18
Babilon kɨlɨ tasɨk tagɨt
Uŋun da kwenon kaŋapbo aŋelo kɨnda gat Kwen Kokup yɨpmaŋ pɨgɨt. Uŋun man bini toŋ, ae tɨlɨmni tagɨsi do aŋek mɨktɨm madepsi teŋteŋagɨt. 2-3  +Tebaisi yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨt, “Mɨktɨm morap dakon amɨn Babilon gat yumabi morapmɨ awit. Uŋun dakon waini tebaisi baŋ yaŋ nawit. Ae mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ dakon kɨla amɨn madepni gat kɨsi yumabi uŋun gat awit. Babilon amɨn uŋun yoni morapmɨ ae yaworɨsi egek kɨsɨk kɨsɨk egɨpgwit, do mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ moneŋ ɨlɨt pi aŋ amɨn uŋun yoni morapmɨ amɨn dagawit. Aŋpak yokwisi uŋun agɨt do kokup pap madep Babilon uŋun kɨlɨ tasɨk tak! Uŋun kɨlɨ tasɨk tak! Uŋun abɨsok koŋ da egɨpni dakon tamo dagak. Koŋ yokwisi gat, ae mɨnam ɨŋani yokwisi mibɨlɨ mibɨlɨ gat kɨsi uŋudon ekwaŋ.”
+Ae Kwen Kokupgwan da amɨn kɨnda da yaŋ yagɨt, “Mɨŋat amɨn kabɨno, ji kokup pap uŋun yɨpmaŋek abɨgɨni. Aŋpak yokwi asak, do uŋun gat agek yokwi dɨ abam. Ae yokwi agɨt dakon kobogɨ tɨmɨtdɨsak, do jiyo kɨsi dɨ tɨmɨkbam. +Yokwini paŋabɨŋ kakwaŋakwan Kwen Kokup da tɨlagon wɨgɨgɨt. Piŋkop da yokwi morapni agɨt uŋun pakyaŋsi nandaŋ kɨmokdok. +Ji uŋun yumabi mɨŋat da amɨn do aŋpak yokwisi niaŋ aŋyomgut, uŋun aŋpak yaŋ gɨn aŋ ɨmni. Uŋun da pakbi teban tebaisi kapmon wasagɨt. +Uŋun iyɨ dakon man awɨgek yumabi mibɨlɨ mibɨlɨ agɨt. Do yokwi morapmɨ uŋun agɨt, uŋun da arɨpmonsi tepmɨ madepsi ɨmɨŋakwa kunam morapmɨsi tatjak. Uŋun iyɨ dakon man awɨgek yaŋ yosok, ‘Nak mɨŋat madep egɨsat, do mɨŋat madep da yɨtyɨt tamo madepmon nak uŋudon yɨkdat. Nak mɨŋat sakwabat da yaŋ ɨsal dɨma egɨsat. Jɨgɨ abɨsok dɨma altaŋ namni aŋakwa kunam arɨpmɨ dɨma takgeŋ. Arɨpmɨ dɨmasi.’
+ “Yaŋ yosok, do yo yokwisi mibɨlɨ mibɨlɨ gɨldat kaloŋgɨn altaŋ ɨmdaŋ. Sot yokwisi noman tokdaŋ, ae amɨn morapmɨ kunam tatdaŋ, ae jap do madepsi akdaŋ. Aŋakwa kɨndap da Babilon soŋban pasɨldɨsak. Piŋkop Amɨn Tagɨ, uŋun tapmɨmni madepsi, uŋun da Babilon dakon aŋpak kɨlɨ kokwinɨkgɨt, do si tasɨk tosak do yagɨt.
+ “Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ dakon kɨla amɨn madep uŋun gat yumabi awit, ae yaworɨsi ae kɨsɨk kɨsɨksi egɨpgwit, do kokup pap uŋun sosak dakon mukwani pɨdaŋban koni bɨsapmon bupmɨ kunam yo aŋek but yokwisi aŋek egɨpdaŋ. 10 Kaŋba tepmɨ yokwisi uŋun paban kaŋek, madepsi pasoldaŋ. Aŋek dubagɨkon da agek yaŋ yokdaŋ, ‘Bupmɨ, bupmɨsi, Babilon gak. Gak madepsi, ae kokup pap tebaisi! Bɨsap awa kaloŋɨ dogɨn yokwi agɨl dakon kobogɨ yo yokwisi kɨlɨ noman taŋ gamɨk!’
