6
Yabekbi pi aŋek jɨgɨ morapmɨ pawit
Nin Piŋkop gat kɨsi pi kaloŋɨ aŋek tebaisi yaŋ dayamaŋ, “Ji Piŋkop dakon nandaŋ yawotni yɨpba bamɨ mɨni dɨ taŋban.” +Piŋkop da yaŋ yosok:
“Nak ji paŋpulugokeŋ bɨsap yɨpgumon bɨsitji nandagɨm.
Ae yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt gɨldaron ji paŋpulugagɨm.”
Nandani. Abɨsok Piŋkop da nin paŋpulugosak dakon bɨsap. Abɨsok nin yokwikon baŋ tɨmɨtjak dakon gɨldat.
Nin amɨn da pi amaŋ uŋun do yaŋba yokwi tok aŋek dɨma moni yaŋon da pi amaŋon gulusuŋ kɨnda dɨma amaŋ. Nin Piŋkop dakon oman monjɨ egek bɨsapmɨ bɨsapmɨ mɨŋat amɨn morapmon aŋpak tagɨsi baŋ yolamaŋ. Jɨgɨ mibɨlɨ mibɨlɨ noman taŋ niba nin tebaisi akgamaŋ. +Obɨsi baljoŋ, ae dam tebanon nipmaŋgaŋ, ae uwal da paŋdagat aŋek japmɨ nandaŋek gen tebai niyaŋ. Ae pi tebaisi aŋek dɨpmɨn tagɨ dɨma pokgomaŋ, ae jap do amaŋ. +Aŋpak gwaljɨgɨ mɨnisi baŋ amaŋ, ae nandak nandak tagɨsi baŋ tɨmɨkgamaŋ. Jɨgɨ noman taŋ niba but yaworon da ekwamaŋ, ae mɨŋat amɨnyo do aŋpak tagɨsi aŋyomamaŋ. Telagɨ Wupmon tapmɨm uŋudon tɨmɨkgamaŋ. Amɨn do bamɨsi but dasi galaktaŋ yomamaŋ. Gen bamɨsi baŋ yaŋ teŋteŋomaŋ, ae Piŋkop da tapmɨmon pi amaŋ. Nin emat dakon yo amɨn da kɨsit terɨ terɨ da tebai tɨmɨkgaŋ uŋun da tɨlak aŋpak kɨlegɨ tɨmɨgek Piŋkop dakon pi amaŋ. Amɨn dɨwarɨ da manin pawɨkwaŋ, ae dɨwarɨ da manin pabaŋ. Amɨn dɨwarɨ da manji gen yaŋ nimaŋ, ae dɨwarɨ da aŋpak tagɨ amaŋ yaŋ yoŋ. Amɨn dɨwarɨ da nin do top amɨn yaŋ yoŋ, mani gen bamɨsi baŋ yomaŋ. +Amɨn da dɨma nandaŋ nimaŋ da tɨlak ekwamaŋ, mani nandaŋ nimaŋ. Kɨmoron kwamaŋ, mani sigɨn ekwamaŋ. Amɨn da nin tebaisi baljoŋ, mani dɨma nindapba kɨmokgomaŋ. 10 Butjɨk paŋek ekwamaŋ, mani bɨsapmɨ bɨsapmɨ kɨsɨk kɨsɨk ekwamaŋ. Nin yoni mɨni amɨn da ekwamaŋ, mani amɨn paŋpulugono yo morapmɨsi tɨmɨkgaŋ. Yonin mɨni, mani yo morap kɨsi nin dakon gɨn.
11 Korin amɨn, gen dayamaŋ uŋun nomansi dayamaŋ. Nin but dasi galaktaŋ damamaŋ. 12 But dasi ji tɨmɨt do dɨma kurak tomaŋ, mani ji da nin but dasi tɨmɨt do kuragɨ nandaŋ. 13  +Nak dat kɨnda da monjɨ yoyɨsak uŋun da tɨlak yaŋ dayɨsat, ji nin do but dasi galaktaŋ nimni.
Nin Piŋkop dakon yutni
14  +Nandaŋ gadat dɨma aŋ amɨn gat gadat gadaron da pi dɨma ani. Aŋpak tagɨ gat aŋpak yokwi gat tagɨ paŋmuwutneŋ? Bo teŋteŋɨ gat pɨlɨn tuk gat tagɨ paŋmuwutneŋ? 15 Kristo gat Sunduk gat but kaloŋ amal, ma? Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨsak amɨn gat nandaŋ gadat dɨma asak amɨn gat nandak nandakni iyɨ iyɨ. 16  +Piŋkop dakon telagɨ yut gat ae kokup kɨdat gat tagɨ paŋmuwutneŋ? Piŋkop dagok dagok mɨni egɨsak uŋun dakon telagɨ yutni ekwamaŋ. Kalɨp Piŋkop da yaŋ yagɨt:
“Nak uŋun amɨn kabɨ gat egɨpbeŋ, ae uŋun da binapmon agɨpbeŋ.
Aŋek Piŋkopni egapbo uŋun da nak dakon mɨŋat amɨn kabɨ egɨpdaŋ.”
17  +Yaŋdo, Amɨn Tagɨ da sigɨn yaŋ yagɨt:
“Ji uŋun yopmaŋ degek dɨsi dage egɨpni.
Uŋun amɨn dakon yoni Piŋkop da pɨndakban ɨŋani aŋ uŋun dɨma ɨgayɨni.
Yaŋ aŋakwa nak da ji but dasi tɨmɨgek
18  +Datji egapbo ji da nak dakon monjɨ gwayono egɨpni.
Amɨn Tagɨ Tapmɨm Ami da gen on yosok.”
+ 6:2 Ais 49.8 + 6:5 2Ko 11.23-27 + 6:6 1Ti 4.12 + 6:9 2Ko 4.10 + 6:13 1Ko 4.14 + 6:14 Ep 5.11 + 6:16 MS 26.12; 1Ko 3.16 + 6:17 Ais 52.11; PA 18.4 + 6:18 2Sa 7.14; Jer 31.9