21
Kundu kalugɨ gat ae mɨktɨm kalugɨ gat pɨndakgɨm
+Uŋun da kwenon nak kundu kalugɨ gat ae mɨktɨm kalugɨ gat pɨndakgɨm. Kundu mibɨltogɨ gat mɨktɨm mibɨltogɨ gat uŋun kɨlɨ wagɨl kɨŋ pasɨlgɨmal. Ae tap ɨdap saŋbeŋek dɨma tagɨt. +Ae Piŋkop dakon telagɨ kokup pap uŋun kagɨm. Uŋun Jerusalem kalugɨ. Uŋun koko Piŋkop gat egɨpgumal, da Kwen Kokup yɨpmaŋ dek pɨgɨt. Uŋun tɨlɨmni tagɨsi, mɨŋat da amɨn pak do tagap taŋek tɨlɨmni tagɨsi pasak uŋuden. +Ae kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamokon da amɨn tek kɨnda madepsi yaŋ tɨdaŋban nandagɨm, “Nandani. Abɨsok Piŋkop dakon yut amɨn da binapmon taŋakwan iyɨ dakon mɨŋat amɨn kabɨni egɨpni. Asi, Piŋkop iyɨ uŋun gat egɨpdaŋ. Aŋek uŋun dakon Piŋkopni egɨpdɨsak. +Uŋun kabɨkon kunam pakbi morap dabɨlɨkon toni uŋun kɨsisi wɨrɨrɨkban kunam saŋbeŋek dɨma tatdaŋ. Ae amɨn saŋbeŋek dɨma kɨmotdaŋ, ae but yokwi aŋek saŋbeŋek kunam dɨma tatdaŋ, ae tepmɨ saŋbeŋek dɨma pakdaŋ. Nido mɨktɨm kalɨpmɨ gat yoni kalɨpmɨ gat uŋun kɨsisi pasɨl mudokdaŋ.”
+Amɨn uŋun kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamokon yɨkgɨt, uŋun da yaŋ yagɨt, “Nandani, yo morap abo kalugɨ aŋ mudoŋ.” Aeni saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Gen on mandaki. Nido gen gayɨsat uŋun bamɨsi. Amɨn morap kɨsi da uŋun do tagɨ nandaŋ gadagɨ.” +Yaŋek yaŋ nayɨgɨt, “Pi uŋun mudosok. Nak Wasok Wasoksi ae Mibɨsi egɨsat. Pi morap asat uŋun wasɨp aŋaŋ asat. Amɨn kɨnda tegɨ bap tosak kaŋ, nak da yɨpbo pakbi dabɨl egɨp egɨpmɨ toŋ ae yumaŋ nogɨ mɨni uŋun nosak. +Amɨn kɨnda emaron teban tosak kaŋ, nak da uŋun yo morap ɨbeŋ. Aŋek nak da Piŋkopni egapbo uŋun da monjɨno egɨpjak. +Mani amɨn pasalek duwalɨk pukwaŋ, ae nandaŋ gadat dɨma aŋ, ae aŋpak yokwisi morapmɨ aŋ, ae amɨn dapba kɨmokgoŋ amɨn, ae amɨn yumabi aŋ, ae sot mawomyo aŋek yo tapmɨmɨ toŋ pawɨlgaŋ amɨn, ae kokup kɨdat do gawak yomaŋ amɨn, ae amɨn morap top yoŋ, uŋun iyɨ da kokupmon pɨgɨkdaŋ. Uŋun pakbi ɨdap kɨndap tepmɨni madepsi salfa tɨp da sosoŋ uŋun. Uŋun amɨn kɨmot kosirɨ kɨnda gat aŋ uŋun dakon tamoni.”
Jon da Jerusalem kalugɨ kagɨt
Kɨlɨ aŋelo kɨnda nagon apgut. Aŋelo uŋun aŋelo 7 kabɨ ɨdap madepmon Piŋkop dakon butjap mudosak do amɨn paŋupbal ak dakon yo yokwisi 7 kabɨ tɨmɨkgwit uŋun kabɨkon nani kɨnda. Aŋelo yaŋ nayɨgɨt, “Gak apbɨ Sipsip Monɨŋ dakon mɨŋatni abɨsok pakdɨsak uŋun golɨko.”
