19
Amɨn da Babilon tasɨk tagɨt uŋun do kɨsɨk kɨsɨk awit
Ae uŋun da kwenon, amɨn morapmɨ Kwen Kokup egek madepsi yaŋ tɨdoŋ dakon wuwɨk yombem nandagɨm. Yaŋ tɨdaŋek yaŋ yawit, “Piŋkop aŋkɨsino! Nin dakon Piŋkop uŋun dagɨn nin yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt. Uŋun man madepni toŋ ae tapmɨmni toŋ. +Asisi, Piŋkop gen kokwini uŋun wagɨl bamɨsi ae kɨlegɨsi gɨn asak. Yumabi mɨŋat madep uŋun da mɨktɨm amɨn morap gat yumabi aŋpak aŋek paŋupbal agɨt. Yaŋ agɨt do Piŋkop da kobogɨ yokwisi ɨmɨsak. Mɨŋat uŋun Piŋkop dakon pi monjɨ dapban kɨmakgwit, do kobogɨ ɨmɨsak.”
Ae yaŋ tɨdaŋek yawit, “Piŋkop aŋkɨsino! Kɨndap da uŋun kokup pap sogɨt dakon mukwani dagok dagogɨ mɨni wɨgɨsak!” Kɨla amɨn 24 kabɨ gat, ae yo 4 kabɨ egɨp egɨpmɨ toŋ ŋwakbeŋ aŋek Piŋkop kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamonikon yɨgakwan gawak ɨmgwit. Aŋek yaŋ yawit, “Uŋun asi. Piŋkop aŋkɨsino!” Ae Piŋkop dakon kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamokon da amɨn kɨnda da yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨt, “Piŋkop dakon pi monjɨ, Piŋkop do pasalek ekwaŋ amɨn, ji amɨn mani mɨni ae mani toŋ, ji Piŋkop aŋkɨsini!”
Sipsip Monɨŋ mɨŋat paŋakwan jap noknok madep awit
+Ae amɨn morapmɨsi da yaŋ, gen yaŋba nandagɨm. Wuwɨkni uŋun pakbi madepsi pokdok uŋun dakon wuwɨk yombem. Ae uŋun kɨrɨrɨŋ da yaŋ madepsi yawit. Uŋun da yaŋ tɨdaŋek yaŋ yawit, “Piŋkop aŋkɨsino! Amɨn Tagɨnin Piŋkop Tapmɨm Ami kɨla amɨn madep egek pini asak. +Kɨlɨ Sipsip Monɨŋ da mɨŋat pakdɨsak dakon bɨsap kɨlɨ noman tosok, ae mɨŋat iyɨ kɨlɨ tagap tak da egɨsak, do butnin tagɨsi aŋakwa kɨsɨk kɨsɨk madepsi aŋek mani yaŋ aŋkɨsineŋ. Piŋkop da ɨmal kwakwagɨsi tagɨsi, teŋteŋɨni madepsi, ae gwaljɨgɨ mɨni uŋun mɨŋat do ɨmgut.” (Uŋun ɨmal kwakwagɨsi ae tagɨsi uŋun Piŋkop dakon amɨn da aŋpak kɨlegɨsi awit dakon tɨlak asak.)
+Ae aŋelo da yaŋ nayɨgɨt, “Gen yaŋ mandaki: ‘Amɨn uŋun Piŋkop da Sipsip Monɨŋ da mɨŋat pakdɨsak da soŋnok madepmon kɨni do yaŋ yomɨsak uŋun amɨn kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.’ ” Ae saŋbeŋek yaŋ nayɨgɨt, “Gen on Piŋkop dakon gen bamɨsi.” 10  +Kɨlɨ nak aŋelo dakon kandap da kapmatjok ŋwakbeŋ aŋek gawak ɨm do agɨm. Mani yaŋ nayɨgɨt, “Yaŋ dɨma abi! Gak gat ae not kabɨgo gat da Yesu da gen yaŋ teŋteŋagɨt uŋun nandaŋ gadaŋ amɨn kabɨ, ji da Piŋkop oman aŋɨmaŋ, uŋudeŋ gɨn nak kɨsi oman amɨni gɨn, do Piŋkop naŋ gawak ɨbi. Nin nandamaŋ, Yesu Kristo da gen yaŋ teŋteŋagɨt, uŋun dagɨn amɨn paŋtagap aban kombɨ gen yoŋ.”
