11
Pol gat yabekbi toptopmɨ gat dakon gen
Nak do bɨkbɨk naba nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn da yaŋ gen dɨ dayɨkeŋ. Mani bɨkbɨk kɨlɨ namgwit. +Piŋkop da ji iyɨkon gɨn gadaŋek egɨpni do nandɨsak, ae nakyo kɨsi yaŋ gɨn nandɨsat. Nak da ji Kristo do manjɨgɨm, mɨŋatjok gɨmoŋɨsi amɨn gat dɨma pakbi amɨn kɨnda pasak do manjɨkbi uŋun da tɨlak ji Kristo do manjɨgɨm. +Mani tuŋon amɨn da Ip aŋkewalgɨt uŋudeŋ jikon yaŋ gɨn noman tosak do pasoldot. Nandak nandakji upbal taŋba aŋpak gwaljɨgɨ mɨnisi gat ae Kristo dogɨn nandaŋek egɨp egɨp uŋun dɨ yɨpmaŋ dekbam. +Nak pasoldot, nido amɨn dɨwarɨ da abɨŋ jikon Yesu ŋwakŋwarɨ kɨnda nin da kalɨp dɨma dayɨŋ teŋteŋagɨmaŋ uŋun do dayaŋ, bo ji da wup ŋwakŋwarɨ kɨnda kalɨp dɨma abɨdawit uŋun abɨdoni, bo gen bin tagɨsi ŋwakŋwarɨ kɨnda kalɨp nin da dɨma dayɨgɨmaŋ uŋun abɨdoni bɨsapmon, ji geni nandakdo gɨn tagap taŋek ekwaŋ.
+Nandani. Uŋun yabekbi ji da nandaba wukwan yomaŋ nak uŋun dakon pɨŋbini dɨma egɨsat yaŋsi nandɨsat. +Asi, gen yogokno tagɨsi dɨma, mani nandak nandakno uŋun tagɨsi. Uŋun nandak nandakno aŋpak morap agɨmaŋon kɨlɨ dolɨgɨmaŋ.
+Nak jikon Piŋkop dakon Gen Bin Tagɨsi yaŋek uŋun dakon tomni dɨma tɨmɨkgɨm. Yaŋ aŋek nak ji dakon man pawɨgɨk do aŋek naga do nandako pɨgɨt. Yaŋ agɨm uŋun yokwi agɨm yaŋ nandaŋ, ma? +Paŋmuwukbi dɨwarɨ da moneŋ naba uŋun da nak joŋɨkban ji paŋpulugok do pi agɨm. Yaŋ agɨm uŋun da kabo nagɨm yombem asak. Nak ji gat egɨpgum bɨsapmon nak aŋpulugoni do bɨsit dɨma dayɨgɨm. Not Masadonia da Korin apgwit uŋun da nak dakon wadak wadak aŋpulugawit. Nak jɨgɨ dɨma dam do nandagɨm, ae uŋun nandak nandak sigɨn nandaŋ egɨsat. 10 Kristo dakon gen bamɨ nagon tosok, do nak asisi dayɨsat, amɨn kɨnda da aŋpak agɨm do naga do nandabo wɨgɨsak dakon kositno Akaia provins amɨn kɨnda da arɨpmɨ dɨma sopmaŋ namjak. 11 Nak mibɨlɨ nido yaŋ agɨm? Nak ji but dasi dɨma galaktaŋ damɨsat mibɨlɨ yaŋ do agɨm, ma? Uŋun dɨmasi. Piŋkop da nandɨsak, nak ji do but dasi galaktaŋ damɨsat.
12 Mani amɨn dɨwarɨ mɨŋat amɨnyo da dabɨlon nin yombem dagaŋek mani pawɨgɨk do kosit wɨsɨk aŋakwa nak da uŋun kosit sopmaŋ yom do pini asat, ae yaŋ sigɨn akdɨsat. 13 Uŋun amɨn uŋun yabekbi toptopmɨ, mɨŋat amɨnyo paŋkewal do pi aŋ. Uŋun amɨn kulabɨk aŋek ji da Kristo dakon yabekbi bamɨsi yaŋ pɨndatni do topmon da pi aŋ. 14 Ji uŋun do dɨma wurɨpdatni. Sunduk da iyɨ kulabɨk aŋek amɨn da teŋteŋɨ dakon aŋelo kɨnda yaŋ koni do topmon da agɨsak. 15 Do uŋun Sunduk dakon pi amɨni kɨsi kulabɨk aŋek amɨn da aŋpak kɨlegɨ dakon pi amɨn yaŋ pɨndatni do topmon da pi ani kaŋ, ji uŋun do dɨma wurɨpdatni. Don pi awit uŋun da arɨpmonsi tomni yokwisi tɨmɨtdaŋ.
Pol yabekbi pi aŋek jɨgɨ mibɨlɨ mibɨlɨ pagɨt
16 Nak aeno yokeŋ. Ji nak do asi nandaŋ kokwino tagɨ dɨma yaŋ dɨma nandaŋ namni. Mani ji da nak nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn kɨnda yaŋ nandaŋ kaŋ, uŋun kɨsi tagɨ gɨn. Mani bɨkbɨk namɨŋakwa mano tɨmɨsok dɨ awɨgɨkeŋ. 17 Nak Amɨn Tagɨ dakon galaktok yolek gen on dɨma yosot. Nak nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn dagaŋek naga dakon man awɨgɨsat. 18 Amɨn morapmɨ mɨktɨm dakon aŋpagon da mani pawɨkwaŋ, do nakyo kɨsi yaŋ gɨn abeŋ.