10  +Kɨlɨ Telagɨ Wup da butnokon pɨgɨ madepsi tugaŋakwan aŋelo uŋun da nak bedaŋ aŋkɨ ɨleŋ madepsi ae kwensi kɨnda uŋudon nepgut. Aŋkɨ nepmaŋek Piŋkop dakon kokup pap Jerusalem nolɨgɨt. Uŋun koko Piŋkop gat egɨpgumal, da Kwen Kokup yɨpmaŋ dek pɨŋban kagɨm. 11  +Piŋkop dakon tɨlɨmɨ madepni uŋun kokup papmon teŋteŋagɨt. Teŋteŋɨni uŋun ŋwakŋwarɨsi, tɨp yumaŋ nogɨ wukwisi dakon teŋteŋɨni yombem. Uŋun tɨp jaspa yombem da yaŋ teŋteŋagɨt. Uŋun glas yombem gwaljɨgɨ mɨnisi. 12  +Kokup pap yoma nagalni uŋun kwensi. Uŋun yoma kagani 12 kabɨ, ae aŋelo 12 kabɨ uŋun yoma kagakon akgaŋ. Aŋakwa Israel amɨn kabɨ 12 dakon man yoma domon tawit. 13 Nagal uŋun dakon dɨwarɨ gɨldat da wɨsak tetgɨn do yoma kagani kapbɨ tawit. Ae not tetgɨn nani do yoma kagani kapbɨ tawit. Ae saut tetgɨn nani do yoma kagani kapbɨ tawit. Ae nagal uŋun dakon dɨwarɨ gɨldat da pɨgɨsak tetgɨn nani do yoma kagani kapbɨ kɨsi. 14 Kokup pap uŋun dakon nagal tebaisi tosak do kwɨŋɨrɨ tɨp daman 12 kabɨ mibɨlɨkon tawit. Sipsip Monɨŋ dakon yabekbi 12 kabɨ dakon mani uŋun tɨpmon tawit.
15  +Aŋelo gen nayɨgɨt uŋun da kalɨŋ kɨrɨŋ gol baŋ wasaŋbi kɨnda abɨdagɨt. Uŋun naŋ kokup pap gat, ae nagal madepni uŋun gat, ae nagal uŋun dakon yoma kagani tɨlak yop do abɨdagɨt.
16 Kokup pap dakon ɨleŋɨ 4 kabɨ dakon tɨlakni uŋun kaloŋɨ gɨn. Dubagɨni ae madepni uŋun kɨsi arɨpgɨnsi. Aŋelo da kokup pap kalɨŋ kɨrɨŋni naŋ tɨlak yɨpban 2,200 kilomita da arɨp agɨt. Kokup pap dakon ɨleŋɨ 4 kabɨ dakon tɨlakni gat, ae kokup pap dakon kwen nani kɨsi dakon tɨlakni uŋun arɨpgɨnsi. 17 Ae kokup pap dakon nagal kɨsi tɨlak yɨpgut. Yaŋ aban nagal kwen wɨgɨgɨt dakon tɨlakni 65 mita da arɨp agɨt. Tɨlak yopyop uŋun amɨn da tɨlak yopmaŋgaŋ uŋun naŋgɨn aŋelo da nagal dakon tɨlak yopgut.
