Gen sop dɨwarɨ dakon mibɨlɨ
Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ – Amɨn Juda amɨn kabɨkon da dɨma altaŋbi uŋun amɨn do Juda amɨn da Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ yaŋ yoŋ. Yaŋ do Juda amɨn da nin morap do Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ yaŋ nandaŋ nimaŋ. Uŋun iyɨ dakon man pawɨkwaŋ, nido kalɨpsigwan Piŋkop da iyɨ dakon amɨn kabɨ egɨpni do manjɨgɨt. Do Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ do si nandaba pɨŋban yomaŋ. Mani, Kristo da nin kɨsi paŋmuwukban kabɨ kaloŋ agɨmaŋ da Piŋkop dakon amɨn kabɨ ekwamaŋ. (Lk 2.32; Ro 1.5, 3.29; Ep 3.6)
Aŋelo – Aŋelo uŋun wup Piŋkop gat Kwen Kokup ekwaŋ. Bɨsap kaloŋ kaloŋ amɨnon noman taŋba pɨndakgamaŋ. Piŋkop da aŋeloni yabekban geni guramɨgek pini aŋ. Pini madep uŋun Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo paŋpulugoŋ. (Ya 12.6-11, 27.23; Ibr 1.14). Bɨsap dɨ Piŋkop da yabekban amɨnon geni yaŋkwok akdo paŋ. (Mt 2.13; Lk 1.26, 2.9). Aŋelo morap dakon madepni uŋun Maikel (Jut 9), ae aŋelo madep kɨnda uŋun Gebriel (Lk 1.19,26).
Belsebul – Uŋun koŋ ae meŋiyo mibɨlɨ mibɨlɨ ekwaŋ dakon madepni. Ae mani kɨnda uŋun Sunduk. (Mt 12.24)
But Tobɨl – On kosit kaloŋon da Piŋkop da dabɨlon gwaljɨgɨ mɨni amaŋ. Amɨn kɨnda iyɨ do yokwi pakpak yaŋ nandaŋek but kalɨpni uŋun yopmaŋek Piŋkop gen yol do nandɨsak kaŋ, Amɨn Tagɨ Yesu Kristo uŋun yokwini wɨrɨrɨt do aŋek kɨmakgɨt yaŋ nandaŋ gadaŋek Piŋkop da egɨp egɨp kalugɨ ɨmjak do bɨsit asak kaŋ, uŋun amɨn but tobɨl bamɨsi asak. (Ya 3.19, 20.21, 26.20).
Danari – Danari uŋun Rom amɨn dakon moneŋ tabɨl kɨnda. Uŋun silwa baŋ wasaŋbi. Uŋun amɨn kɨnda da gɨldat kaloŋ do pi aban danari kaloŋɨ yomɨŋ yomɨŋ awit. (Mt 20.2)
Gen Bin Tagɨsi – Yesu da yabekbini yabekban Gen Bini Tagɨsi mɨŋat amɨnyo yoyɨŋ teŋteŋawit (Mk 16.15). Gen Bin Tagɨsi uŋun yaŋ. Piŋkop da Monji Yesu Kristo mɨktɨm amɨn morap yokwini wɨrɨrɨk yomjak do yabekban pɨŋ tɨlak kɨndapmon kɨmakgɨt. Do amɨn morap Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek but tobɨl aŋ uŋun egɨp egɨp teban abɨdoŋ (Jn 3.16).
Gɨptɨm mandak – (Ro 2.25; Gal 5.2; 1Ko 7.19) Juda amɨn da iyɨ da aŋpagon monjɨ wɨli altaŋek gɨldatni 8 aŋakwan gɨptɨmɨ mandaŋ mandaŋ awit. Uŋun da Juda amɨnsi ekwaŋ dakon tɨlak asak. Piŋkop da Abraham yaŋ asak do iyɨgɨt uŋun da arɨpmon aŋ (WW 17.9-14).
Juda Amɨn Dakon Muwut Muwut Yut – Juda amɨn dakon muwut muwut yutni uŋun telagɨ tagɨt. Uŋudon muwugek Piŋkop gawak ɨmɨm sɨlɨp awit, ae Piŋkop gen manjɨŋek yaŋ nandawit. Yesu bɨsap morapmɨ uŋudon wɨgek mɨŋat amɨnyo yoyɨŋdekgɨt.
