4
Yabekbi uŋun mɨktɨm kwoba yombem
Piŋkop da bupmɨ nandaŋ nimɨŋek pi on nimgut, do jɨgɨ noman taŋ nimaŋ bɨsapmon pi dɨma yɨpmaŋgamaŋ. +Dɨmasi. Nin aŋpak mayagɨ ae top aŋpak morap manji kɨlɨ yomgumaŋ. Nin amɨn dɨma paŋkewalgamaŋ, ae Piŋkop dakon gen kulabɨk dɨma amaŋ. Nin gen bamɨ nomansi yaŋ teŋteŋaŋapno amɨn da nin dakon aŋpak kokwinɨgek Piŋkop da dabɨlon pi kɨlegɨsi amaŋ yaŋ kaŋ nandaŋyo aŋ. Ae amɨn dɨwarɨ ɨmal tɨm da tomno dabɨlni wɨtjɨŋakwan Gen Bin Tagɨsi nin da yaŋ teŋteŋomaŋ uŋun dɨma nandaŋ pɨsoŋ kaŋ, uŋun amɨn Tɨpdom dakon kosit naŋ agek dɨma nandaŋ pɨsoŋ. +On mɨktɨm dakon piŋkop toptopmɨ Sunduk uŋun da amɨn nandaŋ gadat dɨma aŋ dakon nandak nandak kositni sopgut. Aban Kristo Piŋkop yombemsi dakon Gen Bin Tagɨsi dakon teŋteŋɨni da uŋun amɨn da butgwan arɨpmɨ dɨma pɨgɨsak.
Nin yaŋ teŋteŋok aŋek nin do dɨma yomaŋ, nin yaŋ teŋteŋok aŋek yaŋ yomaŋ, “Yesu Kristo uŋun Amɨn Tagɨnin, ae uŋun dakon man pɨdosak do aŋek ji dakon oman monjɨ ekwamaŋ.” +Nak uŋun yosot nido kalɨpsigwan Piŋkop da yaŋ yagɨt:
“Pɨlɨn tukgwan teŋteŋɨ tagɨ teŋteŋosak.”
Iyɨ dakon teŋteŋɨ da abɨŋ nin da buron madepsi teŋteŋagɨt. Nin Kristo dakon tomno dabɨlni kaŋek Piŋkop dakon tɨlɨm madepni kaŋ nandaŋyo amaŋ.
+Mani yo tagɨsisi uŋun yabekbi nin mɨktɨm kwoba tepmɨ tasɨk togɨ yombem da kagagwan ninon toŋ. Amɨn da uŋun tapmɨm madepsi daman uŋun nin dakon dɨma, uŋun Piŋkop dakon tapmɨmni yaŋ kaŋ nandaŋyo ani do aŋek nin da gɨptɨmon toŋ. +Kosit mibɨlɨ mibɨlɨkon da jɨgɨ noman taŋ nimaŋ, mani uŋun da tapmɨmnin dɨma pabaŋ. Nandaba kɨk aŋek niaŋsi aneŋ yaŋ morapmɨ nandamaŋ, mani nandak nandaknin yɨpno dɨma wɨtdal kɨgɨt. Amɨn da yo yokwisi aŋ nimaŋ, mani Piŋkop da nin dɨma nipmaŋ dekdak. Amɨn da nindapba mɨgon maŋ pokgomaŋ, mani nin dɨma tasɨk tomaŋ. 10  +Amɨn da nin da gɨptɨmon Yesu dakon kɨmot uŋudon koŋ. Do amɨn da Yesu dakon egɨp egɨpni kɨsi nin da gɨptɨmon koŋ. 11  +Nin Yesu dakon pi amaŋ, do bɨsapmɨ bɨsapmɨ amɨn da nin si nindapba kɨmotneŋ do pi aŋ. Yaŋdo, si kɨmorɨ gɨptɨm tɨmninon Yesu dakon egɨp egɨpni uŋudon noman koŋ. 12 Yaŋdo, kɨmot da ninon pi asak, mani egɨp egɨp da jikon pi asak.
13  +Piŋkop gen papiakon gen yaŋ tosok:
“Nak Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmgum, do yaŋ teŋteŋok agɨm.”
Ae yaŋ gɨn ninyo kɨsi nandaŋ gadat amaŋ, do yaŋ teŋteŋok amaŋ. 14  +Nido nin yaŋsi nandamaŋ, Piŋkop da Amɨn Tagɨ Yesu kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt, ae uŋun da nin Yesu gat kɨsi kɨmoron baŋ paban pɨdokdamaŋ, ae uŋun da nin gat ae ji gat kɨsi tɨmɨk paŋkɨ nipban iyɨ da kapmatjok egɨpdamaŋ. 15 Uŋun yo morap ninon noman toŋ uŋun ji paŋpulugok do noman toŋ. Ae Piŋkop dakon nandaŋ yawotni da mɨŋat amɨnyo morapmɨkon ɨreŋ taŋ yomɨŋ yomɨŋ aŋ aŋ kɨŋakwan uŋun da Piŋkop do ya yaŋ madepsi iyɨŋakwa Piŋkop dakon tɨlɨmni madepsi teŋteŋosak.
16  +Yaŋdo, nin pi dɨma yɨpmaŋgamaŋ. Gɨptɨmnin uŋun tasɨk tok do asak, mani gɨldarɨ gɨldarɨ butnin kalugɨ aŋ aŋ asak, 17  +nido nin nandamaŋ, jɨgɨ tepmɨyo pamaŋ uŋun madepsi, mani bɨsap pɨsɨpmɨsok gɨn tokdaŋ. Ae uŋun da nin paŋtagap aba nin Kwen Kokupmon dagok dagogɨ mɨni tɨlɨmnikon egɨpdamaŋ. Uŋun tɨlɨm da madepsi aŋakwan abɨsok jɨgɨ pamaŋ uŋun yapmaŋ mudosok. 18  +Yaŋdo, yo dabɨl da si pɨndarɨ uŋun do dabɨlnin uŋudon dɨma yɨpmaŋ gamaŋ. Nin yo dɨma pɨndarɨ uŋun do dabɨlnin kak gɨmansi uŋudon gɨn yɨpmaŋ gamaŋ. Nido yo dabɨl da pɨndarɨ uŋun bɨsap pɨsɨpmɨsok gɨn tokdaŋ, mani yo dɨma pɨndarɨ uŋun toktogɨsi tokdaŋ.
+ 4:2 2Ko 2.17; 1Tes 2.5 + 4:4 Ep 2.2; Kol 1.15; Ibr 1.3 + 4:6 WW 1.3; Ais 9.2; 2Ko 3.18 + 4:7 2Ko 5.1 + 4:8 2Ko 1.8; 7.5 + 4:10 1Ko 15.31 + 4:11 Ro 8.36 + 4:13 Kap 116.10 + 4:14 1Ko 6.14 + 4:16 Ep 3.16 + 4:17 Ro 8.17-18 + 4:18 Kol 1.16