12
Jon da mɨŋat gat ae nugɨm yokwisi madep gat pɨndakgɨt
Kɨlɨ kundukon tɨlak ŋwakŋwarɨsi kɨnda noman tagɨt. Tɨlak uŋun yaŋ: Mɨŋat kɨnda gɨldat dabɨl naŋ ɨmalɨ do wamgut. Aŋakwan kanek kandapni da mukgwan tagɨt, ae gɨk 12 kabɨ da busuŋɨkon pelɨrɨ do taŋ ɨmgwit. +Mɨŋat uŋun monjɨ kwapni toŋ. Monjɨ altok do aŋakwan tepmɨ nandaŋek madepsi yaŋ tɨdagɨt. +Ae kundukon tɨlak kɨnda gat noman tagɨt. Tɨlak uŋun yaŋ: nugɨm yokwisi gɨptɨmɨ gami madepsi kɨnda noman tagɨt. Uŋun nugɨm yokwisi uŋun busuŋni 7 kabɨ. Aŋakwan jomɨ 10 yaŋ busuŋɨkon kwawit. Aŋakwan kɨla amɨn madep pelɨt 7 kabɨ da busuŋɨkon tawit.
+Uŋun dakon paljɨgɨ da kundukon gɨk morapmɨ wɨrɨrɨkban mɨktɨmon mawit. Uŋun gɨk kokwin kabi kapbɨ aŋek, uŋun dakon kabi kɨnda kɨsisi mɨktɨmon mawit.
Nugɨm yokwisi uŋun mɨŋat uŋun da monjɨ aŋalak do agɨt uŋun da ɨŋamon akgɨt. Mɨŋat uŋun da monjɨ aŋalaŋban monjɨ uŋun si nok do jomjom aŋek akgɨt. +Aŋakwan mɨŋat uŋun monji wɨli aŋalagɨt. Uŋun wɨli da kɨla agak dakon ain teban abɨdaŋek mɨŋat amɨn morap mɨktɨmon ekwaŋ uŋun kɨla tebaisi akdɨsak. Mɨŋat monji altaŋban uŋudon gɨn aŋaŋ kwen Piŋkop ae Piŋkop da kɨla amɨn madep yɨtyɨt tamo uŋudon awɨgɨwit. Aŋakwa mɨŋat uŋun pasal kɨŋ mɨktɨm amɨni mɨnikon kɨgɨt. Uŋudon Piŋkop da tamoni kɨlɨ aŋnoman agɨt. Uŋudon kɨlani aŋek jap ɨmɨŋakwa wɨgɨ gɨldat 1,260 yaŋ asak.
+Kɨlɨ Kwen Kokup emat madepsi kɨnda noman tagɨt. Maikel gat aŋelo kabɨni gat nugɨm yokwisi madep uŋun gat emat wamgwit. Ae nugɨm yokwisi madep gat ae aŋelo kabɨni kɨsi emat kobogɨ awit. Mani emaron teban toni dakon tapmɨm dɨma taŋ yomgut, do Kwen Kokup ae saŋbeŋek dɨma egɨpgwit. +Piŋkop dakon aŋelo da nugɨm yokwisi madep maba pɨgɨgɨt. Nugɨm yokwisi madep uŋun kalɨpsigwan egɨpgut, mɨktɨmon amɨn morap yokwi ani do paŋkewaldak. Mani kɨnda Koŋ, ae mani kɨnda Sunduk yaŋ yoŋ. Uŋun maba mɨktɨmon pɨgɨt, ae aŋeloni kɨsi uŋun gat maba pɨwit.
10  +Kɨlɨ uŋun da kwenon nandaŋapbo Kwen Kokupgwan da amɨn kɨnda da madepsi yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨt,
“Abɨsok Piŋkopnin da mɨŋat amɨn kabɨni yokwikon baŋ tɨmɨkdak. Tapmɨmni altaŋ teŋteŋaŋakwan kɨla amɨn madep yɨkdak. Aŋakwan Kristoni man madepni gat ae tapmɨmni gat abɨsok tɨmɨkdak. Nido, notnin gen yaŋ yomɨsak amɨn abɨsok aŋelo da kɨlɨ maba pɨgɨk. Uŋun gɨldat kalba ae kalbiyo Piŋkopnin da ɨŋamon gen yaŋ yomgut. 11 Notnin egɨp egɨpni paŋkutnok do dɨma nandawit. Sipsip Monɨŋ da yawikon, ae Piŋkop dakon gen yaŋ teŋteŋawiron da tapmɨm paŋek emaron teban taŋek uwal abɨŋ yɨpgwit. Kɨmot do pasol pasol dɨma awit. 12  +Kwen Kokup gat ae Kwen Kokup ekwaŋ amɨn morap ji kɨsɨk kɨsɨk ani! Mani mɨktɨm gat ae tap gat yagosil! Nido Sunduk jikon kɨlɨ pɨk. Pɨk da bɨsap pɨsɨpmɨsok egɨpdɨsat yaŋ nandɨsak, do butjap madepsi nandɨsak.”
13 Nugɨm yokwisi uŋun nak maba mɨktɨmon pɨgɨm yaŋ kaŋek, mɨŋat uŋun monji wɨli aŋalagɨt uŋun aŋsopgut. 14  +Mani nugɨm yɨpmaŋek dubagɨkon mɨktɨm amɨni mɨnikon tagɨ pɨdaŋ kɨsak do sɨŋgɨŋ madepsi dakon pɨrɨ bamorɨ uŋun mɨŋat do ɨmgwit. Uŋudon kɨŋ bɨlak kapbɨ ae bɨlak dɨwarɨ kɨnda egakwan kɨlani aŋakwa nugɨm yokwisi madep da arɨpmɨ dɨma aŋupbal asak. 15 Kɨlɨ nugɨm yokwisi madep uŋun da pakbi gen kaganikon da wandɨkgɨt. Pakbi uŋun pakbi madepsi da yaŋ pak abɨgek mɨŋat uŋun yolgɨt. Nugɨm yokwisi uŋun pakbi pak abɨgek mɨŋat uŋun aŋaŋ abɨgakwan pasɨljak yaŋon da agɨt. 16 Mani mɨktɨm da mɨŋat aŋpulugaŋek gen kagani aŋtaŋ kɨŋakwan nugɨm yokwisi madep da pakbi uŋun wandɨkgɨt uŋun mɨktɨm da si naŋ mudagɨt. 17  +Aŋakwan nugɨm yokwisi madep uŋun mɨŋat do butjap madepsi nandagɨt, do mɨŋat uŋun dakon monjɨ dɨwarɨ gat emat wam do kɨgɨt. Mɨŋat dakon monji uŋun Piŋkop dakon gen teban morap guramɨk kɨmokgoŋ, ae Yesu dakon gen yaŋ teŋteŋaŋek Yesu yolgaŋ amɨn uŋun. 18 Nugɨm yokwisi uŋun tap ɨdap da ɨleŋɨkon akgɨt.
+ 12:2 Mai 4.10 + 12:3 Dan 7.7 + 12:4 Dan 8.10 + 12:5 Kap 2.9; Ais 7.14; 66.7; PA 19.15 + 12:7 Jut 9 + 12:9 WW 3.1,14; Lk 10.18; 22.31; PA 20.2 + 12:10 Jop 1.9-11; Sek 3.1 + 12:12 Ais 44.23; 49.13 + 12:14 Dan 7.25; 12.7 + 12:17 PA 11.7