Juda Amɨn Dakon Telagɨ Bɨsap Madep – Telagɨ bɨsap madepmon Juda amɨn da muwugek Piŋkop aŋkɨsɨwit, ae kalɨp yo tagɨsi morapmɨ aŋyomgut uŋun do nandawit. Juda amɨn dakon telagɨ bɨsap madep dɨwarɨ uŋun yaŋ:
1 - Yapyap Bɨlak (Mt 26.2, 5, 17-19) On Juda amɨn dakon telagɨ bɨsap madepsi kɨnda. Uŋun bɨsapmon Piŋkop da Isip mɨktɨmon baŋ pulugaŋ yopban abɨgɨwit uŋun do nandaŋek egɨpgwit. Uŋun bɨsapmon aŋeloni yabekban pɨŋ Isip amɨn dakon monjɨ wɨli mibɨltok amɨn dapban kɨmakgwit. Mani Juda amɨn morap sipsip monjɨ dapmaŋ yawini yoma domon sowit uŋun aŋelo da yawi kaŋek yutni yapmaŋek dɨma dapgwit (TP 12). Uŋun do nandaŋek Juda amɨn da Yapyap Bɨlak bɨsap uŋun noman taŋakwan sipsip monjɨ kɨnda dapmaŋ dapmaŋ aŋ. Abɨsok nin Yapyap Bɨlak dakon Sipsip Monjɨnin uŋun Yesu Kristo uŋun yaŋsi nandaŋ gadamaŋ, nido nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn morap Piŋkop dakon butjap dɨma abɨdoŋ.
2 - Bret Yisni Mɨni Bɨlak (Mt 26.17; Lk 22.1) Kalɨpsi, Israel amɨn uwalni Isip amɨn do pasalek abɨgɨwit bɨsapmon, bretni wasaŋ yopba pap toni dakon bɨsap mɨni, do yis dɨma yopgwit. Do uŋun do nandaŋek Bret Yisni Mɨni Bɨlagon bret yisni mɨni noŋ. Uŋun telagɨ bɨsap madepni Yapyap Bɨlagon noman tosok. (TP 12.14-20).
3 - Ɨmal Yut Kabeŋ Bɨlak (Jn 7.2-52) – On telagɨ bɨsapmon Juda amɨn but galaksi nandaŋ, nido jap kɨlɨ paŋmuwuk yopmaŋgaŋ. Yut kabeŋ aŋek Sonda pi agak kɨnda uŋudon ekwaŋ. Egek babɨkni da kalɨp mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon bɨlak 40 agɨpgwit uŋun do nandaŋ. (MS 23.33-36; GT 16.13-15).
4 - Pentikos Bɨsap Madep (Ya 2.1, 20.16; 1Ko 16.8) On Juda amɨn dakon telagɨ bɨsap madep kɨnda. Pentikos dakon mibɨlɨ uŋun 50. Yapyap bɨlak egɨ mudaŋek ae gɨldat 50 egakwa Pentikos Bɨsap Madep noman tosok. Uŋun bɨsapmon Juda amɨn kɨsɨk kɨsɨk aŋ, nido jap madepni wit uŋun paŋmuwukgaŋ. Ae kalɨp Piŋkop da Sinai Kabapmon gen tebani yomgut uŋun do nandaŋ. Mani abɨsok nin Pentikos bɨsapmon Telagɨ Wup pɨgɨt uŋun do nandaŋek kɨsɨk kɨsɨk amaŋ. (Ya 2.1-4).
Kristo – Kristo dakon mani kɨnda Mesaia. Kristo uŋun Grik gen, ae Mesaia uŋun Ibru gen. Uŋun man bamot uŋun mibɨlɨ kaloŋɨ gɨn. Uŋun yaŋ: amɨn kɨnda bɨt nelak busuŋɨkon tagalbi. Israel amɨn da aŋpagon Piŋkop da amɨn kɨnda kɨla amɨni egɨpjak do nandɨsak kaŋ, kombɨ amɨni kɨnda iyɨŋban uŋun amɨn tɨlak ak do busuŋɨkon bɨt nelak tagalgɨt. Piŋkop da yaŋ tebantokni yolek mɨŋat amɨnyoni kɨla asak do Yokwikon Baŋ Tɨmɨt Tɨmɨt Amɨni yabekgɨt. Uŋun amɨn Kristo yaŋ iyɨwit, nido uŋun Piŋkop da manjɨgɨt. Juda amɨn morap da Kristo apjak do jomjom madepsi awit. Mani Yesu apgut bɨsapmon kaloŋɨsok dɨ dagɨn uŋun asi Kristo yaŋ nandaŋ gadawit. (Mt 1.16, 16.16; Jn 1.41; Ya 5.42, 9.22)
Mukwa Sogok Amɨn – Juda amɨn dɨwarɨ Telagɨ Yut Madepmon pi awit, uŋun do mukwa sogok amɨn yaŋ yoyɨwit. Uŋun amɨn kɨsi uŋun Liwai dakon dɨwatni kabɨ. Pi madepsi awit uŋun Piŋkop do paret mibɨlɨ mibɨlɨ aŋek mukwa sowit. Bulagɨ bulagɨ amɨn kɨnda manjɨkba mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨni egɨpgut. Uŋun kaloŋ dagɨn Israel amɨn kɨsi dakon yokwini do Yut Burɨ Telagɨsigwan bɨlak kɨnda do kosit kaloŋ wɨgek mukwa soŋ soŋ agɨt. Mani Yesu Kristo da bɨsap kaloŋ iyɨ naŋ paret agɨt. Aban yawini da nandaŋ gadat amɨn dakon yokwini wagolsi wɨrɨrɨkban pasɨlgwit. (Ibr kɨlapmɨ 5-10).
