17
Yumabi mɨŋat madep tomni yokwisi tɨmɨkgɨt
+Uŋun aŋelo 7 kabɨ ɨdap madep 7 kabɨ tɨmɨkgwit kabɨkon da kɨnda da abɨŋ yaŋ nayɨgɨt, “Gak apbɨ yumabi mɨŋat pakbi madep madep da kapmatjok yɨkdak, ni tomni yokwi baŋ tɨmɨtdɨsak uŋun golɨko. +Mɨktɨm dakon kɨla amɨn madepni uŋun mɨŋat gat yumabi morapmɨ awit. Ae mɨktɨm amɨn morapmɨ kɨsi mɨŋat uŋun gat yumabi awit uŋun but upbal aŋek pakbi teban noknok amɨn yombem awit.”
+Kɨlɨ Telagɨ Wup da butnokon pɨgɨ madepsi tugaŋakwan aŋelo uŋun da nak aŋaŋ mɨktɨm amɨn dɨma ekwaŋ tɨmon aŋkɨ nepgut. Uŋudon mɨŋat kɨnda joŋ kɨlap yokwisi gami kɨnda da kwenon yɨkban kagɨm. Uŋun joŋ kɨlap yokwisi da kwenon man morapmɨsi tawit. Uŋun man morap uŋun Piŋkop do manji gen mibɨlɨ mibɨlɨ tawit. Joŋ kɨlap yokwisi uŋun busuŋni 7 kabɨ, ae jomɨ 10 kabɨ yaŋ busuŋɨkon kwawit. +Mɨŋat uŋun ɨmal pagɨt uŋun gami ae pɨli yombem baŋ pagɨt. Tɨlɨmni gol baŋ wasaŋbi mibɨlɨ mibɨlɨ, ae tɨlɨm tɨp kɨldani tagɨsi baŋ wasaŋbi, ae kɨndɨrɨŋ yomaŋ nogɨ wukwisi baŋ wasaŋbi baŋ pagɨt. Kɨsirɨkon kap gol baŋ wasaŋbi kɨnda naŋ abɨdagɨt. Piŋkop da dabɨlon aŋpak ɨŋan ɨŋani agɨt gat, ae yumabi agɨt dakon garak gat, uŋun kɨsisi uŋun kapmon tugaŋ tawit. Mɨŋat uŋun ɨŋamnikon mani mandawit. Mani uŋun tɨlak gen yombem kɨnda. Mani uŋun yaŋ: “Kokup Pap Madep Babilon, uŋun Yumabi Mɨŋat Morap gat, ae Aŋpak Yokwisi Mɨktɨmon Tosok uŋun dakon Meŋi.” +Uŋun mɨŋat da Piŋkop dakon telagɨ amɨn kabɨ, Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek mani yaŋ teŋteŋawit amɨn dapban kɨmakgwit. Uŋun mɨŋat kaŋapbo amɨn uŋun dakon yawini naŋek but upbal amɨn yombem agɨt. Uŋun kaŋ wɨrɨpdagek but morap nandagɨm.
+Kɨlɨ aŋelo da yaŋ nayɨgɨt, “Gak nido wurɨpdakdal? Mɨŋat joŋ kɨlap yokwisi busuŋni 7 kabɨ ae jomɨ 10 kabɨ uŋun da kwenon yɨkban kwamal, uŋun bamot dakon mibɨlɨ pasɨlɨ tosok, mani nak uŋun do golɨkdɨsat. +Joŋ kɨlap yokwisi kagɨl, uŋun kalɨpsigwan egɨpgut, mani abɨsok ae dɨma egɨsak. Mani gapma kɨdagɨ mɨni yɨpmaŋek kwen wɨkdɨsak. Wɨŋek Piŋkop da aŋakban wagɨl pasɨldɨsak. Mɨktɨm amɨn, Piŋkop da mɨktɨm dɨma wasagɨt bɨsapmon amɨn morap egɨp egɨp papiakon mani dɨma mandagɨt amɨn kabɨ, uŋun da joŋ kɨlap yokwisi kaŋek wurɨpdatdaŋ. Nido, kalɨp egɨpgut, ae abɨsok dɨma egɨsak, ae don noman tokdɨsak.
