22
Jon da egɨp egɨp pakbi gat ae egɨp egɨp kɨndap gat pɨndakgɨt
+Kɨlɨ aŋelo uŋun da pakbi madep kɨnda nolɨgɨt. Uŋun egɨp egɨp yomyom pakbi. Uŋun glas yombem gwaljɨgɨ mɨnisi agɨt. Pakbi uŋun Piŋkop gat ae Sipsip Monɨŋ gat da kɨla amɨn madep yɨt yɨt tamogwan da pak abɨgɨsak. +Pak abɨgɨ kokup pap da kosit madep da binapsi naŋ pak kɨsak. Pakbi da ɨleŋɨ terɨ terɨ egɨp egɨp yomyom kɨndap akdak. Kɨndap uŋun bɨlak kɨnda da butgwan bamɨ pot do kosirɨ 12 yaŋ aŋ aŋ asak. Kanek morap kɨsi bamɨ taŋ taŋ asak. Ae kɨndap uŋun dakon tamɨ uŋun amɨn mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ egɨ aŋaŋ kwaŋ uŋun sotni paŋmɨlɨp ak do toŋ. Yo morap jobɨt pabi uŋun yo morap saŋbeŋek ae dɨma tokdaŋ. Piŋkop gat ae Sipsip Monɨŋ gat dakon kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo uŋun kokup papmon tosak. Ae Piŋkop dakon oman amɨn da gawak ɨmdaŋ. +Gawak ɨmɨŋek tomno dabɨlni kokdaŋ, ae Piŋkop dakon mani oman amɨni da ɨŋamnikon tokdɨsak. +Pɨlɨn ae saŋbeŋek dɨma tokdɨsak. Aŋakwan lam gat ae gɨldat gat pini mɨni, nido Amɨn Tagɨ Piŋkop da iyɨ mɨŋat amɨn teŋteŋaŋ yomdɨsak. Aŋakwan oman monjɨni kɨla amɨn madep dagok dagogɨ mɨni egɨ wɨgɨkdaŋ.
+Aŋelo uŋun da yaŋ nayɨgɨt, “Gen uŋun bamɨsi. Amɨn morap kɨsi da uŋun do tagɨ nandaŋ gadagɨ. Piŋkop Amɨn Tagɨ da kombɨ amɨn dakon wup paŋtagap aban geni yaŋ teŋteŋoŋ. Uŋun aŋeloni yabekban abɨŋ yo tepmɨsi noman togɨ uŋun oman monjɨni nin nolɨgɨt.”
Yesu apdɨsak
+Yesu da yosok, “Nandani! Nak kɨlɨ uŋunjok apdɨsat. Mɨŋat amɨnyo kombɨ gen on papiakon toŋ uŋun guramɨkgaŋ, uŋun kɨsɨk kɨsɨk ani.”
+Nak Jon da gen on nandaŋek yo uŋun pɨndakgɨm. Yo uŋun nandaŋ pɨndakyo aŋ mudaŋek aŋelo uŋun yo morap nolɨgɨt uŋun da kandap mibɨlon ŋwakbeŋ aŋek gawak ɨm do agɨm. Mani yaŋ nayɨgɨt, “Yaŋ dɨma abi! Nak kɨsi oman amɨn gɨn. Nak gak gat ae kombɨ amɨn kabɨ notgoni uŋun dakon pi ɨsalji, ae amɨn morap on papiakon gen toŋ uŋun guramɨkgaŋ amɨn uŋun dakon pi ɨsalni. Piŋkop kaloŋ naŋgɨn gawak ɨbi.” 10 Yaŋ nayɨŋek sigɨn yaŋ yagɨt, “Kombɨ gen on papiakon toŋ uŋun dɨma sopmaŋ aŋteban abi. Nido, Piŋkop da yo morap uŋun akdɨsak dakon bɨsap kɨlɨ kwaŋ tak. 11  +Amɨn aŋpak yokwi aŋ, uŋun yum pɨndagakwa saŋbeŋek ani. Ae amɨn aŋpak ɨŋan ɨŋani aŋ, uŋun yum pɨndagakwa saŋbeŋek ani. Ae amɨn aŋpak kɨlegɨsi aŋ, uŋun yum pɨndagakwa saŋbeŋek ani. Ae amɨn telagɨ ekwaŋ, uŋun yum pɨndagakwa telagɨ sigɨn egɨpni.”
