5
Kwen Kokup dakon gɨptɨm dakon gen
+Gɨptɨmnin uŋun ɨmal yut kabeŋ yombem. Nin nandamaŋ, uŋun mɨktɨm dakon ɨmal yut kabeŋ uŋun tasɨk tosak kaŋ, Piŋkop da nin do yut ŋwakŋwarɨ kɨnda nimdɨsak. Uŋun yut amɨn kɨsit da dɨma awalbi, Kwen Kokupmon abɨdaŋapno toktogɨsi tokdɨsak. +Nin abɨsok mɨktɨm gɨptɨm gat kɨsi egek iyoŋ iyoŋ yaŋ ekwamaŋ. Nin Kwen Kokup dakon gɨptɨm uŋun abɨdono uŋun da ɨmal da yaŋ waban egɨpneŋ dosi nandamaŋ. Nido ɨmal uŋun wamneŋ bɨsapmon nin molaŋ dɨma egɨpdamaŋ. Nin mɨktɨm dakon gɨptɨm gat sigɨn egek jɨgɨ paŋek iyoŋ iyoŋ yomaŋ. Mani on mɨktɨm gɨptɨm wagɨl yɨpmaŋdet do dɨma nandamaŋ. Nin gɨptɨm kalugɨ uŋun abɨdono uŋun da gɨptɨmnin kɨmot asak uŋun ɨmal naŋ yaŋ waban egɨp egɨp teban egɨpneŋ dosi nandamaŋ. Piŋkop da iyɨ uŋun egɨp egɨp abɨdoneŋ do aŋnoman agɨt. Ae Wupni nin do nimgut, do nin yaŋ nandamaŋ, yo tagɨsi morap dɨwarɨ nim do yaŋ teban tok agɨt uŋun gat kɨsi don nimdɨsak.
+Nin uŋun do nandaŋek uŋun da butnin paŋteban asak. Nin nandamaŋ, nin gɨptɨm tɨmnin gat sigɨn egek Amɨn Tagɨ da dubagɨkon ekwamaŋ. Mibɨlɨ yaŋ do nin yo dabɨl da si pɨndagek dɨma ekwamaŋ, nin nandaŋ gadaron dagɨn ekwamaŋ. +Asi, nin nandaŋ teban taŋek akgamaŋ. Nin on gɨptɨm yɨpmaŋek Amɨn Tagɨ da kokupmon kɨno yomaninsikon uŋun gat kɨsi egɨp do nandamaŋ. +Yaŋdo, on mɨktɨm gɨptɨmon ekwamaŋ, bo ae on gɨptɨm yɨpmaŋek Amɨn Tagɨkon kwamaŋ, nin bɨsapmɨ bɨsapmɨ iyɨ aŋpak galak tosok uŋun yol do madepsi galak tomaŋ, 10  +nido nin kɨsi morap Kristo da ɨŋamon gen pikon atdamaŋ. Agek mɨktɨm gɨptɨmon egɨpgumaŋ bɨsapmon aŋpak tagɨ bo yokwi agɨmaŋ uŋun da arɨpmon tomni tɨmɨtdamaŋ.