11  + “Amɨn da saŋbeŋek yo kabɨni dɨma yumdaŋ, do moneŋ ɨlɨt ɨlɨt amɨn mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun da Babilon do nandaŋek bupmɨ kunam yo aŋek but yokwisi aŋek egɨpdaŋ. 12  +Yumaŋ nok dakon yoni uŋun gol, silwa, ae tɨp tomni wukwisi, ae kɨndɨrɨŋ tomni wukwisi, ae ɨmal kwakwagɨ tagɨsi, ae ɨmal gami mibɨlɨ mibɨlɨ, ae sɨlka ɨmal, ae kɨndap kɨbaŋɨ tagɨsi morap kɨsi, ae elepan jom baŋ yo mibɨlɨ mibɨlɨ wasawit kɨsi, ae yo mibɨlɨ mibɨlɨ kɨndap tomni wukwisi baŋ wasawit gat, ae ain kɨnda mani bras, ae ain gat, ae tɨp tɨlakni mibɨlɨ mibɨlɨ yaŋ. 13 Ae yomaŋ nok dakon yoni dɨwarɨ kɨsi taŋ yomgwit, uŋun sinamon, ae jap paŋgalak ak yo mibɨlɨ mibɨlɨ, ae mukwa kɨbaŋɨ tagɨsi sogok dakon yo, ae bɨt nelak kɨbaŋɨ tagɨsi mibɨlɨ mibɨlɨ, ae wain, ae olip dakon nelagɨ, ae plaua tagɨsi gat, ae wit. Ae bulmakau, ae sipsip, ae os, ae oskon da amɨn pawɨl tamo, ae oman monjɨ kɨsi. Uŋun yo morap amɨn dɨ da saŋbeŋek yumyumɨ mɨni. 14 Moneŋ ɨlɨt ɨlɨt amɨn uŋun da yaŋ yokdaŋ, ‘Yo tagɨsi morap uŋun butgo dasi tɨmɨkgeŋ yaŋ nandagɨl, uŋun yo morap gak da dubagɨsikon toŋ. Yo tagɨsi morapgo yumaŋ nogɨ wukwisi gat, ae tɨlɨmgo tagɨ tagɨ morapgo uŋun kɨsisi pasɨl mudaŋ. Ae saŋbeŋek dɨma pɨndatdɨsal.’
15  + “Ae amɨn moneŋ ɨlɨt pi uŋun yo morap baŋ awit, aŋek uŋun kokup papmon moneŋ morapmɨsi tɨmɨkgwit, uŋun amɨn da kokup pap uŋun da tepmɨ yokwisi pakdɨsak uŋun kaŋek madepsi pasoldaŋ. Aŋek dubagɨsikon da agek kunam bupmɨyo aŋek but yokwisi egɨpdaŋ. 16  +Aŋek yaŋ yokdaŋ, ‘Kokup pap madep, wagɨl bupmɨsi! Kalɨp ɨmal kwakwagɨ tagɨsi, ae ɨmal gami mibɨlɨ mibɨlɨ baŋ pagɨl. Yaŋ aŋek gɨptɨmgo gol, ae tɨp kɨldani tagɨsi, ae kɨndɨrɨŋ yumaŋ nogɨ wukwisi baŋ paŋtɨlɨm agɨl. 17  +Bɨsap awa kaloŋɨ dogɨn moneŋ morap uŋun gat ae tɨlɨm gat uŋun wagɨl tasɨk taŋ mudaŋ.’
“Tap wakga pawɨlgaŋ amɨn morap gat, ae tap wakgakon da mɨktɨm ŋwakŋwarɨkon kwaŋ amɨn morap gat, ae tap wakgakon pi aŋ amɨn morap gat, ae amɨn morap tap ɨdapmon moneŋ ɨlɨt pi aŋ amɨn, uŋun kɨsi Babilon da dubagɨkon agek 18  +kɨndap soŋ ɨmjak dakon mukwa kaŋek, yaŋsi yaŋ tɨdokdaŋ, ‘Kokup pap madepsi oden kɨnda dɨmasi tagɨt.’ 19 Yaŋ yaŋek mɨktɨmon kɨmbabaŋ tɨmɨk busuŋnikon maba wugakwa, bupmɨ kunam yo aŋek but yokwisi aŋek egɨpdaŋ. Yaŋ aŋek yaŋ tɨdaŋek yaŋ yokdaŋ, ‘Kokup pap madep awa, bupmɨsi! Tap wakga dakon ami morap tap ɨdapmon akwaŋ uŋun kokup pap dakon moneŋ morapni baŋ tɨmɨgek yoni morapmɨ amɨn dagawit. Bupmɨsi! Bɨsap awa kaloŋɨ dogɨn uŋun kokup pap wagɨlsi tasɨk tosok!’
