16
Ɨdap madep 7 kabɨ Piŋkop dakon butjapni toŋ uŋun tagalgwit
Nandaŋapbo Piŋkop da Telagɨ Yut Madepgwan tek madepsi kɨnda nandagɨm. Uŋun aŋelo 7 kabɨ tebai yaŋ tɨdaŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji Piŋkop dakon butjap uŋun ɨdap madep 7 kabɨkon toŋ uŋun pabɨdaŋ paŋkɨ mɨktɨmon tagalni.”
+Yoyɨŋban aŋelo mibɨltogɨ da ɨdap madepni mɨktɨmon tagalgɨt. Yaŋ aŋakwan wuda teban yokwisi tepmɨni madepsi mibɨlɨ mibɨlɨ amɨn joŋ kɨlap yokwisi dakon tɨlakni taŋ yomgwit, ae wupni wasaŋbi do gawak ɨmgwit, uŋun da gɨptɨm tɨmon yɨkgwit.
+Ae aŋelo 2 ɨdap madepni tap ɨdapmon tagalgɨt. Tagalban tap ɨdap amɨn kɨlɨ kɨmakbi dakon yawi yombem agɨt. Aŋakwan tap kagagwan yo morap egɨp egɨpmɨ toŋ uŋun kɨmakgwit.
Ae aŋelo 3 ɨdap madepni pakbi madep ae pakbi dabɨl da kwenon tagalgɨt. Tagalban pakbi morap kɨsi yawi dagawit. Aŋakwan nandaŋapbo aŋelo pakbi kɨla agɨt uŋun da yaŋ yagɨt, “Piŋkop, Telagɨ Amɨn, gak abɨsok egɨsal, ae kalɨpsigwan egɨpgul. Aŋpakgo wagɨl kɨlegɨsi, do kokwin kɨlegɨsi aŋek yo yokwisi altaŋ yomni do yagɨl. Uŋun amɨn kabɨ da kombɨ amɨngo gat, ae mɨŋat amɨn kabɨgo gat dapmaŋakwa yawini tayɨŋɨgɨwit. Yokwi uŋun awit do gak da yawi koleŋ yobɨ noŋ. Yokwi awit dakon kobogɨ tagɨ tɨmɨkgaŋ.” +Ae nandaŋapbo altakon da amɨn kɨnda da yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨt, “Amɨn Tagɨ Piŋkop Tapmɨm Ami, gak da amɨn gen pikon aŋpakni kokwin aŋ yomɨsal. Asisi, gen pikon yopyopgo uŋun wagɨl bamɨsi ae kɨlegɨsi gɨn asal.”
Kɨlɨ aŋelo 4 da ɨdap madepni gɨldaron tagalgɨt. Tagalakwan Piŋkop da gɨldat do tapmɨm ɨmɨŋakwan gɨldat da madep taŋek amɨn soŋ yomgut. +Gɨldat tepmɨsi soŋek, amɨn uŋun obɨsi soŋ yomgut. Aŋakwan Piŋkop ɨbɨpgwit. Piŋkop da nandaŋakwan yo yokwisi uŋun altaŋ yomgwit, mani but tobɨl aŋek mani dɨma yaŋ aŋkɨsiwit.
10  +Kɨlɨ aŋelo 5 da joŋ kɨlap yokwisi dakon kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamokon ɨdap madepni tagalgɨt. Tagalakwan amɨn morap joŋ kɨlap yokwisi da kɨla agɨt, uŋun pɨlɨn tuk madepsi altaŋ yomgut. Tepmɨ madepsi nandaŋek melɨ ɨnjɨwit. 11 Tepmɨ madepsi pawit, ae gɨptɨmnikon wuda tawit, uŋun do nandaŋek Kwen Kokup dakon Piŋkop ɨbɨpgwit. Mani aŋpak yokwisi awit uŋun but tobɨl aŋek manji yom do dɨma nandawit.