Oman Amɨn – Mɨktɨm dɨwarɨkon yoni morapmɨ amɨn ae amɨn mani toŋ da amɨn dɨ tebai tɨmɨkba oman amɨni ekwaŋ. Pi madepsi aŋ, mani tomni dɨma tɨmɨkgaŋ. Amɨn tagɨni yopmaŋ dek kɨgɨk kosit mɨnisi. Ae amɨn tagɨni dakon gen dɨma guramɨtni kaŋ, tagɨ dapba kɨmotni. Kalɨp Israel amɨn Isip mɨktɨmon tepmɨ madepsi paŋek yaŋsi egɨpgwit. Ae Yesu da bɨsapmon, ae Pol da bɨsapmon oman amɨn morapmɨ egɨpgwit, do Pol da uŋun do gen dɨwarɨ mandagɨt. (1Ko 7.20-24; Ep 6.5-9; Kol 3.22-25)
Osana! – Osana dakon mibɨlɨ Ibru genon da “Nin yokwikon baŋ tɨmɨkgi!” Yesu da bɨsapmon Juda amɨn da amɨn kɨnda man madep ɨmdo “Osana!” yaŋ yawit. Yesu Jerusalem donki konda pɨgakwan yaŋ tɨdaŋek uŋun yawit. (Mt 21.9)
Parisi – Juda amɨn kabɨkon amɨn dɨwarɨ Piŋkop dakon gen teban do galagɨsi nandawit. Uŋun amɨn do Parisi amɨn yaŋ yawit. Uŋun gen teban guramɨk kɨmagek amɨn dɨwarɨ yaŋgɨn ani do yoyɨŋdet awit. Pɨbɨt tɨdok aŋek Piŋkop da dabɨlon iyɨ do amɨn dɨwarɨ yapmaŋek nin amɨn kɨlegɨsi yaŋ nandawit. Mani uŋun amɨn jamba but amɨn, nido amɨn yoyɨŋ degek iyɨ dɨma guramɨkgwit. Pol iyɨyo kɨsi kalɨp Parisi amɨn kɨnda egɨpgut, mani don Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgut. (Ya 23.6, Pil 3.5-6)
Sabat Bɨsap – Piŋkop gɨldat 6 da butgwan mɨktɨm gat yo morap gat wasagɨt. Aŋek gɨldat 7 non pi dɨma agɨt (WW 2.1-3). Aŋek don Israel amɨn kɨsi gɨldat 6 pi aŋek gɨldat 7 non yɨk yawot ani do gen teban yɨpgut. Mani Israel amɨn da iyɨ gen teban morapmɨ saŋbeŋba amɨn da arɨpmɨ dɨmasi guramɨrɨ awit. Yesu da bɨsap dɨwarɨ Sabat bɨsapmon wasok tapmɨmɨ toŋ aban Parisi amɨn da gen teban yapmaŋdak yaŋ nandawit. Uŋun suŋ nandawit. Nin Yesu dakon pɨdot pɨdot uŋun do yo madepsi nandamaŋ do nin Sondakon uŋun do nandaŋek uŋudon yɨk yawot amaŋ. (Lk 6.1-11, 13.10-17, 14.1-5)
Sadyusi – Juda amɨn kabi kɨnda egɨpgwit, mani Sadyusi yaŋ yoyɨwit. Uŋun Moses dakon gen teban yol kɨmot do nandawit. Nandak nandakni uŋun Parisi amɨn yombem, mani amɨn kɨmokgoŋ do ŋwakŋwat nandawit. Amɨn kɨmakbi kɨmoron da dɨma pɨdoŋ yaŋ nandawit. Ae aŋeloyo kɨsi do dɨma ekwaŋ yaŋ nandawit. Mani suŋ nandawit. (Mt 22.23; Ya 23.6‑8; 1Ko 15.20-21; 1Tes 4.13-14).
