13
Joŋ kɨlap yokwisi bamorɨ noman tagɨmal
+Ae kaŋapbo joŋ kɨlap yokwisi kɨnda tap kagagwan da noman taŋ wɨgɨt. Uŋun busuŋɨ 7 kabɨ. Aŋakwan jomɨ 10 kabɨ da busuŋɨkon kwawit. Aŋakwa kɨla amɨn madep dakon pelɨt 10 kabɨ jomɨkon tawit. Ae busuŋɨkon man taŋ taŋ awit. Man uŋun Piŋkop jɨgɨlak mibɨlɨ mibɨlɨ yaŋ ɨmɨm dakon man da tawit. +Joŋ kɨlap yokwisi uŋun kagɨm uŋun joŋ pusiket madep lepat yaŋ yoŋ, uŋun yombem. Mani kandapmɨ uŋun bea dakon yombem, ae gen kagani laion dakon yombem. Nugɨm yokwisi madep uŋun da iyɨ dakon tapmɨm, ae kɨla amɨn yɨtyɨt tamoni, ae kɨla agak dakon yaŋ dagok madepni, uŋun joŋ kɨlap yokwisi do ɨmgut. +Uŋun joŋ kɨlap yokwisi dakon busuŋɨ kɨnda si kɨmorɨ da tɨlak wudani taŋ ɨmgut, mani aeni kɨbɨdagɨt. Aŋakwan mɨktɨmon mɨŋat amɨn morap kɨsi uŋun kaŋ nɨmnɨmɨgek yolgwit. Nugɨm yokwisi madep uŋun da joŋ kɨlap yokwisi do kɨla amɨn pi asak do yaŋ mudaŋ ɨmɨk, do nugɨm yokwisi madep uŋun gawak ɨmgwit. Ae joŋ kɨlap yokwiyo kɨsi gawak ɨmɨŋek yaŋ yawit, “Namɨn amɨn joŋ kɨlap yokwisi yombem? Ae namɨn amɨn gat emat arɨpmɨ tagɨ wamjil?”
+Piŋkop da yum kaŋakwan joŋ kɨlap yokwisi uŋun iyɨ do nandaban wɨgakwan Piŋkop do jɨgɨlak yaŋ ɨmgut, ae kanek 42 da arɨpmon pi uŋun asak dakon yaŋ dagok Piŋkop da ɨmgut. Uŋun gen kagani wɨtdalek Piŋkop jɨgɨlak yaŋ ɨmgut. Yaŋ ɨmɨŋek Piŋkop dakon man, ae Piŋkop dakon kokup, ae amɨn Kwen Kokup ekwaŋ kɨsi do manji gen yagɨt. +Piŋkop da yum kaŋakwan Piŋkop iyɨ dakon mɨŋat amɨn kabɨkon emat agɨt. Emat aŋek dapmaŋek pabɨŋ yopgut. Uŋun amɨn kɨsi dakon kɨla amɨn madep tagɨ egɨpjak, ae mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ kɨsi, ae gen mibɨlɨ mibɨlɨ yoŋ kɨsi, ae gɨptɨmɨ mibɨlɨ mibɨlɨ kɨsi dakon kɨla amɨn madep tagɨ egɨpjak dakon yaŋ dagok aŋ ɨbi. +Piŋkop da mɨktɨm dɨma wasagɨt bɨsapmon amɨn morap egɨp egɨp papiakon mani dɨma mandagɨt, uŋun amɨn da joŋ kɨlap yokwisi gawak ɨmdaŋ. Papia uŋun Sipsip Monɨŋ kalɨp aŋakba kɨmakgɨt, uŋun dakon.
Amɨn mɨrakni toŋ da gen on pakyaŋsi nandani! 10  +Amɨn kɨnda dam tebanon pɨgɨsak do manjɨkbi kaŋ, uŋun dam tebanon pɨgɨkdɨsak. Ae amɨn kɨnda emat agak sɨbakon kɨmotjak do manjɨkbi kaŋ, emat agak sɨbakon kɨmotdɨsak. Yo uŋuden noman taŋba, Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨ butni yaworɨ taŋakwa tebai agek nandaŋ gadatni tebaisi abɨdoni.
