14
Sipsip Monɨŋ dakon mɨŋat amɨni kap kalugɨ yawit
Nak aeno kaŋapbo, Sipsip Monɨŋ Saion Kabap uŋudon akban kagɨm. Agakwan amɨn 144 tausen uŋun gat kɨsi akgwit. Sipsip Monɨŋ dakon man gat ae Datni dakon man gat ɨŋamnikon mandabi. +Ae nandaŋapbo wuwɨk tagɨsi kɨnda Kwen Kokupgwan da apgut. Uŋun pakbi madep morapmɨ dakon wuwɨk yombem, ae kɨrɨrɨŋ madep da yaŋ agɨt. Wuwɨk nandagɨm uŋun amɨn da gita tɨdaŋakwa gen yoŋ uŋun dakon wuwɨk yombem. +Kap kalugɨ kɨnda Piŋkop dakon kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamokon yawit. Ae yo 4 kabɨ egɨp egɨpmɨ toŋ da ɨŋamon ae kɨla amɨn da ɨŋamon yawit. Amɨn 144 tausen yaŋ Piŋkop da mɨktɨmon mɨŋat amɨnyo da binapmon yokwikon baŋ yumaŋ naŋ yopgut, uŋun kabɨ dagɨn kap uŋun tagɨ nandaba pɨsosak. Uŋun amɨn kabɨ mɨŋat gat yumabi dɨma aŋek gwaljɨgɨ mɨnisi egɨpgwit. Kokup morap Sipsip Monɨŋ da kɨk do agɨt, uŋun yol awɨlgaŋ gɨn. Uŋun Piŋkop da mɨktɨmon amɨn da binapmon baŋ yokwikon baŋ yumaŋ naŋ yopgut, do uŋun Piŋkop da mɨŋat amɨn kabɨni mibɨltoksi tɨmɨkgɨt da yaŋsi egɨpdaŋ. Yaŋ agɨt, do iyɨ gat ae Sipsip Monɨŋ gat dakon mɨŋat amɨn kabɨ egɨpni. Top gen kɨnda dɨmasi yawit. Gulusuŋni mɨni egɨpgwit.
Aŋelo kapbɨ da yaŋ teŋteŋok awit
Nak aeno kaŋapbo ae aŋelo kɨnda kwen binap kwan kagɨm. Uŋun da Gen Bin Tagɨsi dagok dagogɨ mɨni amɨn mɨktɨmon ekwaŋ yoyɨŋ teŋteŋosak do yabekbi. Mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ mɨŋat amɨn kabɨ morap, ae geni mibɨlɨ mibɨlɨ yoŋ, ae gɨptɨm kɨldani mibɨlɨ mibɨlɨ uŋun kɨsi do yabekbi. Uŋun da abɨŋ gen papmon da yaŋ yagɨt, “Piŋkop do pasal ɨmɨŋek man madepni yaŋ aŋenotni, nido Piŋkop da amɨn gen pikon yopjak dakon bɨsap madep kɨlɨ abɨk. Piŋkop kundu ae mɨktɨm ae tap ae pakbi dabɨl morap wasaŋ yopgut uŋun gawak ɨmni.”
+Ae aŋelo kɨnda buŋon yolgɨt uŋun da yaŋ yagɨt, “Kokup madep Babilon uŋun kɨlɨ tuwɨl kɨgɨt. Asi, uŋun kɨlɨ tuwɨl kɨgɨt. Kokup madep Babilon amɨn da yumabi aŋpakni tebaisi taŋ yomgut. Ae mɨŋat amɨn kabɨ morap mɨktɨmon ekwaŋ uŋun kɨsi da yumabi aŋpak ani do tebaisi yoyɨŋ dekgwit. Uŋun awit uŋun wain morapmɨ yoba nawit yaŋ yombem agɨt.”
+Uŋun aŋelo bamot da buŋon ae kɨnda da abɨŋ gen papmon da yaŋ yagɨt, “Amɨn kɨnda joŋ kɨlap yokwisi ae wupni gawak ɨmɨŋek tɨlakni ɨŋamɨkon ae kɨsirɨkon abɨdosak kaŋ 10  +wain kɨnda nokdɨsak. Wain uŋun Piŋkop dakon butjap naŋ nokdɨsak. Wain uŋun pakbisi naŋ dɨma aŋyawot akdɨsak. Tomni yokwisi yomjak kapmon iyɨ dakon butjapni tagalban nokdɨsak. Uŋun amɨn Piŋkop dakon telagɨ aŋelo kabɨ da ɨŋamon, ae Sipsip Monɨŋ da ɨŋamon tepmɨ madepsi pakdɨsak. Tɨp salfa tepmɨsi sosok uŋudon tepmɨ madepsi pakdɨsak. 11  +Kɨndap uŋun soŋakwan tepmɨ panigwan da mukwa mudok mudogɨ mɨni pɨdokdɨsak. Amɨn kɨnda joŋ kɨlap yokwisi ae wupni gawak ɨmɨŋek mani dakon tɨlak abɨdosok uŋun amɨn yɨk nandat dɨmasi asak. Gɨldarɨ gɨldarɨ ae pɨlɨni pɨlɨni tepmɨ pi mudok mudogɨ mɨni pakdɨsak.”