Saion – (Mt 21.5; Jn 12.15; Ro 9.33, 11.26; 1Pi 2.6; Kap 2.6) Jerusalem kokup pap dakon ɨleŋ kɨnda mani Saion. Piŋkop dakon Telagɨ Yut Madepni uŋun ɨleŋon tagɨt, do bɨsap dɨwarɨ Jerusalem kokup pap do Saion yaŋ yoŋ. Ae bɨsap dɨwarɨ Kwen Kokup do tɨlak aŋek Saion yaŋ yoŋ. (Ibr 12.22, PA 14.1)
Samaria – Samaria mɨktɨm uŋun Israel mɨktɨm da kapmatjok tosok. Kalɨpsigwan Samaria amɨn uŋun Juda amɨn dakon dɨwatni egɨpgwit. Mani Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmgwit amɨn gat mɨŋat eyo awit, do Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ dagawit. Juda amɨn da Samaria amɨn do tagɨ dɨma nandaŋ yomgwit. (Lk 10.25-37; Jn 4.4-42)
Saŋbek saŋbek – Amɨn bamorɨ da yo kɨnda ak do but kaloŋ aŋek yaŋ teban tok madepsi kɨnda amal uŋun do saŋbek saŋbek yaŋ yomaŋ. Piŋkop da saŋbek saŋbek bamorɨ agɨt.
Mibɨltok Moses gat agɨmal. Gen tebani Moses do yolɨŋek Israel amɨn gen teban uŋun yol kɨmotni kaŋ, iyɨ dakon amɨn kabɨsi egɨpni do yaŋ tebantok aŋ ɨmgut. Mani, amɨn kɨnda da gen teban uŋun kɨsi gɨldarɨ gɨldarɨ arɨpmɨ dɨma guramɨrɨ. Yaŋ do aŋek Piŋkop da dabɨlon amɨn kɨlegɨ kɨnda dɨma egɨsak. (YT 19.4-6; Lk 1.72; Ya 3.25, 7.8; Gal 3.17; Ibr 9.1)
Yaŋ do aŋek Piŋkop da don saŋbek saŋbek kalugɨ kɨnda agɨt. Uŋun yaŋ. Amɨn morap Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmni uŋun Piŋkop da dabɨlon amɨn kɨlegɨsi ani do yaŋ tebantok aŋyomgut. (Mt 26.28; Mk 14.24; Lk 22.20; Ro 11.27; 1Ko 11.25; 2Ko 3.6; Ibr 7.22, 8.6-13, 9.15, 10.16, 29, 12.24, 13.20) Saŋbek Saŋbek Kɨnam – Piŋkop da Israel amɨn yoyɨŋban kɨndap baŋ kɨnam kɨrɨŋ kɨnda wasawit. Aŋek gol baŋ kwenikon wɨtjɨwit. Uŋun kɨnamgwan Piŋkop da saŋbek saŋbek agɨt dakon telagɨ yo dɨ yopgwit. Tɨp bamot Piŋkop da gen teban 10 kabɨ mandagɨt gat, ae Aron dakon win gat, ae kwoba mana sɨmɨlbi gat uŋungwan tawit. Uŋun kɨnam da kwenon aŋelo bamorɨ serabim yaŋ yoŋ uŋun dakon wupmɨ wasawit. Israel amɨn dukwan dukwan kɨk do awit uŋun kɨnam kɨrɨŋ simon da guramɨgek kɨŋ kɨŋ awit. (Ibr 9.4; PA 11.19; Kap 78.61, 132.6-8)
Sisa – (Mt 22.21) Rom amɨn dakon kɨla amɨn madep noman tawit uŋun do Sisa yaŋ yoyɨwit. Yesu da bɨsapmon Rom amɨn da emat aŋek mɨktɨm morapmɨ dakon amɨn pabɨŋ yopmaŋek mɨktɨmni tɨmɨgek kɨla awit.
