20
Sunduk bɨlak 1 tausen yaŋ dam tebanon egɨpgut
+Kɨlɨ kaŋapbo aŋelo kɨnda Kwen Kokup yɨpmaŋ pɨgɨt. Kɨsirɨkon gapma kɨdagɨ mɨni dakon yoma wɨtdal abɨdagɨt, ae nap teban madepsi kɨnda kɨsi abɨdagɨt. +Uŋun da nugɨm yokwisi madep kalɨpsigwan egɨpgut uŋun abɨdagɨt. Mani kɨnda Koŋ, ae mani kɨnda Sunduk yaŋ yoŋ. Aŋelo da nap teban naŋ wamaŋ aŋteban aban bɨlak 1 tausen egɨpgut. Kɨlɨ aŋelo da maban gapma kɨdagɨ mɨnikon pɨgɨgɨt. Pɨgakwan gapma uŋun dakon yoma sopmaŋek tebaisi aŋteban agɨt. Mɨktɨm amɨn morap arɨpmɨ dɨma paŋkewaljak, yaŋ do agɨt. Uŋun bɨlak 1 tausen mudaŋakwan don yɨpmaŋ dekba bɨsap pɨsɨpmɨsok galaktoknikon egɨpdɨsak.
+Ae kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo pɨndakgɨm. Uŋun tamokon amɨn uŋudon yɨkgwit. Piŋkop da gen kokwin ani do yaŋ mudaŋ yomgut. Ae amɨn uwal da tegɨ mandaŋ dagaŋek dapba kɨmakgwit, uŋun dakon wupni pɨndakgɨm. Kalɨp uŋun amɨn da Piŋkop dakon gen tebaisi abɨdaŋek, Yesu do yaŋ teŋteŋok aŋakwa uwal da dapba kɨmakgwit. Uŋun amɨn joŋ kɨlap yokwisi gat ae wupni wasaŋbi gat do dɨma gawak ɨmgwit, ae uŋun dakon tɨlakni ɨŋamnikon ae kɨsitnikon dɨma tɨmɨkgwit. Uŋun amɨn egɨp egɨp aeni abɨdaŋek Kristo gat kɨla amɨn madep egakwa bɨlak 1 tausen agɨt. Uŋun wasok wasok amɨn kɨmoron da pɨdoŋ amɨn. (Amɨn dɨwarɨ kɨmakgwit uŋun bɨsapmon egɨp egɨp dɨma abɨdawit. Uŋun bɨlak 1 tausen mudaŋakwan don egɨp egɨp abɨdokdaŋ.) +Amɨn uŋun wasok wasoksi aeni pɨdoni amɨn uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani. Piŋkop da uŋun amɨn iyɨ do manjɨgɨt, do kosirɨ kɨnda gat arɨpmɨ dɨma kɨmotdaŋ. Uŋun Piŋkop ae Kristo dakon mukwa sogok amɨn egek Kristo gat bɨlak 1 tausen kɨla amɨn madep egɨpdaŋ.
Sunduk tasɨk tagɨt
Bɨlak 1 tausen uŋun mudaŋakwan, gapma kɨdagɨ mɨni dakon yoma wɨtdalakwa Sunduk dam tebani yɨpmaŋ abɨgɨkdɨsak. +Uŋun waŋga abɨgek mɨŋat amɨnyo mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun paŋkewaldɨsak. Uŋun amɨn kabɨ mani Gok ae Megok yaŋ yoŋ. Sunduk da emat ani do paŋmuwutdɨsak. Emat amɨn kabɨni dakon tɨlakni uŋun tap kɨdɨpmɨŋon nɨman toŋ yombem morapmɨsi. +Uŋun mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ da apgwit. Abɨŋ Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨ gat ae kokup pap Piŋkop da si galak taŋ ɨmɨsak uŋun gat aŋgwasɨwit. Mani Kwen Kokup da kɨndap da pɨŋ emat amɨn uŋun soŋ yoban mɨni awit. 10  +Sunduk da amɨn paŋkewalgɨt, do Piŋkop da Sunduk maban gapma madep tɨp salfa tepmɨsi sosoŋ uŋudon pɨgɨgɨt. Joŋ kɨlap yokwisi gat ae kombɨ amɨn toptopmɨ gat uŋun bamot uŋun gapmakon kɨlɨ egɨpgumal. Uŋun amɨn kapbɨ kalbi ae gɨldarɨ tepmɨ madepsi bɨsap mudok mudogɨ mɨni paŋegɨpdaŋ teban.
Gen pi madepsi noman tagɨt
11 Uŋun da kwenon kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo madep kwakwagɨ kɨnda taŋban kagɨm. Ae uŋun tamokon amɨn kɨnda yɨkban kagɨm. Aŋakwan mɨktɨm gat ae kundu gat yɨpmaŋ dek kɨgɨmal. Ae saŋbeŋek dɨma tagɨmal. 12  +Amɨn kɨmakbi pɨndakgɨm. Uŋun amɨn mani toŋ, ae mani mɨni, uŋun kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamokon noman akgwit. Kɨlɨ aŋelo da papia dɨ kwɨnɨkgwit. Ae papia kɨnda kɨsi kwɨnɨkgwit, uŋun egɨp egɨp dakon papia. Aŋakwan Piŋkop da uŋun papiakon gen tawit uŋun pɨndagek amɨn kɨmakgwit uŋun dakon aŋpak kalɨp awit uŋun kokwin agɨt. 13  +Ae amɨn kalɨp tap ɨdapgwan kɨmakgwit uŋun kɨsi Piŋkopmon kwa aŋpak morap kalɨp awit uŋun kokwin agɨt. Ae kɨmot gat ae Amɨn Kɨmakba Yopbi Tamo uŋun bamot yum pɨndagakwal amɨn kɨmakgwit uŋun Piŋkopmon kwa amɨn kaloŋ kaloŋ da aŋpak kalɨp awit uŋun pɨndagek kokwin agɨt. 14 Kɨlɨ kɨmot gat ae Amɨn Kɨmakba Yopbi Tamo uŋun maban pakbi ɨdap kɨndap sosok uŋudon pɨgɨgɨmal. Pakbi ɨdap uŋun kɨndap sosok uŋun amɨn kosirɨ kɨnda gat kɨmokgoŋ dakon tamoni. 15 Amɨn morap mani egɨp egɨp papiakon dɨma toŋ uŋun kɨsi maba pakbi ɨdap kɨndap sosok uŋudon pɨgɨwit.
Piŋkop da yo morap paŋkaluk akdɨsak
(Kɨlapmɨ 21–22)
+ 20:1 PA 9.1 + 20:2 WW 3.1; PA 12.9 + 20:4 Dan 7.9,22,27; 1Ko 6.2; PA 13.17 + 20:6 PA 1.6 + 20:8 Esi 38.2,9,15-16 + 20:9 2KA 1.10 + 20:10 Kap 11.6; PA 19.20; 21.8 + 20:12 Dan 7.9-10; Mt 25.31-46; Ya 17.31; 2Ko 5.10; PA 13.8 + 20:13 Ro 2.6; 1Pi 1.17; PA 2.23; 22.12