Joŋ kɨlap yokwisi 2 uŋun da mɨktɨm amɨn paŋkewalgɨt
11 Aeno joŋ kɨlap yokwisi kɨnda gat kaŋapbo mɨktɨm kagagwan da wɨgɨt. Uŋun jomɨ bamorɨ sipsip monɨŋ dakon jom yombem. Ae gen yogokni uŋun nugɨm yokwisi madep kɨnda egɨsak dakon yombem. 12 Joŋ kɨlap yokwisi 2 uŋun da joŋ kɨlap yokwisi mibɨltok nani dakon kɨla agak dakon tapmɨm kɨsisi yaŋ dagok aŋ ɨmgut. Uŋun tapmɨm naŋ joŋ kɨlap yokwisi mibɨltok nani da ɨŋamon pi agɨt. Uŋun tebaisi yoyɨŋakwan mɨktɨm gat ae mɨŋat amɨnyoni gat da joŋ kɨlap yokwisi mibɨltok nani gawak ɨmgwit. Joŋ kɨlap yokwisi si kɨmorɨ da tɨlak wudani taŋ ɨmgut mani wudani aeni kɨbɨdagɨt. 13  +Joŋ kɨlap yokwisi 2 uŋun da wasok tapmɨmɨ toŋ madep madep baŋ agɨt. Wasok tapmɨmɨ toŋ kɨnda agɨt uŋun yaŋ: Amɨn da dabɨlon wasok aban kɨndap si soŋek Kwen Kokup yɨpmaŋek mɨktɨmon pɨwit. 14 Piŋkop da tapmɨm ɨmɨŋakwan wasok tapmɨmɨ toŋ morap joŋ kɨlap yokwisi mibɨltok nani da ɨŋamon aŋek mɨktɨm amɨn paŋkewalgɨt. Aŋek joŋ kɨlap yokwisi uŋun kalɨp emat agak sɨba da aŋakgɨt, mani abɨsok egɨsak gɨn, uŋun dakon man yaŋ aŋkɨsik do kɨndap baŋ wupni pasɨni do tebaisi yoyɨgɨt. 15 Piŋkop da tapmɨm ɨmɨŋakwan egɨp egɨp dakon mɨrɨm joŋ kɨlap yokwisi dakon wupmɨ wasawit do ɨban gen yagɨt. Ae amɨn morap joŋ kɨlap yokwisi dakon wupmɨ wasaŋbi do dɨma gawak ɨmni uŋun da si dapban kɨmotdaŋ.
16  +Joŋ kɨlap yokwisi 2 da tebaisi yoyɨŋban amɨn morap dakon kɨsit amɨn tetnikon, ae ɨŋamnikon tɨlak kɨnda yɨpgwit. Amɨn ɨsalɨ, ae mani toŋ, ae yoni morapmɨ amɨn, ae yoni mɨni amɨn, ae oman amɨn dɨma ekwaŋ amɨn, ae oman amɨn ekwaŋ amɨn kɨsi tɨlak yopmaŋ yomgwit. 17 Do amɨn kɨnda uŋun joŋ kɨlap yokwisi dakon tɨlakni mɨni kaŋ, amɨnon yumaŋ nok dɨma asak, ae uŋudon yumaŋ nok dɨma ani. Joŋ kɨlap yokwisi dakon tɨlakni uŋun iyɨ dakon mani, ae mani dakon namba. 18 Amɨn nandak nandakni tagɨsi da joŋ kɨlap yokwisi dakon namba pakyaŋsi manjɨŋ nandɨsak. On uŋun amɨn dakon namba. Nambani uŋun 666.
+ 13:1 PA 12.3; 17.3,7-12 + 13:2 Dan 7.4-6 + 13:3 PA 17.8 + 13:5 Dan 7.8,25; 11.36; PA 11.2 + 13:7 PA 11.7 + 13:8 Kap 69.28; PA 17.8; 20.12,15; 21.27 + 13:10 Jer 15.2; 43.11; PA 14.12 + 13:13 1KA 18.24-39; Mt 24.24; PA 19.20 + 13:16 PA 14.9-11; 16.2; 20.4