15
Aŋelo 7 kabɨ da yo yokwisi 7 kabɨ tɨmɨkgwit
Ae Kwen Kokupmon tɨlak masɨ masɨmɨ ae tapmɨmɨ toŋsi kɨnda noman taŋban kagɨm. Aŋelo 7 kabɨ pɨndakgɨm. Uŋun da amɨn paŋupbal ak do yo yokwisi 7 kabɨ tɨmɨkgwit. Yo yokwisi uŋun da mudaŋakwa ae yo kɨnda dɨma noman tosak, Piŋkop dakon butjapni wagɨl mudokdɨsak.
Ae yo kɨnda tap ɨdap madep yombem kagɨm. Uŋun tap ɨdapmon glas gat kɨndap gat ɨktagɨlbi. Tap ɨdap glas yombem uŋun da kɨdɨpmɨŋon amɨn morapmɨ akgwit. Uŋun amɨn kabɨ emaron teban taŋek joŋ kɨlap yokwisi gat ae wupni gat ae mani dakon nambani abɨŋ yɨpgwit amɨn. Uŋun gita Piŋkop da yomgut uŋun tɨmɨkgwit. +Aŋek Piŋkop dakon oman amɨni Moses gat, ae Sipsip Monɨŋ gat dakon kap yawit. Kap uŋun yaŋ:
“Amɨn Tagɨ Piŋkop Tapmɨm Ami,
pi masɨ masɨmɨ tapmɨmɨ toŋsi asal.
Amɨn kabɨ morap dakon Kɨla Amɨn Madepni, aŋpakgo uŋun kɨlegɨsi ae bamɨsi.
+Amɨn Tagɨ, gak kaloŋ dagɨn telagɨsi egɨsal, do namɨn da gak do pasalek mango dɨma yaŋ aŋkɨsisak?
Aŋpakgo kɨlegɨsi uŋun kɨlɨ altaŋ noman tawit, do mɨktɨm morap dakon amɨn da abɨŋek gawak gamdaŋ.”
+Uŋun da kwenon aeno sɨŋtoko Piŋkop dakon telagɨ ɨmal yutni Kwen Kokup tosok uŋun wɨtdalgwit. Aŋelo 7 kabɨ uŋun amɨn paŋupbal ak do yo yokwisi 7 kabɨ tɨmɨkgwit, uŋun Piŋkop dakon yut yɨpmaŋek waŋga pɨwit. Uŋun ɨmal gwaljɨgɨ mɨnisi teŋteŋɨni toŋ baŋ pawit. Ae pɨbɨrɨkon ɨmal dak gol baŋ wasaŋbi baŋ paŋgwasɨŋek wamgwit. Yo 4 kabɨ egɨp egɨpmɨ toŋ da kabɨkon kɨnda da ɨdap madep gol baŋ wasaŋbi 7 kabɨ aŋelo 7 kabɨ do yomgut. Piŋkop, dagok dagogɨ mɨni egɨ aŋaŋ kɨsak teban, uŋun dakon butjapni uŋun ɨdap madepmon tugaŋ tawit. +Ae Piŋkop dakon tɨlɨmni gat ae tapmɨmni gat dakon mukwa Telagɨ Yut Madepmon tugaŋ tawit. Amɨn kɨnda da uŋungwan arɨpmɨ dɨma wɨgɨsak. Aŋelo 7 kabɨ da yo yokwisi 7 kabɨ baŋ pini aba dagaŋakwa don wɨgɨgɨ.
+ 15:3 TP 15.1; Kap 139.14; 145.17 + 15:4 Kap 86.9; Jer 10.6-7 + 15:5 TP 38.21 + 15:8 1KA 8.10-11; 2KAG 5.13-14; Ais 6.4