18  +Kokup pap dakon nagal uŋun tɨp jaspa baŋ wasaŋbi. Aŋek kokup pap uŋun gol jɨmjɨmɨ mɨnisi baŋ wasaŋbi. Kokup pap uŋun dakon gol uŋun glas yombem gwaljɨgɨ mɨnisi. 19 Kokup pap dakon nagal dakon teban tokni uŋun Piŋkop da tɨp yumaŋ nogɨ wukwisi mibɨlɨ mibɨlɨ uŋun baŋ paŋtɨlɨm agɨt. Tɨp 1 tagɨsi nagal mibɨlon tagɨt uŋun tɨp jaspa. Ae tɨp 2 uŋun tɨp pɨli uŋun tɨp sapaia. Ae tɨp 3 uŋun tɨp aget. Ae tɨp 4 uŋun kalɨkalɨgɨ, uŋun tɨp emeral. 20 Ae tɨp 5 uŋun tɨp sadonikis, uŋun gami kwakwagɨ kɨsi. Tɨp 6 uŋun tɨp gɨman konilian. Ae tɨp 7 uŋun kɨloŋkɨloŋɨ, uŋun krisolait. Ae tɨp 8 uŋun tɨp kalɨkalɨgɨ ŋwakŋwarɨ kɨnda uŋun beril. Ae tɨp 9 uŋun tɨp kɨloŋkɨloŋɨ ŋwakŋwarɨ kɨnda uŋun topas. Ae tɨp 10 uŋun tɨp krisopres. Tɨp 11 uŋun tɨp aiasin. Ae tɨp 12 uŋun tɨp gami ŋwakŋwarɨ kɨnda tɨp ametis. 21 Yoma kaga 12 kabɨ uŋun pel 12 kabɨ, uŋun kɨndɨrɨŋ yumaŋ nogɨ wukwisi. Yoma kaloŋ kaloŋ pel madep kaloŋ kaloŋ baŋ wasaŋbi. Kokup dakon kosit pap uŋun gol baŋgɨn wasaŋbi. Gol uŋun gwaljɨgɨ mɨnisi glas yombem.
22 Uŋun kokup papmon Telagɨ Yut Madep kɨnda dɨma taŋban kagɨm. Nido, Amɨn Tagɨ Piŋkop Tapmɨm Ami gat ae Sipsip Monɨŋ gat da iyɨ Telagɨ Yut Madep da yaŋ egɨpgumal. 23  +Uŋun kokup papmon gɨldat gat kanek gat pini mɨni. Nido, Piŋkop dakon tɨlɨmni da kokup pap teŋteŋaŋ ɨmɨsak. Aŋakwan Sipsip Monɨŋ uŋun kokup pap dakon lamni da yaŋ egɨsak. 24  +Amɨn mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ egɨ aŋaŋ kwaŋ da uŋun kokup pap dakon teŋteŋɨkon agɨpdaŋ. Aŋakwa mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ dakon kɨla amɨn madep da yoni tagɨ uŋun yumaŋ nogɨ wukwisi uŋudon paŋopdaŋ. 25  +Uŋun kokup papmon pɨlɨn kɨnda dɨma tokdɨsak, do kokup pap dakon nagal dakon yoma dagok dagogɨ mɨni pɨsokdaŋ. 26 Amɨn mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ egɨ aŋaŋ kwaŋ uŋun yoni tɨlɨmɨ tagɨsi toŋ gat ae man madep ɨmɨm aŋpakni kɨsi tɨmɨgek uŋudon paŋopdaŋ. 27  +Mani pɨlɨn tuk dakon yo gat, ae amɨn aŋpak yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ aŋ gat, ae top yoŋ amɨn uŋun kokup papmon dɨma pɨgɨni. Mɨŋat amɨnyo Sipsip Monɨŋ dakon egɨp egɨp papiakon mani toŋ, uŋun dagɨn uŋun kokup papmon pɨgɨkdaŋ.
+ 21:1 Ais 65.17; 2Pi 3.13 + 21:2 Ais 52.1; 61.10; Ibr 11.16; 12.22; PA 3.12 + 21:3 MS 26.11-12; Esi 37.27; Sek 2.10; 2Ko 6.16 + 21:4 Ais 35.10; 65.19; PA 7.17 + 21:5 2Ko 5.17 + 21:6 Ais 55.1; Jer 2.13; Jn 7.37; PA 1.8,17; 22.17 + 21:7 2Sa 7.14; 1KAG 17.13; Kap 89.26-27 + 21:8 Mt 25.41; PA 20.15; 22.15 + 21:10 Esi 40.2 + 21:11 Ais 60.1-2,19 + 21:12 Esi 48.30-35 + 21:15 Esi 40.3; PA 11.1 + 21:18 Ais 54.11-12 + 21:23 Ais 60.19-20; PA 22.5 + 21:24 Ais 60.3,5 + 21:25 Ais 60.11 + 21:27 Ais 52.1; Esi 44.9; 1Ko 6.9-10