Nin mɨŋat amɨnyo paŋpulugono Piŋkop gat but kaloŋ aŋ
11 Yaŋdo, nin Amɨn Tagɨ do pasolgomaŋ, do mɨŋat amɨnyo nandak nandak kulabɨk aŋek Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmni do pi tebai amaŋ. Piŋkop da nin dakon but pɨndakdak. Ae jiyo kɨsi butjikon da nin pi kɨlegɨsi amaŋ yaŋ nandani do nandɨsat. 12 Gen on ji da man madep nimni yaŋon da dɨma yomaŋ. Ji da nin dakon aŋpak do tagɨsi nandani yaŋon da yomaŋ. Amɨn dɨwarɨ da man madep dogɨn kɨsɨk kɨsɨk aŋek amɨn butgwan yo bamɨsi toŋ uŋun do dɨma nandaŋ. Nin ji da uŋun amɨn dakon geni kobogɨ paŋtobɨl yomni do nandamaŋ. 13 Amɨn da nin do ŋugɨgɨ yaŋ yoŋ kaŋ, nin da Piŋkop dakon pi amaŋ do aŋek uŋun do yoŋ. Ae nin nandak nandak kɨlegɨsi tɨmɨgek pi amaŋ kaŋ, nin ji paŋpulugok do aŋek pi uŋun amaŋ. 14 Kristo da nin do but dasi galaktaŋ nimɨŋek nin paŋtagap aban pi tebaisi amaŋ. Nido nin yaŋsi nandamaŋ, amɨn kaloŋɨsi kɨnda da nin kɨsi morap dakon tamo abɨdaŋek kɨmakgɨt, do nin kɨsi morap kɨmakgɨmaŋ. 15  +Uŋun da amɨn kɨsi morap iyɨ dogɨn nandaŋek dɨma egɨpni do aŋek kɨmakgɨt. Kristo nin dakon tamo abɨdaŋek kɨmakgɨt da ae Piŋkop da aban pɨdagɨt uŋun do nandaŋek egɨpneŋ.
16 Yaŋdo, abɨsok da wasaŋek nin on mɨktɨm dakon nandak nandagon da amɨn kokwin dɨma amaŋ. Asi, kalɨp nin on mɨktɨm dakon nandak nandagon da Kristo kokwin agɨmaŋ, mani abɨsok yaŋ dɨma amaŋ. 17  +Yaŋdo, amɨn kɨnda Kristokon gadasak kaŋ, Piŋkop da aŋkaluk aban amɨn kalugɨ kɨnda dagosok. Mao! Aŋpak kalɨpmɨ pasɨlakwan aŋpak kalugɨ kɨlɨ noman tak.
18  +Piŋkop da iyɨ egɨp egɨp kalugɨ uŋun nimɨsak. Kalɨp nin uŋun dakon uwal egapno Kristo da nin paŋpulugaŋban Piŋkop gat but kaloŋ agɨmaŋ. Ae mɨŋat amɨnyo tɨmɨk paŋapno Piŋkop gat but kaloŋ ani do nin do pi uŋun nimgut. 19  +Nido Piŋkop Kristokon pi aŋakwan mɨŋat amɨn morap mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun tɨmɨk iyɨkon paŋapban but kaloŋ awit. Uŋun yokwi morapni awit uŋun do saŋbeŋek dɨma nandaŋ yomgut. Ae Piŋkop da mɨŋat amɨnyo tɨmɨk iyɨkon paŋapban but kaloŋ ani dakon gen bin mɨŋat amɨnyokon yoyɨneŋ uŋun dakon pi nimgut. 20 Yaŋdo, nin Kristo dakon ɨŋam abɨdaŋek geni yaŋ teŋteŋok amaŋ. Piŋkop da nin dakon gen kagakon da mɨŋat amɨnyokon gen yoyɨsak. Nin Kristo da manon tebaisi yaŋsi dayamaŋ, “Ji Piŋkop gat uwal tosok uŋun yɨpmaŋek Piŋkop gat but kaloŋ ani.” 21  +Kristo yokwi kɨnda dɨma agɨt, mani Piŋkop da nin paŋpulugok do aŋek yokwi morapnin Kristo da kwenon yopban yokwi pakpak amɨn kɨnda dagagɨt. Nin Kristokon gadaŋek Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo kɨlegɨsi aneŋ do yaŋ agɨt.
+ 5:1 2Ko 4.7 + 5:2 Ro 8.23 + 5:6 Ibr 11.13-16 + 5:8 Pil 1.23 + 5:9 Kol 1.10; 1Tes 4.1 + 5:10 NNA 12.14 + 5:15 Ro 14.7-8 + 5:17 Ro 8.1; Gal 6.15 + 5:18 Ro 5.10 + 5:19 Ro 3.23-25 + 5:21 Ibr 4.15