19 Ji dɨsi do nin nandaŋ kokwinin tagɨsi yaŋ nandaŋ, do nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn dakon geni nandak do kɨsɨk kɨsɨk aŋ. 20 Asi, amɨn da ji paŋkewalek oman amɨni dep do aŋ, bo yosi kabokon da tɨmɨk mudoŋ, bo galaktokni yolni do paŋkewalgaŋ, bo iyɨ dakon man pawɨkwaŋ, bo ae mogɨm kulbak dɨkgaŋ bɨsapmon ji da yum pɨndagakwa galak toknikon ji pabɨŋ depmaŋgaŋ. 21  +Nak mayagɨ nandaŋek yaŋ dayɨsat, nin jikon aŋpak uŋuden aneŋ dakon tapmɨmnin mɨni.
Mani amɨn kɨnda iyɨ dakon man awɨgɨsak kaŋ, nagayo kɨsi mano awɨgɨkeŋ gɨn. (Nak nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn da yaŋ yosot.) 22 Uŋun amɨn Ibru amɨn, ma? Nak yo kɨsi Ibru amɨn gɨn. Uŋun amɨn Israel amɨn, ma? Nak yo kɨsi Israel amɨn gɨn. Uŋun amɨn Abraham dakon babɨkni, ma? Nak yo kɨsi Abraham dakon babɨkni. 23  +Uŋun amɨn Kristo dakon oman amɨni, ma? (Kɨlɨ nak nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨnsi da yaŋ yosot.) Nak da uŋun amɨn yapmaŋek Kristo dakon oman amɨni tagɨsi egek pi madepsi agɨm. Ae uŋun amɨn yapmaŋek bɨsap morapmɨ dam tebanon egɨpgum. Ae bɨsap morapmɨsi nɨkgwit, ae jɨgɨ morap uŋun pagɨm do nak da uŋun amɨn yapmaŋdat. Ae bɨsap morapmɨ palɨsi kɨmakgɨm. 24  +Juda amɨn da nak amɨn baljok nap baŋ kosirɨ 39 yaŋ baljawit. Yaŋ uŋun bɨsap 5 kabɨ awit. 25  +Bɨsap kapbɨ nak kɨndap kɨrɨŋ baŋ baljawit. Bɨsap kɨndakon tɨp baŋ nɨkgwit. Bɨsap kapbɨ tap wakgakon agapbo tuwɨl kɨwit. Kɨnda da tuwɨl kɨgɨt bɨsapmon nak tap ɨdapmon pɨlɨn kɨnda ae gɨldat kɨnda pakbi da awɨlgɨt. 26  +Bɨsap morapmɨ nak kosit dubagɨkon kɨŋapbo pakbi da palɨ aŋkɨwit, ae kabo noknok da jɨgɨ namgwit, ae naga dakon amɨn Juda amɨn da jɨgɨ namgwit, ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da jɨgɨ namgwit. Ae kokup papmon, ae mɨktɨm kɨbɨrɨ amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ tɨmon, ae tap kwenon palɨ kɨmakgɨm. Ae paŋmuwukbi toptopmɨ da jɨgɨ madepsi namgwit. 27 Nak pi tebaisi mibɨlɨ mibɨlɨ agɨm. Kalbi morapmɨ pi aŋek dɨpmɨn dɨma pakgɨm. Nak jap pakbiyo do madepsi aŋek bɨsap morapmɨ japmɨ mɨni egɨpgum. Ae bɨsap morapmɨ mɨrɨmɨsi nandaŋek mɨrɨm ɨmalno mɨni da egɨpgum.
28 Ae jɨgɨ dɨwarɨ mibɨlɨ mibɨlɨ gat kɨsi pagɨm. Ae gɨldarɨ gɨldarɨ paŋmuwukbi morap do nandaba kɨk aŋek jɨgɨ madepsi pasat. 29 Paŋmuwukbi kɨnda dakon tapmɨm mosok bɨsapmon nak dakon tapmɨm kɨsi mosok. Ae Yesu yolyol amɨn kɨnda amɨn kɨnda da yokwi asak do iyɨŋban yokwikon mosok bɨsapmon nak uŋun do japmɨsi nandɨsat.
30 Nak mano awɨgɨkeŋsi kaŋ, yo ni da tapmɨmno madep dɨma yaŋ nolɨŋban kosot, nak uŋun baŋ awɨgɨkeŋ. 31 Piŋkop, Amɨn Tagɨ Yesu dakon Piŋkopni ae Datni nak top dɨma yosot yaŋsi nandɨsak. Nin toktogɨsi mani aŋkɨsineŋ. 32  +Damaskus egɨpgum bɨsapmon Kɨla Amɨn Madep Aretas dakon kɨla amɨni da nak abɨdaŋ dam tebanon nep do aŋek emat amɨni yoyɨŋban kokup pap dakon tɨp dam madep dakon yoma kagakon nak abɨdok do kɨla aŋek akgwit. 33 Mani not dɨwarɨ da nak gok kɨndakon nepmaŋek tɨp dam dakon kosit gwagagon da nap aŋyawot aŋakwa mɨktɨmon pɨgɨgɨm. Yaŋ aŋakwa kɨla amɨn da kɨsiron da pulugaŋ kɨŋek kɨgɨm.
+ 11:2 Ep 5.26-27 + 11:3 WW 3.4,13 + 11:4 Gal 1.8-9 + 11:5 1Ko 15.10; 2Ko 12.11 + 11:6 1Ko 2.1,13 + 11:7 1Ko 9.18 + 11:8 2Ko 12.13; Pil 4.15-16 + 11:21 Pil 3.5 + 11:23 Ya 16.23 + 11:24 GT 25.3 + 11:25 Ya 16.22; 14.19 + 11:26 Ya 9.23; 14.5 + 11:32 Ya 9.23-25