12  +Uŋun bɨsapmon Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨ butni yaworɨ taŋakwa geni guramɨkgaŋ, ae Yesu tebaisi nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn uŋun tebaisi atdo.
13 Kɨlɨ nandaŋapbo Kwen Kokupmon da amɨn kɨnda da yaŋ yagɨt, “Gen yaŋ mandaki, ‘Abɨsok mɨŋat amɨn kabɨ Amɨn Tagɨ nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek kɨmokgoŋ ae don kɨmotni uŋun kɨsɨk kɨsɨk tagɨ ani.’ ” Ae Telagɨ Wup da yaŋsi yosok, “Asisi, amɨn uŋun oman pi madepsi awit uŋun yɨpmaŋek yɨk yawot pani. Yaŋ aŋakwa aŋpak kɨlegɨsi awit uŋun mandabi da toŋ uŋun da yolba kɨsi kɨni.”
Mɨktɨmon jap morap bamɨ kɨlɨ pik tawit, uŋun pakpak dakon bɨsap noman tak
14  +Uŋun da kwenon nak gɨkwem kwakwagɨ kɨnda kagɨm. Uŋun gɨkwemon
“amɨn dakon monji yombem kɨnda”
yɨkban kagɨm. Busuŋɨkon kɨla amɨn madep dakon pelɨt gol baŋ wasaŋbi kɨnda tagɨt, ae kɨsitnikon jap bamɨ pakpak sɨba geni tepmɨsi kɨnda abɨdagɨt. 15 Ae aŋelo kɨnda Piŋkop da Telagɨ Yut Madepmon da abɨgɨ amɨn uŋun gɨkwemon yɨkgɨt uŋun tebaisi yaŋ tɨdaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Sɨbago abɨdaŋek jap bamɨ taŋ balja. Mɨktɨmon jap morap kɨsi kɨlɨ pik taŋ, do abɨsok jap uŋun baljoki dakon bɨsap.” 16 Yaŋakwan amɨn uŋun gɨkwemon yɨkgɨt uŋun sɨbani abɨdaŋek mɨktɨmon jap pik tawit uŋun baljagɨt.
17 Ae aŋelo kɨnda gat Piŋkop dakon Telagɨ Yut Madep Kwen Kokup tosok uŋun yɨpmaŋek waŋga pɨgɨt. Uŋunyo kɨsi jap bamɨ pakpak sɨbani geni tepmɨsi kɨnda abɨdagɨt. 18  +Ae aŋelo kɨnda alta yɨpmaŋek apgut. Aŋelo uŋun kɨndap sosok dakon kɨla agak dakon tapmɨm taŋ ɨmgut. Uŋun da aŋelo jap bamɨ pakpak sɨba geni tepmɨsi abɨgɨt amɨn gen tebaisi yaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Mɨktɨmon wain sop kɨlɨ pik taŋ mudaŋ, do gak sɨbago geni tepmɨsi uŋun abɨdaŋek mɨktɨm dakon wain sop uŋun mandaŋek tɨmɨ kɨndakon gɨn paŋmuwukgi.” 19 Yaŋakwan aŋelo sɨbani abɨdaŋ mɨktɨm dakon wain sop mandaŋek paŋmuwuk yopgut. Yopmaŋek wain sop uŋun bamaŋ tɨl do bamaŋ tɨl tamo madep kɨndagwan sɨmɨlgɨt. Bamaŋ tɨl tamo madep uŋun Piŋkop dakon butjap dakon tɨlak asak.
20  +Uŋun wain sop bamaŋ tɨl tamo madep kokup pap da waŋga tagɨt, wain sop uŋudon bamaŋ tɨlgwit. Aŋakwa uŋungwan da yawi madepsi pak abɨgek mɨktɨm kɨsi wɨtjɨŋban 300 kilomita da arɨp agɨt. Aŋakwan yawi wɨŋaŋ wɨŋ os da gen kagakon ain tɨm tosok uŋun da arɨpmon wɨgɨgɨt.
+ 14:2 PA 1.15; 19.6 + 14:3 Ais 42.10; PA 5.9; 7.4 + 14:8 Ais 21.9; Jer 51.7-8; PA 17.2; 18.23 + 14:9 PA 13.12-17 + 14:10 WW 19.24; Kap 75.8; Ais 51.17,22; Jer 25.15-16; Esi 38.22; PA 16.19; 20.10 + 14:11 Ais 34.10 + 14:12 PA 13.10 + 14:14 Dan 7.13 + 14:18 Jol 3.13 + 14:20 Ais 63.3; PA 19.15