yoŋ, “Pol uŋun nin da galaktokni yolneŋ do pasɨlɨkon da nin paŋkewalgɨt.” 17 Jikon amɨn dɨ nak da yabekgo opgwit, uŋun kabɨkon da kɨnda da galaktokni yolni do pasɨlɨkon da ji paŋkɨlɨgek yo kabɨsi tɨmɨkgwit, ma? 18  +Nak Taitus jikon opjak do tebaisi iyɨko opgut, ae uŋun notnin kɨnda gat kɨsi yabekgo opgumal bɨsapmon Taitus da galaktokni yolni do pasɨlɨkon da ji paŋkɨlɨgek yo kabɨsi tɨmɨkgɨt? Uŋun dɨmasi! Taitus gat nit nandak nandaknit kaloŋɨ ae aŋpaknit kaloŋɨsi gɨn.
19 Ji da papia on manjɨŋek nin da genin paŋteban ak do mandamaŋ yaŋ nandaŋ? Uŋun dɨmasi. Nin egɨp egɨpnin Kristokon tosok, ae Piŋkop da dabɨlon gen bamɨsi dayamaŋ. Notnonisi, yo morap amaŋ uŋun ji dakon nandaŋ gadat paŋteban ak do amaŋ. 20 Nido nak abɨŋ dandako aŋpak nak da si galak tosot uŋudeŋ aŋ amɨn dɨ dɨma ekwa pɨndakgeŋ yaŋ do nak tɨmɨsok dɨ pasoldot. Ae jiyo kɨsi da nak nandaba aŋpak ji da si galaktoŋ uŋudeŋ agak amɨn kɨnda da yaŋ dɨma dɨ egɨpbom. Nak obɨŋ dandako gen emat, ae amɨn do nandaba yokwi tok, ae butjap, ae dɨsi dogɨn nandaŋek egɨp egɨp, ae amɨn do yaŋba yokwi tok, ae manji gen, ae pɨbɨt tɨdok aŋpak, ae pi paŋupbal ak aŋpak, uŋun aŋpak morap jikon taŋba pɨndakgeŋ yaŋ do pasoldot. 21  +Nak ae opbeŋ bɨsapmon Piŋkop da ji da dabɨlon abɨŋ nepjak do pasoldot. Kalɨp jikon amɨn morapmɨ da aŋpak ɨŋani morapmɨ, ae yumabi aŋpak mibɨlɨ mibɨlɨ awit. Nak obɨŋ dandakeŋ bɨsapmon ji but tobɨl dɨma aŋek uŋun aŋpak yokwi morap sigɨn aba dandakeŋ kaŋ, nak bupmɨsi nandakeŋ.
+ 12:7 Jop 2.6 + 12:9 Pil 4.11-13 + 12:11 2Ko 11.5 + 12:12 Ro 15.19 + 12:13 2Ko 11.9 + 12:18 2Ko 8.6,16-18 + 12:21 2Ko 13.2