Jon da amɨn kɨnda os kwakwagɨkon yɨkban kagɨt
11  +Nak kaŋapbo Kwen Kokup wɨtdal kɨgɨt. Aŋakwan os kwakwagɨ kɨnda akban kagɨm. Uŋun oskon amɨn kɨnda yɨkgɨt, mani uŋun yaŋ: Pini Do Butdasi Nandaŋek Aŋegɨsak Amɨn, ae Aŋpak Bamɨsi Asak Amɨn. Gen kokwin pi asak, ae emat asak, uŋun aŋpakni kɨlegɨsi naŋ yolek asak. 12  +Dabɨlni uŋun kɨndap dakon mɨleŋ asɨp yombem, ae busuŋɨkon kɨla amɨn madep dakon pelɨt morapmɨ taŋ ɨmgwit. Gɨptɨmɨkon man kɨnda mandawit. Iyɨ gɨn kaloŋ da man uŋun nandɨsak, amɨn dɨwarɨ dɨma nandaŋ. 13  +Ɨmal dubak pagɨt uŋun yawi madepsikon aŋbɨm abi naŋ pagɨt. Mani uŋun Piŋkop Dakon Gen. 14 Kwen Kokup dakon emat amɨn uŋun osni kwakwagɨ uŋudon yɨgek yol aŋaŋ kɨwit. Ɨmal kwakwagɨsi gwaljɨgɨ mɨnisi baŋ pawit. 15  +Emat agak sɨba geni tepmɨsi kɨnda, gen kaganigwan da wɨgɨt. Uŋun emat agak sɨba naŋ amɨn kabi morap mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ egɨ aŋaŋ kwaŋ uŋun pabɨŋ yopdɨsak.
“Ain kɨrɨŋ naŋ abɨdaŋek amɨn kabɨ morap kɨlani tebaisi akdɨsak.”
Yaŋ aŋek wain sop pɨŋtɨl tɨp gapmakon wain sop bamaŋ tɨldɨsak. Uŋun Piŋkop Tapmɨm Ami dakon butjapni dakon tɨlak asak. 16  +Ɨmal dubaknikon, ae suŋɨlɨkon man yaŋ mandabi: “Kɨla Amɨn Madep Dakon Kɨla Amɨn Madepni, ae Amɨn Tagɨ Dakon Amɨn Tagɨni.”
17  +Ae gɨldaron aŋelo kɨnda akban kagɨm. Uŋun da mɨnam kwen binap akwaŋ do yaŋ tɨdaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji Piŋkop dakon jap noknok madep do abɨŋ muwutni. 18 Aŋek kɨla amɨn madep dakon gɨptɨm tɨmni noni, ae emat amɨn dakon mibɨltok amɨni dakon gɨptɨm tɨmni noni, ae amɨn tebai dakon gɨptɨm tɨm, ae os gat ae amɨn os kwenon yɨkgaŋ amɨn dakon gɨptɨm tɨm, ae amɨn morap kɨsi dakon gɨptɨm tɨmni noni: oman dɨma ekwaŋ amɨn, ae oman amɨn, ae amɨn mani mɨni, ae amɨn mani toŋ kɨsi dakon gɨptɨm tɨm noni.”
19 Ae joŋ kɨlap yokwisi gat, ae mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ dakon kɨla amɨn madepni gat ae emat amɨni gat da abɨŋ muwukgwit. Uŋun amɨn uŋun oskon yɨkgɨt gat ae emat amɨni gat emat wam do aŋek muwukgwit. 20  +Mani joŋ kɨlap yokwisi uŋun gat ae kombɨ amɨn toptopmɨ gat tɨmɨkgwit. Kombɨ amɨn toptopmɨ uŋun joŋ kɨlap yokwisi da dabɨlon wasok tapmɨmɨ toŋ morapmɨ aŋek amɨn paŋkewalban tɨlakni abɨdawit, ae wupni wasaŋbi do gawak ɨmgwit. Joŋ kɨlap yokwisi gat kombɨ amɨn toptopmɨ gat dɨma kɨmagek egakwal gapma madep tɨp salfa uŋungwan tugawit da sosok uŋungwan maba pɨgɨgɨmal. 21 Aŋakwa amɨn uŋun oskon yɨkgɨt, uŋun da emat agak sɨba gen kaganikon tagɨt uŋun naŋ joŋ kɨlap yokwisi dakon emat amɨni kɨsi morap dapban kɨmakgwit. Aŋakwan mɨnam morap da uŋun emat amɨn dakon gɨptɨmni naŋek burɨ tugawit.
+ 19:2 GT 32.43; PA 6.10 + 19:6 PA 14.2 + 19:7 Ais 61.10; PA 21.2 + 19:9 Mt 22.2 + 19:10 Ya 10.25-26; PA 22.8-9 + 19:11 Kap 96.13; Ais 11.4; PA 1.5; 6.2 + 19:12 Dan 10.6; PA 1.14; 2.17 + 19:13 Ais 63.1-3; Jn 1.1,14 + 19:15 Kap 2.9; PA 1.16; 14.20 + 19:16 PA 17.14 + 19:17 Esi 39.17-20 + 19:20 PA 13.12-17; 20.10