“Amɨn nandak nandakni tagɨsi da yo uŋun do tagɨ nandaba pɨsokdɨsak. Busuŋ 7 kabɨ uŋun ɨleŋ 7 kabɨ dakon tɨlak asak. Ɨleŋ 7 kabɨkon mɨŋat uŋudon yɨkdak. 10 Ae busuŋ 7 kabɨ uŋun kɨla amɨn madep 7 kabɨ dakon tɨlak kɨsi asak. Kɨla amɨn madep 5 uŋun kɨlɨ kɨmakgwit, ae kɨnda abɨsok egɨsak, ae kɨnda don noman tokdɨsak. Noman tosak bɨsapmon bɨsap pɨsɨpmɨsok egɨpdɨsak. 11 Joŋ kɨlap yokwisi uŋun kalɨp egɨpgut da abɨsok dɨma egɨsak, uŋun kɨla amɨn madep uŋun 8. Mani kɨla amɨn madep 8 uŋun 7 kabɨ da kabɨkon nani. Uŋun wagɨl pasɨldɨsak.
12  + “Ae jom 10 kabɨ uŋun joŋ kɨlap yokwisi da kwenon kwawit, uŋun kɨla amɨn madep 10 kabɨ dakon tɨlak asak. Uŋun kɨla amɨn madep dɨma noman taŋ. Mani joŋ kɨlap yokwisi uŋun gat yaŋ dagok kaloŋɨ paŋek kɨla amɨn madep pini uŋun 1 awa da tɨlak gɨn akdaŋ. 13 Kɨla amɨn madep uŋun nandak nandakni kaloŋɨ dagɨn tokdɨsak. Aŋek kɨla amɨn pi asak do tapmɨmni gat ae yaŋ dagokni gat uŋun joŋ kɨlap yokwisi dogɨn ɨmdaŋ. 14 Yaŋ aba Sipsip Monɨŋ gat emat wamdaŋ. Wamaŋek Sipsip Monɨŋ da wagɨlsi pabɨŋ yopdɨsak, nido, uŋun amɨn tagɨ morap dakon Amɨn Tagɨni, ae kɨla amɨn madep morap dakon Kɨla Amɨn Madepni. Uŋun dakon amɨn kabɨni uŋun iyɨ yaŋ yomgut aŋek iyɨ do manjɨŋ yopgut da geni tagɨsi guramɨkgaŋ. Uŋun amɨn kabɨ gat Sipsip Monɨŋ gat da emaron teban tokdaŋ.”
15 Aŋelo da saŋbeŋek yaŋ nayɨgɨt, “Pakbi madep uŋun kaŋaki yumabi mɨŋat uŋun da kapmatjok yɨkban kal, uŋun amɨn mibɨlɨ mibɨlɨ morap gat, ae gɨptɨm mibɨlɨ mibɨlɨ gat, ae gen mibɨlɨ mibɨlɨ morap gat, ae amɨn kabi morap egɨ aŋaŋ kwaŋ uŋun dakon tɨlak asak. 16  +Jom 10 kabɨ uŋun pɨndal, uŋun jom gat ae joŋ kɨlap yokwisi gat da uŋun yumabi mɨŋat do nandaba yokwi tok aŋɨmdaŋ. Uŋun obɨsi aŋtasɨk aŋek ɨmalni kɨsisi wɨrɨrɨkba molaŋ atdɨsak. Yaŋ aŋek gɨptɨmni dakon sabamni naŋek kɨndapmon wagɨl sokdaŋ. 17 Piŋkop da iyɨ kɨla amɨn madep 10 kabɨ uŋun do nandak nandak yomdɨsak. Yoban yo morap noman toni do kɨlɨ nandagɨt, uŋun noman tokdaŋ. Uŋun but kaloŋ aŋek kɨla amɨn madep tapmɨm pawit uŋun tapmɨm kɨsi joŋ kɨlap yokwisi dogɨn ɨmdaŋ. Yaŋ aŋakwa wɨgɨ Piŋkop da yo morap altaŋ mudoni do yagɨt uŋun altaŋ mudokdaŋ. 18 Mɨŋat uŋun kal, kokup pap madep uŋun kɨla amɨn madep morap mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ egɨ aŋaŋ kwaŋ uŋun da kɨlani asak dakon tɨlak asak.”
+ 17:1 Jer 51.12-13 + 17:2 Ais 23.17; Jer 51.7; PA 14.8 + 17:3 PA 13.1 + 17:4 Jer 51.7; PA 18.16 + 17:6 PA 18.24; 19.2 + 17:7 PA 13.1 + 17:8 Dan 12.1; PA 11.7; 13.7 + 17:12 Dan 7.7,24 + 17:16 PA 18.8