20  + “Kwen Kokup gat, ae Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨ gat, ae yabekbi kabɨ gat, ae kombɨ amɨn kabɨ gat, ji kɨsi uŋun kokup papmon abɨsok yo noman tosok uŋun do kɨsɨk kɨsɨk ani. Piŋkop da uŋun kokup pap da jikon aŋpak yokwi aŋdamgut uŋun kokwinɨgek uŋun dakon kobogɨ ɨmɨsak.”
21  +Gen uŋun yaŋ mudaŋakwan aŋelo tapmɨmɨ toŋ kɨnda da tɨp madep kɨnda abɨdagɨt. Tɨp uŋun wit mɨsɨŋɨkgaŋ dakon tɨp dakon tɨlak, madepsi. Tɨp uŋun aŋenak maban tap kaga pɨgɨgɨt. Maban pɨgakwan yaŋ yagɨt, “On asat yaŋ gɨn uŋun kokup pap madep Babilon abɨdaŋ tebaisi maba pɨgɨkdɨsak. Maba pɨgakwan amɨn da ae saŋbeŋek dɨma kokdaŋ. 22  +Do Babilon gagon gita dakon gen, bo kɨnam kɨrɨŋ dakon gen, bo kweŋ, ae saŋbeŋek gak da nagalgwan dɨmasi yokdaŋ. Ae kɨsit kɨlda amɨn pi mibɨlɨ mibɨlɨ aŋ uŋun saŋbeŋek gagon dɨma egɨpdaŋ. Ae tɨp madep da wit mɨsɨŋɨkgaŋ dakon wuwɨgɨ gagon saŋbeŋek dɨma tosak. 23  +Ae lam dakon teŋteŋɨ ae saŋbeŋek dɨma teŋteŋaŋ gamjak. Ae mɨŋat eyo aŋek soŋnok aŋ dakon wuwɨgɨ gakgwan ae saŋbeŋek dɨma noman tokdaŋ. Kalɨp moneŋ ɨlɨt amɨngo mɨktɨm amɨn morap da dabɨlon wukwisi da egɨpgwit. Gak amɨn paŋkɨlɨt wasok mibɨlɨ mibɨlɨ aŋek mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ dakon amɨn top paŋkewalgɨl.”
24  +Piŋkop da kaŋban uŋun kokup pap da kombɨ amɨni dapgut ae mɨŋat amɨn kabɨni dapgut dakon gulusuŋni madepsi taŋ ɨmɨsak. Ae mɨktɨmon mɨŋat amɨnyo uwal da dapba kɨmakgwit, uŋun dakon gulusuŋni kɨsi Babilon dogɨn tosok.
+ 18:2-3 Ais 13.21; 34.11-14; Jer 50.39; PA 14.8 + 18:4 Ais 48.20; Jer 50.8; 51.6,45; 2Ko 6.17 + 18:5 WW 18.20-21; Jer 51.9 + 18:6 Kap 137.8; Jer 50.15,29; 2Tes 1.6 + 18:7 Ais 47.7-9 + 18:8 PA 17.16 + 18:9 Esi 26.17; 27.30-35 + 18:11 Esi 27.36 + 18:12 Esi 27.12-13,22 + 18:15 Esi 27.31,36 + 18:16 PA 17.4 + 18:17 Ais 23.14; Esi 27.27-29 + 18:18 Esi 27.32 + 18:20 GT 32.43; Ais 44.23; Jer 51.48 + 18:21 Jer 51.63-64; Esi 26.21 + 18:22 Ais 24.8; Esi 26.13 + 18:23 Jer 7.34; 16.9; 25.10 + 18:24 Jer 51.49; PA 17.6