12  +Yesu da yaŋ yagɨt, “Nandani, nak tepmɨsi apdɨsat. Mɨŋat amɨn morap tomni yom do apdɨsat. Aŋpak awit dakon kobogɨ do tomni aŋpak awit da arɨpmon yomdɨsat. 13  +Nak Wasok Wasoksi ae Mibɨsi egɨsat. Nak mibɨltok egɨsat, ae buŋonsi egɨsat. Nak yo morap dakon mibɨlɨ. Pi morap asat uŋun wasɨp aŋ aŋ asat.”
14  +Amɨn pabɨ pɨgɨk dubakni sugoŋ uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani. Uŋun da egɨp egɨp yomyom kɨndap dakon bamɨ tagɨ paŋ noni, ae uŋun da kokup pap da yoma kaga naŋ tagɨ pɨgɨni. 15 Aŋakwa amɨn aŋpak yokwisi aŋ amɨn gat, ae amɨn sot wamwam aŋek yo tapmɨmɨ toŋ pawɨlgaŋ amɨn gat, ae yumabi aŋ amɨn gat, ae amɨn dapba kɨmokgoŋ amɨn gat, ae kokup kɨdat gawak ɨmaŋ amɨn gat, ae amɨn aŋpak toptopmɨ do galak taŋek yolgaŋ, uŋun amɨn morap Piŋkop dakon kokup pap da waŋga egɨpdaŋ.
16  + “Nak Yesu, nak da aŋelono yabekgo jikon obɨk da paŋmuwukbi jikon gen on yaŋ teŋteŋosok. Nak kɨla amɨn madep Dewit da babɨ kabɨkon da gugɨ wugɨt uŋun nak mani. Ae nak Dewit Dakon Monji, ae nak Wɨsawɨsa Dakon Gɨk Pap Madepsi Teŋteŋosok uŋun.”
17  +Telagɨ Wup gat ae mɨŋat uŋun Sipsip Monɨŋ pakdɨsak gat da yaŋ yomal, “Gak apbi.” Ae amɨn morap gen on nandani ji kɨsi yaŋ yoni, “Gak apbi.”
Amɨn kɨnda tegɨ bap tosak kaŋ tagɨ apjak. Amɨn kɨnda pakbi nok do nandɨsak kaŋ, uŋun amɨn abɨŋek egɨp egɨp yomyom pakbi tagɨ nosak. Uŋun Piŋkop da but galak do yumsi nimɨsak.
Jon da gen on papiakon toŋ uŋun nandani amɨn do gen tebaisi yɨpgut
18  +Nak da on papiakon kombɨ gen toŋ uŋun nandani amɨn morap do gen tebai yɨpmaŋdat. On gen tosogon amɨn kɨnda gen kɨnda gat saŋbesak kaŋ, amɨn paŋupbal ak yo yokwisi on papiakon toŋ, uŋun Piŋkop da saŋbeŋban uŋun amɨnon noman taŋ ɨmdaŋ. 19 Ae amɨn kɨnda da kombɨ gen on papiakon toŋ dɨ wɨrɨrɨtjak kaŋ, Piŋkop da yo tagɨsi on papiakon toŋ uŋun wɨrɨrɨk ɨmjak. Aŋakwan uŋun amɨn egɨp egɨp yomyom kɨndapmon jap dɨma paŋ nosak, ae Piŋkop da telagɨ kokup papmon uŋudon dɨma egɨpjak. On papiakon uŋun dakon geni toŋ.
20  +On yo morap do yaŋ teŋteŋok asak amɨn da abɨsok yaŋ yosok, “Asisi, nak kɨlɨsok uŋun apdɨsat.”
Asi, Amɨn Tagɨ Yesu gak apbi. 21 Amɨn Tagɨ Yesu dakon nandaŋ yawotni uŋun Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨkon tosak.
+ 22:1 Esi 47.1 + 22:2 WW 2.9; Esi 47.12; Jol 3.18; Sek 14.8 + 22:4 Mt 5.8; PA 3.12 + 22:5 Dan 7.18,27; PA 5.10; 20.6; 21.23,25 + 22:6 PA 1.1 + 22:7 PA 1.3 + 22:8 PA 19.10 + 22:11 Dan 12.10 + 22:12 Ais 40.10; Jer 17.10; PA 2.23 + 22:13 Ais 44.6; PA 1.8,17; 21.6 + 22:14 WW 2.9; 3.22 + 22:16 IDT 24.17; Ais 11.1,10; Ro 1.3; PA 2.28; 5.5 + 22:17 Ais 55.1; PA 21.6 + 22:18 GT 4.2; 12.32 + 22:20 Mt 24.30-31; 1Ko 16.22