2
+Yaŋdo, nak kalɨp obɨŋek jɨgɨ damgum uŋudeŋ ae kosirɨ kɨnda gat jɨgɨ dam do dɨma nandagɨm. 2-3 Jɨgɨ dabo but yokwi nandani kaŋ, namɨnon kɨsɨk kɨsɨk pakeŋ? Ji dagɨn kɨsɨk kɨsɨk namdaŋ, do jikon obɨŋek butjɨk pak do dɨma galak tosot. Mibɨlɨ yaŋ do aŋek papia mandaŋ damgum. Ji nandaŋ, nak yo kɨnda do kɨsɨk kɨsɨk abeŋ kaŋ, jiyo kɨsi kɨsɨk kɨsɨk akdaŋ gɨn. +Nak papia uŋun mandagɨm bɨsapmon but yokwi aŋek kunam pakbino madepsi mawit. Mani papia uŋun butjɨk dam do aŋek dɨma mandagɨm. Nak da ji do but dasi galaktaŋ damɨsat yaŋsi nandani do mandagɨm.
Yokwi agɨt amɨn dakon dɨwarɨni yɨpmaŋ ɨmni
Jikon yokwi agɨt amɨn uŋun da nak naŋ jɨgɨ dɨma namgut, uŋun da ji baŋ jɨgɨ damgut. Nak uŋun do gen tebai dɨma yok do nandɨsat. Yokwi agɨt amɨn kobogɨ tɨmɨtjak do jikon amɨn morapmɨ da yawit uŋun arɨpmɨ. Jɨgɨ dɨ gat tɨmɨtjak do dɨma yoni. Dɨwarɨni yɨpmaŋ ɨmɨŋek butni aŋteban ani. Butjɨk madepsi nandaban uŋun da obɨsi dɨ abɨŋ yɨpban. Yaŋdo, ji da but dasi sigɨn galaktaŋ ɨmaŋ yaŋ yolɨni do nak da uŋun ani dosi dayɨsat. Papia uŋun mandaŋ damgum uŋun ji paŋkɨlɨk dandak do mandagɨm. Ji yo morapmon nak dakon gen guramɨkgaŋ bo dɨma, uŋun kok do aŋek mandagɨm. 10 Ji amɨn kɨnda dakon yokwini yɨpmaŋ ɨmni kaŋ, nakyo kɨsi yokwini yɨpmaŋ ɨbeŋ. Ae yokwi kɨnda nak da yɨyɨpmɨ tosok kaŋ, nak ji paŋpulugok do Kristo da dabɨlon yokwi uŋun yɨpmaŋdat. 11  +Yaŋ asat nido Sunduk da nin paŋkɨlɨgek dɨma pabɨŋ nipjak do nandɨsat. Sunduk da nin pabɨŋ nip do pi niaŋ asak uŋun nandamaŋ.
Pol Taitus kok do nandagɨt
12  +Nak Troas kokup papmon Yesu dakon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok ak do abɨŋ altagɨm bɨsapmon, Amɨn Tagɨ da geni yoyɨkeŋ do kosit tagɨsi yɨpmaŋ namgut. 13  +Mani butno yaworɨ dɨma tagɨt, nido notno Taitus dɨma kagɨm. Do nak Troas kokup pap amɨn galok gen yoyɨŋek Masadonia provinskon kɨgɨm.
Piŋkop da tapmɨmon yabekbi emaron teban toŋ
14 Mani nin Piŋkop ya yaŋsi iyamaŋ, nido Kristo da uwalni pabɨŋ yopgut. Ae Piŋkop da mibɨl taŋ nimɨŋakwan nin iyɨ dakon amɨn kabɨni buŋon da yolgamaŋ. Uŋun da nin paŋtagap aban Kristo dakon mibɨlɨ yono uŋun da yo kɨbaŋɨ tagɨsi da yaŋ dukwan dukwan kɨsak. 15 Asi, nin yo kɨbaŋɨ tagɨsi paŋalon aŋ uŋun yombem baŋ Kristo da tɨmɨk Piŋkop do paret asak. Uŋun kɨbaŋ Piŋkop da yokwikon baŋ tɨmɨkdak amɨn gat, ae Tɨpdomon pɨgɨkdaŋ amɨn kɨsi da nandaŋ. 16  +Amɨn Tɨpdomon kwaŋ uŋun kɨbaŋ uŋun da kɨmot dakon kɨbaŋni asak, mani amɨn Piŋkop da yokwikon baŋ tɨmɨkdak uŋun kɨbaŋ uŋun da egɨp egɨp dakon kɨbaŋni asak. Namɨn dasi yabekbi pi arɨpmɨ tagɨ asak? Nin da arɨpmɨ dɨma. 17 Amɨn morapmɨ da Piŋkop dakon gen yaŋ teŋteŋaŋek moneŋ ɨlɨkgaŋ nin uŋudeŋ dɨma amaŋ. Piŋkop da iyɨ pi uŋun nimgut, ae nin top dɨma yomaŋ. Nin egɨp egɨpnin Kristokon tosok, ae Piŋkop da dabɨlon gen nimgut uŋun but dasi nandaŋek yaŋ teŋteŋomaŋ.
+ 2:1 1Ko 4.21 + 2:4 Ya 20.31 + 2:11 Lk 22.31 + 2:12 Ya 14.27; 1Ko 16.9 + 2:13 Ya 20.1 + 2:16 Lk 2.34; 2Ko 3.5-6