9
Jerusalem paŋmuwukbi do paret paŋmuwutni
+Ji nin da telagɨ paŋmuwukbi Jerusalem ekwaŋ uŋun do paret paŋmuwukgamaŋ uŋun dakon geni kɨlɨ nandawit, do gen dubagɨ dɨma mandakeŋ. Nak nandɨsat, ji amɨn paŋpulugok do galagɨ madepsi nandaŋ, do Masadonia mɨŋat amɨnyokon manji pawɨgɨsat. Nak yaŋ yoyɨsat, “Apma bɨlagon da wɨŋ abɨsok Akaia paŋmuwukbi paret ak do tagap tawit da ekwaŋ.” Gen uŋun nandawit bɨsapmon burɨ pɨdaŋba iyɨyo kɨsi paret ak do tagɨsi nandawit. Mani nak da ji dakon man pawɨgɨsat uŋun gen ɨsalɨ dɨma asak do nandɨsat. Ae nak ji da paret yop do kɨlɨ tagap tawit yaŋ kɨlɨ yoyɨgɨm, do amɨn kapbɨ uŋun yabekgo obɨŋ ji paŋtagap aba paret yop do wagɨl tagap taŋek egɨpni yaŋ do yabekdat. Ji paret ak do wagɨlsi tagap taŋ yaŋsi nandamaŋ. Mani nak gat Masadonia amɨn dɨ gat da obɨŋ dandano ji dɨma tagap toni kaŋ, nak gat ji gat kɨsi mayagɨ pakdamaŋ. Yaŋdo, nak amɨn kapbɨ uŋun yabekgo mibɨltaŋ jikon obɨŋ paŋpulugaŋba paret uŋun yop do yawit uŋun paŋmuwutni do nandɨsat. Do nin da opneŋ bɨsapmon amɨn da ji but galagon da paret aŋ yaŋ dandani. Nin da teban teban yaŋapno aŋ yaŋ dɨma nandani.
+Ji gen on do nandani. Jap kaloŋɨsok kwaokdak amɨn uŋun bamɨ kaloŋɨsok pasak. Ae jap morapmɨ kwaokdak amɨn uŋun bamɨ morapmɨ pasak. Do ji morap kaloŋ kaloŋ nandaŋ kokwin aŋek paret niaŋ da yop do nandaŋ uŋun da arɨpmon yopni. Amɨn kɨnda butjɨgon da bo ae amɨn da teban tebanon da dɨ yopban. Piŋkop da amɨn but galagon da paret asak uŋun do galak tosok. Ae Piŋkop da yo tagɨsi morapmɨ arɨpmɨ tagɨ damɨŋakwan yo kabɨsi morapmɨ akdaŋ. Aŋakwa yosi arɨpmɨsi taŋ damɨŋakwa amɨn dɨwarɨ tagɨ paŋpulugoni. +Piŋkop da papiakon gen yaŋ tosok:
“Amɨn kɨlegɨ amɨn da jap yet tɨŋtɨŋoŋ uŋun da tɨlak bupmɨ amɨn do yo morapmɨ yomɨsak.
Aŋpakni kɨlegɨ uŋun toktogɨsi taŋ aŋaŋ kɨsak.”
10  +Piŋkop da jap kwaokdak amɨn do jap yet ɨmɨsak, ae jap ɨban nosok. Uŋudeŋ gɨn Piŋkop da yo morapmɨ daban arɨpmɨsi akdaŋ. Ae amɨn da pigaga jap yet kwaogek don bamɨ morapmɨsi toŋ uŋun da tɨlak aŋpakji kɨlegɨ da morapmɨsi tokdaŋ. 11  +Piŋkop da yo morapmɨ damɨŋakwan ji da amɨn dɨwarɨ tagɨ paŋpulugoni. Ae ji da paret paŋmuwutni uŋun nin da wadak wadak amɨn do yomɨŋapno uŋun do Piŋkop ya yaŋ iyɨkdaŋ. 12 Do ji da paret ani uŋun da Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo paŋpulugaŋban wadak wadak saŋbeŋek dɨma ani, ae uŋun do aŋek Piŋkop do ya yaŋ madepsi iyɨkdaŋ. 13 Ji da paret ani uŋun da aŋpakji tagɨsi noman paŋalon akdɨsak. Ae ji da Kristo dakon Gen Bin Tagɨsi abɨdawit da tagɨsi guramɨkgaŋ yaŋ amɨn da dandani. Ae ji da uŋun gat ae amɨn dɨwarɨ gat kɨsi do yo morapmɨ yomɨŋakwa uŋun do Piŋkop aŋkɨsini. 14 Ae Piŋkop dakon nandaŋ yawotni jikon tugosok yaŋ dandani, do ji do but dasi galak taŋ damɨŋek ji do bɨsit ani. 15 Piŋkop da but galak do yo nimgut uŋun madepsi daman, gen kaga da arɨpmɨ dɨma yogogɨ. Do nin Piŋkop ya yaŋsi iyɨneŋ!
Amɨn dɨwarɨ Pol do yaŋba yokwi tok aba geni paŋmɨlɨp agɨt
(Kɨlapmɨ 10–13)
+ 9:1 2Ko 8.1-7 + 9:6 YT 11.24-25 + 9:9 Kap 112.9 + 9:10 Ais 55.10 + 9:11 2Ko 1.11; 4.15