8
Paŋmuwukbi da Judia amɨn paŋpulugok do paret awit
+Not kabɨ, Piŋkop da Masadonia paŋmuwukbi do nandaŋ yawok yomɨŋek paŋpulugagɨt uŋun do dayɨkdɨsat. Jɨgɨ madepsi noman taŋek uŋun da nandaŋ gadatni paŋkewalgɨt. Uŋun bɨsapmon bupmɨsi egɨpgwit, mani kɨsɨk kɨsɨk madepsi aŋek amɨn dɨwarɨ paŋpulugok do moneŋ morapmɨ paŋmuwukgwit. Nomansi yaŋsi dayɨsat, uŋun da iyɨ dakon galaktok yolek paret awit. Moneŋ yomyomɨ dakon tɨlak yapmaŋek madepsi yomgwit. Uŋun da nin kɨsi da telagɨ paŋmuwukbi Judia ekwaŋ uŋun paŋpulugoneŋ do tebaisi niyɨwit. Ae paret awit uŋun moneŋ baŋgɨn dɨma awit. Mibɨltok iyɨ baŋ Piŋkop do paret awit. Ae Piŋkop dakon galaktok yolek iyɨ baŋ nin do kɨsi paret awit.
Kalɨp Taitus da niaŋon da paret wasaŋek ani uŋun do dayɨgɨt, do jikon tobɨl kɨŋek paret dakon pi aŋ mudoni yaŋ dayɨsak do nin da tebai iyɨgɨmaŋ. +Ji yo morapmon aŋpak tagɨsi aŋ. Ji Piŋkop tebaisi nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ, ae gen tagɨsi yoŋ, ae nandak nandakji toŋ, ae Piŋkop dakon pi ak do galagɨ madepsi nandaŋ. Ae nin do but dasi galaktaŋ nimaŋ. Yaŋdo, nandaŋ yaworon da paret ak do nandaŋ uŋun but dasi nandaŋek kɨlegɨsi ani.
Ji da si anisi do gen teban dɨma yɨpmaŋdat. Masadonia paŋmuwukbi da paret ak do burɨ pɨdoŋ, jiyo yaŋ gɨn paret ak do butji pɨdoni kaŋ, nak da ji asisi amɨn do but dasi galaktaŋ yomaŋ yaŋ nandaŋ dabeŋ. +Ji Amɨn Tagɨ Yesu Kristo dakon nandaŋ yawotni uŋun nandaŋ. Uŋun yoni morapmɨ taŋ ɨmgut, mani nin paŋpulugaŋban yo morapmɨsi tɨmɨtneŋ do aŋek bupmɨ amɨnsi dagagɨt.
10 Kɨlɨ paret paŋmuwutdaŋ uŋun do nandak nandak dabeŋ. Apma bɨlak do ji pi uŋun wasaŋek paret ak do galagɨsi nandawit. 11 Do pi uŋun aŋ mudoni kaŋ tagɨsi. Kalɨp butji pɨdaŋba pi uŋun ak do galagɨsi nandawit, do abɨsokyo kɨsi yaŋ gɨn yo taŋ damaŋ uŋun da arɨpmon tepmɨ aŋ mudoni kaŋ tagɨsi. 12  +Amɨn kɨnda paret akdosi nandaŋek yo taŋ ɨmaŋ da arɨpmon paret asak kaŋ, Piŋkop da uŋun do tagɨsi nandɨsak. Ae paret ak do yoni mɨni kaŋ, uŋun kɨsi tagɨ yaŋ nandɨsak. 13 Ji da jɨgɨ madepsi paŋakwa amɨn dɨwarɨ tagɨsi egɨpni yaŋon da dɨma yosot. Nin kɨsi tɨlak kaloŋɨkon gɨn egɨpneŋ do nandɨsat. 14 Abɨsok yosi morapmɨ taŋ damaŋ, do wadak wadak aŋ amɨn tagɨ paŋpulugoni. Ae don, ji da wadak wadak ani kaŋ, uŋun yoni morapmɨ taŋ yomnikon ji tagɨ paŋpulugoni. Yaŋ ani kaŋ, ji kɨsi morap tɨlak kaloŋɨkon gɨn tagɨ egɨpni. 15  +Piŋkop gen papia da uŋun do yaŋ yosok:
“Amɨn jap morapmɨ sɨmɨlgwit uŋun tɨlakni yapmaŋek dɨma sɨmɨlgwit,
ae amɨn kaloŋɨsok sɨmɨlgwit jap do wadak wadak dɨma awit.”
Pol da amɨn yabekban Korin kɨwit
16 Nak Piŋkop ya yaŋ iyɨsat. Uŋun da Taitus dakon but aŋtagap aban nin da ji paŋpulugok do nandamaŋ uŋun yo kɨsi yaŋ gɨn nandɨsak. 17 Tobɨl jikon opjak do iyɨno tagɨ yaŋ yagɨt. Mani iyɨ jikon op do madepsi galak tagɨt do jikon obɨsak. 18 Ae notnin kɨnda gat yabetno uŋun gat kɨsi obamal. Uŋun amɨn paŋmuwukbi morapmon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok dakon man bini toŋ amɨn kɨnda. 19 Ae uŋun gɨn dɨma. Nin gat kɨsi agek nin paŋpulugaŋban nin kɨsi da paret uŋun tɨmɨk paŋkɨneŋ do paŋmuwukbi da manjɨwit. Nin Amɨn Tagɨ man madep ɨm do nandamaŋ, ae mɨŋat amɨnyo paŋpulugok ak do galagɨsi nandamaŋ uŋun amɨn da kaŋ nandaŋyo ani do pi uŋun amaŋ. 20 Nin paret madepsi uŋun paŋmuwaŋ uŋun nin da kɨlani amaŋ uŋun do amɨn kɨnda da yaŋba yokwi tok kɨnda dɨmasi asak do nandamaŋ. Yaŋdo, notnin uŋun abɨdono kɨsi akwamaŋ. 21 Nin aŋpak kɨlegɨsi gɨn ak do nandamaŋ, ae Amɨn Tagɨ da dabɨlon gɨn dɨma, mɨŋat amɨnyo da dabɨlon kɨsi ak do nandamaŋ.
22 Ae nin notnin kɨnda gat yabetno amɨn bamot gat kɨsi kwaŋ. Bɨsap morapmɨ pi mibɨlɨ mibɨlɨkon aŋkɨlɨk kono pi but dasi aban kagɨmaŋ. Uŋun ji da pi tagɨsi akdaŋ yaŋsi nandɨsak, do pi uŋun ak do galagɨsi nandɨsak.
23 Ji Taitus kɨlɨ nandaŋ ɨmgwit. Taitus uŋun nak gat gadat gadaron da ji paŋpulugok do pi kaloŋɨ amak. Ae amɨn bamot do yaŋsi nandani, uŋun paŋmuwukbi dakon ɨŋam tɨmɨgek akwamal, ae Kristo man madep ɨmamal. 24  +Ji uŋun amɨn aŋpak tagɨsi aŋyomni, aŋakwa paŋmuwukbi morap da ji da amɨn do but dasi galaktaŋ yomaŋ yaŋ nandaŋ damni. Ae nin da ji dakon man ɨsal dogɨn awɨkwamaŋ yaŋ dɨma nandani.
+ 8:1 Ro 15.26; 2Ko 9.1-2 + 8:7 1Ko 16.1-2 + 8:9 Mt 8.20; Pil 2.6-7 + 8:12 Mk 12.43-44 + 8:15 TP 16.18 + 8:24 2Ko 7.13-14