3
Yabekbi uŋun saŋbek saŋbek kalugɨ dakon pi amɨn
+Nin aenin ji da nin do nandaba wɨkwan nimni yaŋon da gen on yomaŋ yaŋ nandaŋ, ma? Bo ae amɨn dɨwarɨ da aŋ uŋudeŋ nin da amɨn dɨwarɨ yoyɨno uŋun da nin amɨn tagɨsi yaŋ ji da nandani do papia mandaŋ niba damneŋ yaŋ nandaŋ, ma? Bo ae nin da dayɨno ji da papia uŋuden kɨnda mandaŋ nimni yaŋ nandaŋ, ma? Uŋun dɨmasi. +Dɨsi uŋun nin dakon papia yombem da egakwa amɨn da aŋpaknin pɨndakgaŋ. Uŋun papia dakon gen butninon mandabi do amɨn morap da tagɨ manjɨŋek nandani. +Ji papia kɨnda Kristo da mandaŋ yɨpban apgut da yaŋ ekwaŋ. Pi aŋapno Kristo da papia uŋun mandagɨt. Uŋun kɨlda mandak naŋ dɨma mandagɨt, uŋun Piŋkop dagok dagogɨ mɨni egɨsak dakon Wup naŋ mandagɨt. Ae tɨpmon dɨma, amɨn buron mandagɨt.
Nin Kristokon gadagɨmaŋ, do Piŋkop da dabɨlon gen uŋun asi yaŋsi nandamaŋ. Nin da nin uŋun pi arɨpmɨ dɨma aneŋ, do nin da yo kɨnda agɨmaŋ yaŋ dɨma yoneŋ. Piŋkop kaloŋɨ dagɨn tapmɨm niban pi uŋun amaŋ. +Ae uŋun da nin paŋpulugaŋban saŋbek saŋbek kalugɨ dakon pi amɨn dagagɨmaŋ. Saŋbek saŋbek uŋun gen teban papiakon mandawit uŋun yombem dɨma, uŋun Wup dakon yo. Gen teban da amɨn dapban kɨmokgoŋ, mani Wup da egɨp egɨp yomɨsak.
+Piŋkop dakon gen teban da kɨmot aŋalon agɨt. Piŋkop da uŋun gen teban tɨpmon mandagɨt bɨsapmon tɨlɨmni madepsi gat kɨsi noman tagɨt. Do mibɨltok Moses dakon tomno dabɨlni madepsi teŋteŋagɨt, aban Israel amɨn da arɨpmɨ dɨma kokogɨ agɨt, ae don teŋteŋɨ uŋun yawokgɨt. Gen teban dakon tɨlɨmni da madep agɨt, mani Wup da pi asak uŋun da gen teban dakon tɨlɨmni yapmaŋek uŋun da wagɨl madepsi teŋteŋosok. +Gen teban dakon pi uŋun nin gen pikon nipmaŋek pasɨlneŋ do yosok. Mani uŋun teŋteŋɨ madepni gat apgut, do nin nandamaŋ, Piŋkop da dabɨlon kɨlek tok dakon pi uŋun dakon tɨlɨmni uŋun wagɨl madepsi daman. 10 Yo kalugɨ Piŋkop da asak dakon tɨlɨmni uŋun madepsi daman, aŋakwan yo kalɨpmɨ dakon teŋteŋni uŋun monɨŋɨsok, do yo kalɨpmɨ dakon teŋteŋni si pasɨl mudok do yaŋ asak. 11 Yo kalɨpmɨ uŋun toktogɨsi dɨma tagɨt, mani uŋun tɨlɨmni gat apgut, do yo kalugɨ toktok teban tokdɨsak uŋun dakon tɨlɨmni da madepsi daman teŋteŋosok.
12 Uŋun teŋteŋɨ da ninon madepsi teŋteŋaŋakwan nandaŋ teban taŋek jomjom amaŋ, do nin pasol pasolɨ mɨni uŋun do yaŋ teŋteŋomaŋ. 13  +Moses da agɨt nin yaŋ dɨma amaŋ. Uŋun tomno dabɨlnikon teŋteŋɨ madep uŋun kɨŋ yawogakwan Israel amɨn da dɨma koni yaŋ do ɨmal naŋ tomno dabɨlni wɨtjɨgɨt. 14 Mani Piŋkop da Israel amɨn dakon nandak nandak dakon kositni wamaŋ sopgut, ae abɨsok yo kɨsi yaŋ gɨn tosok. Saŋbek saŋbek kalɨpmɨ dakon gen manjaŋ bɨsapmon ɨmal da yaŋ nandak nandak kositni wamaŋ sopmaŋakwan gen dakon mibɨlɨ dɨma nandaŋ pɨsoŋ. Nido Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋapno uŋun kosiron dagɨn Piŋkop da ɨmal tɨm uŋun kwɨnɨkdak. 15 Asi, kalɨp da wɨŋ ae abɨsok ekwamaŋon Moses dakon gen teban manjaŋ bɨsap morapmon ɨmal tɨm da nandak nandak kositni sopmaŋ yomɨsak. 16  +Mani but tobɨl aŋek Amɨn Tagɨkon kɨsak amɨn Piŋkop da ɨmal tɨm uŋun kukwaŋ ɨmɨsak. 17  +Nak Amɨn Tagɨ do yosot uŋun Wup do yosot. Ae Amɨn Tagɨ dakon Wup amɨn kɨndakon egɨsak kaŋ, uŋun amɨn pulugaŋbi da egɨsak. 18 Nin kɨsi morap yo kɨnda da tomno dabɨlnin dɨma wɨtjisak. Do Amɨn Tagɨ dakon tɨlɨm madepni da ninon yamaŋakwan nin da pakbi ɨdap yombem da yaŋ uŋun teŋteŋɨ paŋtobɨlapno amɨnon kɨsak. Teŋteŋɨ uŋun Amɨn Tagɨkon da abɨŋek nin kulabɨk aban iyɨ yombem dagomaŋ. Ae Amɨn Tagɨ dakon Wupni ninon pi aban teŋteŋni ninon madepsi paptosok.
+ 3:1 Ya 18.27; 2Ko 5.12 + 3:2 1Ko 9.2 + 3:3 TP 24.12; Jer 31.33; Esi 36.26-27 + 3:6 Jer 31.31; Jn 6.63; 1Ko 11.25 + 3:7 TP 34.29 + 3:9 GT 27.26; Ro 1.17 + 3:13 TP 34.33 + 3:16 TP 34.34 + 3:17 Jn 8.36; Ro 8.2