Sunduk – Sunduk uŋun koŋ mibɨlɨ mibɨlɨ dakon mibɨltok amɨni. Kalɨpsigwan Piŋkop dakon aŋeloni kɨnda egɨpgut. Mani uŋun Piŋkop abɨŋ yɨp do aban Piŋkop da yolban mɨktɨmon pɨgɨt. (Lk 10.18; PA 12.7-9). Amɨn yokwi ani do paŋkewaldak. Ae nandaŋ gadat amɨn da yokwi kalɨp awit uŋun do sigɨn nandaŋ egek nandaŋ gadatni yɨpni do pini sigɨn asak. Yesu da Sunduk kɨlɨ abɨŋ yɨpgut, ae don bɨsap madepmon wagolsi maban Tɨp Domon egɨpdɨsak. (PA 20)
Telagɨ Wup – Uŋun Piŋkop iyɨ dakon wupni, do Telagɨ Wup yaŋ yomaŋ. Uŋun nandaŋ gadat mɨŋat amɨnyo kaloŋ kaloŋ da butgwan egɨsak. Pini kɨnda uŋun nandaŋ gadat amɨn paŋpulugaŋban gen bamɨ do nandaŋ gadat aŋ (Jn 16.13); ae nin paŋpulugok do Piŋkop bɨsit iyɨsak (Ro 8.26); ae Piŋkop dakon galaktokni nolɨsak (Ya 13.2, 16.6-7); ae tapmɨm nimaŋakwan geni yaŋ teŋteŋomaŋ, ae paŋmuwukbi notnin paŋpulugomaŋ (1Ko 2.4-5; 12; 14). Telagɨ Wup da ninon pi aban aŋpak tagɨsi baŋ amaŋ (Gal 5.22-23).
Telagɨ Yut Madep – Israel amɨn da Jerusalem kokup papmon yut madep kɨnda awit, uŋun Piŋkop dakon Telagɨ Yut Madep. Uŋun yutnon Piŋkop gawak ɨmgwit, ae telagɨ bɨsap madep morapnikon uŋun yutnon kɨŋ kɨŋ awit. Mukwa sogok amɨn da uŋungwan pini awit. Ae uŋun yut da binapmonsi yut burɨ kɨnda tagɨt uŋun do Yut Burɨ Telagɨsi yaŋ yawit. Bɨlak kɨnda do kosit kaloŋ mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn da iyɨgɨn Israel amɨn kɨsi dakon yokwini do nandaŋek uŋungwan wɨgek paret aŋ aŋ agɨt. Yoma do ɨmal kadɨmɨsi madep kɨnda naŋ abɨsɨŋba magɨt. Yesu kɨmakgɨt bɨsapmon Piŋkop da ɨmal uŋun kwen da pɨdaŋban mɨktɨmon pɨgɨt. (Mt 27.51; Mk 15.38; Lk 23.45). Uŋun da nandaŋ gadat amɨn nin Piŋkop da ɨŋamon arɨpmɨ tagɨ wɨgɨneŋ yaŋ nolɨsak. Abɨsok nandaŋ gadat amɨn nin Piŋkop dakon Telagɨ Yut Madepni ekwamaŋ, nido Telagɨ Wupni nin da butgwan egɨsak. (1Ko 3.16-17).
Tɨpdom – Amɨn dɨwarɨ Yesu Kristo dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ, do yokwini sigɨn taŋ yomaŋ. Do kɨmotni bɨsapmon yokwini dakon kobogɨ do kokup yokwisikon egɨpdaŋ. Uŋun gapma dubagɨsi, kɨndap toktok teban soŋegɨsak. (Mk 9.47-48; PA 19.20, 20.11-15). Uŋudon amɨn tepmɨ madepsi pakdaŋ, amɨn kɨnda da arɨpmɨ dɨma paŋpulugogɨ. (Lk 16.19-31)
Wup – Amɨn kaloŋɨkon yo kapbɨ da toŋ: gɨptɨmnin, ae butnin, ae wupnin. Nin on mɨktɨmon ekwamaŋ bɨsapmon, wupnin gat kɨsi ekwamaŋ. Mani nandaŋ gadat amɨn nin kɨmokgomaŋ bɨsapmon wupnin nin da butgwan yɨkdak uŋun kwan Piŋkop gat Kwen Kokupmon ekwamal. (Lk 23.46; Ya 7.59)
Yawe – Kalɨpsi, Piŋkop da Moses altaŋ ɨmgut bɨsapmon, Piŋkop da iyɨ dakon man yaŋek “Yawe” yaŋ yagɨt. Ibru genon mani dakon mibɨlɨ uŋun “Naga Egɨsat”. Juda amɨn da mani do telagɨsi yaŋ nandawit. Yesu da iyɨ do “Naga Egɨsat” yaŋ yagɨt, do uŋun da nolɨsak, Yesu uŋun Piŋkop dakon arɨp. (Jn 8.58)