7
Notnonisi, Piŋkop da uŋun yaŋ teban tok morap nin do nimgut, do gɨptɨmninon ae wupninon yokwi morap toŋ uŋun kɨsisi sugaŋek Piŋkop da dabɨlon gwaljɨgɨ mɨnisi aneŋ. Aŋek Piŋkop do pasalek gawak ɨmɨŋek bɨsapmɨ bɨsapmɨ telagɨsi egɨpneŋ.
Korin amɨn but tobɨl aba Pol but galaksi nandagɨt
Ji nin do but dasi galaktaŋ nimni. Nin amɨn kɨnda do yokwi kɨnda dɨma agɨmaŋ. Nin amɨn kɨnda yokwi asak do dɨma iyɨgɨmaŋ. Nin amɨn kɨnda aŋkɨlɨgek yoni dɨ dɨma tɨmɨkgɨmaŋ. Aŋpakji kokwinɨgek gen pikon dep do dɨma yosot. Nak yaŋ kɨlɨ dayɨgɨm, nin toktogɨsi ji do but dasi galaktaŋ damamaŋ. Kɨmotneŋ bo egɨpneŋ nin sigɨn but dasi galaktaŋ damdamaŋ. Ji tebaisi akgaŋ yaŋsi nandaŋ teban tosot. Ji do tagɨsi nandɨsat, ae ji da butno aŋteban aŋ. Jɨgɨ morapmɨ noman taŋ nimaŋ, mani ji do nandaŋek uŋun da kɨsɨk kɨsɨk madep namɨsak.
+Masadonia mɨktɨmon abɨŋ altagɨmaŋ bɨsapmon yɨk yawotjok kɨnda dɨma agɨmaŋ. Uŋudon jɨgɨ mibɨlɨ mibɨlɨ terɨ terɨ da abɨŋ noman taŋ nimgwit. Amɨn da nin gat gen emat morapmɨ awit, ae butningwan da pasol pasol madepsi nandagɨmaŋ. Mani Piŋkop but paŋteban agak amɨn da Taitus yabekban abɨŋ nin dakon but paŋteban agɨt. Ae uŋun gɨn dɨma. Mibɨltok ji da Taitus dakon but aŋteban aba uŋun da ninon abɨŋ ji da aŋpak tagɨsi awit uŋun do niyɨŋban uŋun kɨsi da butnin paŋteban agɨt. Ae ji da nak nandak do madepsi galak toŋ, ae yokwi awit do bupmɨsi nandaŋ, ae nak aŋpulugok do madepsi galak toŋ, uŋunyo kɨsi do Taitus da niyɨgɨt. Niyɨŋban kɨsɨk kɨsɨk da butno tugagɨt.
+Nak dakon papia da ji butjɨk damgut, mani uŋun do bupmɨ dɨma nandɨsat. Asi, mibɨltok bupmɨ nandagɨm, mani abɨsok bupmɨ dɨma nandɨsat. Papia uŋun da butjɨk damgut, mani uŋun do bɨsap pɨsɨpmɨsok gɨn nandawit. Abɨsok kɨsɨk kɨsɨk asat, mani ji da butjɨk pawit do kɨsɨk kɨsɨk dɨma asat. Butjɨk uŋun pawit da jikon but tobɨl paŋalon agɨt uŋun do aŋek kɨsɨk kɨsɨk asat. Piŋkop da iyɨ butjɨk uŋun damgut, do nin da gen yɨpgumaŋ uŋun da ji dɨma paŋupbal agɨt. 10  +Butjɨk Piŋkop da paŋalon asak uŋun da ninon but tobɨl paŋalon asak. Ae but tobɨl ano Piŋkop da nin yokwikon baŋ tɨmɨkdak, do butjɨk pamaŋ da jɨgɨ dɨma nimɨsak. Mani on mɨktɨm dakon butjɨk da kɨmot paŋalon asak. 11 Ji pakyaŋsi nandani. Butjɨk Piŋkop da damgut uŋun da jikon aŋpak tagɨ mibɨlɨ mibɨlɨ paŋalon agɨt. Uŋun da ji paŋtagap aban jɨgɨsi tepmɨsi paŋmɨlɨp ak do pi awit, ae japmɨ nandaŋek suŋ agɨt amɨn uŋun tebaisi iyɨwit, ae Piŋkop do pasol pasol awit, ae nak nandak do galagɨ nandawit, ae suŋ agɨt amɨn uŋun aŋpakni aŋmɨlɨp ak do pi tebai awit. Ji uŋun aŋpak morap awit uŋun da jikon gulusuŋ kɨnda dɨma tosok yaŋ nolɨsak.
12 Nak papia uŋun suŋ agɨt amɨn gat ae yokwi aŋ ɨmgut amɨn uŋun bamot do nandaŋek dɨma mandagɨm. Piŋkop da dabɨlon ji nin do but dasi galaktaŋ nimaŋ uŋun ji da pakyaŋsi nandani do nandagɨm. Mibɨlɨ yaŋ do aŋek papia uŋun mandagɨm. 13 Uŋun aŋpakji da nin dakon but paŋteban asak.
Asi, ji da butnin paŋteban awit, mani uŋun gɨn dɨma, nin kɨsɨk kɨsɨk madepsi agɨmaŋ, nido ji da Taitus dakon nandaba kɨkni aŋmɨlɨp aba butni yaworɨsi tagɨt. 14 Kalɨp nak ji dakon aŋpak tagɨsi do Taitus iyɨŋek manji pawɨgɨgɨm. Ae geno uŋun do mayagɨ dɨma nandagɨm, nido ji dakon aŋpak do gen morap yagɨm uŋun bamɨsi gɨn. Gen morap dayɨgɨmaŋ uŋun bamɨ gɨn. Ae ji dakon man pawɨgek Taitus do gen uŋun yagɨm uŋun kɨsi bamɨsi gɨn. 15 Taitus jikon apgut bɨsapmon ji da nandaba wɨkwan ɨmɨŋek pasal nɨmnɨmɨkyo aŋek abɨdaŋek geni guramɨkgwit. Uŋun da uŋun aŋpak awit uŋun do sigɨn nandaŋ egek ji do nandaban yo madepsi asak. 16 Abɨsok but galak madepsi nandɨsat, nido ji da aŋpak kɨlegɨsi gɨn akdaŋ yaŋsi nandɨsat.
Paret ak do tagap tok ani
(Kɨlapmɨ 8–9)
+ 7:5 2Ko 2.13 + 7:8 2Ko 2.4 + 7:10 Mt 27.3-5; Ibr 12.16-17