10
Pol da amɨn abɨŋ yɨp do awit dakon geni paŋmɨlɨp agɨt
+Amɨn dɨwarɨ da yaŋba yokwi tok aŋ namɨŋek yaŋ yoŋ, “Pol nin gat kaloŋɨ ekwamaŋ bɨsapmon pɨŋbi egɨsak, mani dubagɨkon kɨsak bɨsapmon tebai niyɨsak.” Mani nak Pol da ji Kristo da pɨŋbi egek amɨn do aŋpak yaworɨsi aŋ yomgut uŋun do nandaŋek gen dayɨkdɨsat uŋun do pakyaŋsi nandani do nandɨsat. +Yaŋ dayɨsat, ji kaŋ kɨmotni. Nak jikon opbo egɨpneŋ bɨsapmon gen tebai dɨ dayɨkom. Jikon amɨn dɨwarɨ da yabekbi nin da on mɨktɨmon amɨn dakon aŋpak yolek pi amaŋ yaŋ nandaŋ. Nak uŋuden amɨn gen tebai arɨpmɨ tagɨ yoyɨkeŋ. Nin mɨktɨmon ekwamaŋ, mani mɨktɨm amɨn da emat aŋ uŋudeŋ dɨma amaŋ. +Emat dakon yo tɨmɨkgamaŋ uŋun on mɨktɨm dakon dɨma. Uŋun Piŋkop dakon tapmɨmni uŋudon tosok, do uwal dakon tapmɨm arɨpmɨ tagɨ abɨsak. Nin nandak nandak morap gat ae top gen morap amɨn da Piŋkop nandaŋ ɨm do aŋakwa kosit sopmaŋgaŋ uŋun pabɨŋ yopmaŋgamaŋ. Aŋek amɨn dakon nandak nandak do dam tebai aŋek Kristo naŋgɨn yolni do yoyɨŋ dekgamaŋ. Ae nin ji do jomjom amaŋ. Ji dɨwarɨ nin dakon gen morap guramɨk kɨmotni bɨsapmon, gen pabɨŋ yopmaŋgaŋ amɨn tepmɨ pi yom do tagap tomaŋ.
Ji kwen nani baŋgɨn pɨndakgaŋ. Amɨn kɨnda iyɨ do nak Kristo dakon amɨn egɨsat yaŋsi nandaŋ teban tosok kaŋ, uŋun amɨn pakyaŋsi yaŋsi nandɨsak, ninyo kɨsi Kristo dakon amɨn. +Amɨn Tagɨ da on pi nin da aneŋ do yaŋ dagok aŋ nimgut. Nin da ji dakon nandaŋ gadat paŋteban aneŋ do nandɨsak. Nandaŋ gadatji paŋupbal aneŋ do dɨma nandɨsak. Yaŋdo, nin manin tɨmɨsok dɨ awɨgɨneŋ kaŋ, nin uŋun do mayagɨ dɨma paneŋ. Nak papiakon da ji paŋpasol ak do dɨma nandɨsat. 10 Amɨn dɨwarɨ da yaŋ yoŋ, “Pol da papiakon gen tebai morapmɨ yosok, mani iyɨ abɨŋ nindasak bɨsapmon tapmɨmni mɨni komaŋ, ae gen yogokni uŋun tagɨ dɨma.” 11 Gen uŋuden yoŋ amɨn da pakyaŋsi yaŋ nandani. Nin opno ji gat egɨpneŋ bɨsapmon papia damgumaŋon gen toŋ uŋun da arɨpmon aŋpak uŋun baŋ aŋek egɨpdamaŋ.
12 Nin amɨn dɨwarɨ da iyɨ dakon man pawɨkwaŋ nin yaŋ dɨma aneŋ. Ae nin dakon aŋpak uŋun gat arɨp yaŋ dɨma yoneŋ. Uŋun amɨn da iyɨ gat tɨlak aŋek aŋpakni kokwinɨkgaŋ. Ae notni dakon aŋpak iyɨ dakon gat tɨlak aŋek kokwinɨkgaŋ. Yaŋ aŋ amɨn uŋun nandaŋ kokwini tagɨ dɨma. 13  +Mani nin man pawɨgɨk dakon tɨlak yapmaŋek manin dɨma pawɨgɨneŋ. Nin Piŋkop da pi nimgut uŋun aŋek iyɨ tɨlak yɨpgut uŋun yolek aŋpaknin kokwin aneŋ. Ae Piŋkop da pi uŋun aneŋ dakon tɨlak yɨpban Korin amɨn ji kɨsi da arɨpmon kɨgɨt. 14 Nin manin madepsi dɨma pawɨkwamaŋ. Nin jikon pi agɨmaŋ, do uŋun da tɨlagon gɨn manin pawɨkwamaŋ. Nin jikon Kristo dakon Gen Bin Tagɨsi dɨma yagɨmaŋ tam manin arɨpmɨ dɨma pawɨgɨnom. Nin da mibɨltok jikon abɨŋek Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋaŋ damgumaŋ. 15 Nin pi gaknin yapmaŋek amɨn dɨwarɨ da pi awit uŋun do top yaŋek nin da agɨmaŋ yaŋ yaŋek manin dɨma pawɨkwamaŋ. Nin ji dakon nandaŋ gadatji teban tosak, ae jikon pi amaŋ uŋun madepsi paptosak dosi nandamaŋ. 16 Ae ji da ekwaŋ da manjigwan mɨktɨm toŋ nin uŋudon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok do nandamaŋ. Nin amɨn da pi kɨlɨ awit tamokon kɨŋ pi aŋek manin dɨma pawɨgɨneŋ. 17  +Piŋkop gen da yaŋ yosok:
“Amɨn kɨnda yo kɨnda do yo madepsi yaŋ nandak do kaŋ, Amɨn Tagɨ dogɨn yo madepsi yaŋ nandaŋ ɨmdo.”
18  +Do amɨn kɨnda iyɨ dakon man awɨgɨsak uŋun Amɨn Tagɨ da dabɨlon mani mɨni. Mani amɨn kɨnda Amɨn Tagɨ da mani awɨgɨsak uŋun amɨn mani toŋ.
+ 10:1 1Ko 2.3 + 10:2 1Ko 4.21 + 10:4 Ep 6.13-17 + 10:8 2Ko 13.10 + 10:13 Ro 12.3 + 10:17 Jer 9.24; 1Ko 1.31 + 10:18 1Ko 4.4