12  +Ae aŋelo 6 da ɨdap madepni pakbi madep Yupretiskon tagalgɨt. Tagalban pakbi wagɨlsi kɨbɨdaŋakwan amɨn tagɨ madep gɨldat da si wɨsak tetgɨn da opni do kosit aŋnoman agɨt. 13 Ae koŋ kapbɨ meŋgak yombem pɨndakgɨm. Kɨnda uŋun nugɨm yokwisi da gen kagakon da wɨgɨt, ae kɨnda uŋun joŋ kɨlap yokwisi da gen kagakon da wɨgɨt, ae kɨnda kombɨ amɨn toptopmɨ da gen kagakon da wɨgɨt. 14  +Uŋun koŋ yokwisi kabɨ wasok tapmɨmɨ toŋ mibɨlɨ mibɨlɨ awit. Uŋun mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ dakon kɨla amɨn madepni do dukwan dukwan kɨwit. Uŋun kɨŋ kɨla amɨn madep tɨmɨkba emat amɨni gat abɨŋ muwukba, Piŋkop Tapmɨm Ami da amɨn gen pikon yopdɨsak dakon bɨsap madepmon Piŋkop gat emat wam do muwutdaŋ.
15  + “Nandani. Nak tepmɨsi kabo noknok da tɨlagon jikon opdɨsat. Amɨn kɨnda dɨma pagek yɨk ɨmalni iyɨ da kapmatjok toni kaŋ, uŋun amɨn kɨsɨk kɨsɨk asak. Nido, uŋun amɨn molaŋ molaŋ dɨma agɨpjak, aŋakwan amɨn da mayagɨni arɨpmɨ dɨma kokdaŋ.”
16  +Kɨlɨ koŋ da kɨla amɨn madep gat emat amɨni gat tɨmɨk paŋabɨŋ mɨktɨm tɨm kɨnda Ibru genon da Amegedon yaŋ yoŋ uŋudon paŋmuwukgwit.
17 Kɨlɨ aŋelo 7 da ɨdap madepni kundukon tagalgɨt. Aŋakwan Piŋkop da Telagɨ Yut Madepgwan, kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamonikon da amɨn kɨnda dakon gen kaga da yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨt, “Kɨlɨ uŋun mudosok.”
18  +Yaŋakwan mal da dukwan dukwan kɨsi yamgwit. Aŋakwa wuwɨk madepsi noman taŋakwan kɨrɨrɨŋ aŋakwa wudɨp madepsi agɨt. Wudɨp uŋun madepsi daman agɨt. Mɨktɨmon amɨn egɨ aŋaŋ obaŋ bɨsapmon wudɨp madep uŋuden kɨnda kalɨp dɨma noman tagɨt. 19  +Kɨlɨ kokup pap Babilon pudaŋ kɨ tɨmɨ kapbɨ awit. Aŋakwa mɨŋat amɨn morap dakon kokup pap morap wagɨl tuwɨl kɨ tasɨk taŋ mudawit. Piŋkop da kokup pap Babilon dakon aŋpak yokwisi do nandaŋek, wain kapmon ɨban nagɨt. Wain uŋun Piŋkop dakon butjap damani. 20  +Wudɨp daman aŋakwan mɨktɨm tɨm morap tap binap tawit uŋun kɨsisi tap kagagwan pɨgɨwit, ae kabap morap kɨsisi tuwɨl kɨ mɨnisi awit. 21  +Aŋakwa ais sɨkak madepsi mawit. Ais tɨm kaloŋ kaloŋ mawit dakon jɨgɨni uŋun 50 kilo da arɨp. Uŋun ais sɨkak kundukon da amɨn da kwenon maŋek, amɨn wagɨlsi dapmaŋ paŋtasɨk awit. Piŋkop da ais sɨkak uŋun yɨpban maŋ obɨsi paŋupbal aban uŋun do Piŋkop ɨbɨpgwit.
+ 16:2 TP 9.10; PA 13.12-17 + 16:3 TP 7.17-21 + 16:7 Kap 19.9; PA 15.3 + 16:9 PA 9.20-21 + 16:10 TP 10.22; Ais 8.21-22 + 16:12 Ais 11.15 + 16:14 PA 19.19 + 16:15 Mt 24.43-44; PA 3.3 + 16:16 Sek 12.11 + 16:18 PA 4.5; 8.5 + 16:19 PA 14.10 + 16:20 PA 6.14 + 16:21 TP 9.23-24; PA 11.19